Dear IKEA-people

Dear IKEA people,

Weren’t taxes once meant as a kind of crowd funding avant la lettre to pay for things as schools, healthcare, science and support for charities like the Animal Ambulance and other rather useful things?

The reason I write you is the following: I came across a cry for help from the Animal Ambulance in Amsterdam. They were asking for funds to replace their vehicle that had become so outdated that is was insane to use it any longer. the people that work there as volunteers offer true value to society and they expect nothing in return but a friendly smile.

Ambulance

…. so we at the Ministry of Contra-Diction have a request for you: We – the society (you customers) – think it’s tame dat you pay (almost) no taxes, for instance in the Netherlands.

Because MegaCorps like IKEA, Nestlé, Coca Cola, Google and Starbucks pay no taxes the society – your customers – gets caught in a trap where doing the right thing is no longer possible because of lack of funds. If IKEA would take time to look further into the future than 1 quarter you can imagine how disastrous this will work out in the long run.

Ruben L. Oppenheimer ‏drew this informatie schema on februari 13th for your customers.

Oppenheimer
His Tweet

“By combining loopholes in several countries IKEA avoided paying 1 billion in taxes.”

1 thousand million. Or to keep it in animal ambulance terms : 25.000 ambulances.

The consequences are felt in many areas of society. Medical care, education, scientific research, the arts are not cash restrained any longer. No, they are on the brink of collapse. And that must not be a good business environment. Right?

Is that what you want? Create a society void of any volunteers, only consumers waiting for the next Easter Sunday to go on a buying frenzy?

So this is our call to you: we are offering our friendly hand to come join us and run a society. How much fun is that?

Take another look at this fantastic documentary about the Tax-Free tour:  De Tax Free Tour – Tegenlicht
… and think again in the boardroom….and guide your fellow multinationals back on track of being truly socially engaged, not just by reporting just enough CSR to keep shareholder meetings quiet – stop the Taxfreetour!

Kind regards
Doris Voss – Minister of Contra-Diction

 

PS. It would be truly sympathetic but because of the urgency actually necessary to sponsor that Animal Ambulance. It’s a drop in your well funded bucket and will have a huge effect against animal suffering. Via this link you can make a donation and your accountants will even find a legal way to subtract the donation from that tiny amount of taxes to be paid …. so be it.

[paypal_donation_button]

Beste mensen van Ikea

Beste mensen van IKEA,

Was belasting niet eigenlijk bedoeld als een soort crowdfunding voor zorg, onderwijs, wetenschap, de ondersteuning van goede doelen zoals bijvoorbeeld de Dierenambulance en andere best nuttige zaken?

Aanleiding voor mijn brief aan jullie is het volgende:  Ik kwam laatst toevallig een oproep van de Dierenambulance tegen:

Spaar mee voor de nieuwe dierenambulance!

Door Stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam

Ambulance

…en heb dus als Minister van Tegenspraak een verzoek aan jullie:  We  – de samenleving als geheel (jullie klanten) – vinden het een beetje flauw dat jullie geen (of zeer weinig) belasting betalen, bijvoorbeeld in Nederland.

Doordat mega bedrijfsleven zoals IKEA, Nestlé, Coca-Cola, Starbucks geen belasting betalen komt de samenleving – (jullie klanten) klem te zitten en als je dat als bedrijf zoals bijvoorbeeld IKEA even een paar stapjes verder doordenkt dan jullie eigen neus lang is, zie je dat dat voor jullie, voor ons allemaal, desastreus uitpakt.

Ruben L. Oppenheimer ‏maakte op 13 februari deze inzichtelijke schets voor jullie en ons (jullie klanten).

Oppenheimer
Zijn Tweet
‘Door allerlei regelingen in verschillende landen te combineren, heeft IKEA 1 miljard belastingen kunnen vermijden.”

De gevolgen zijn in talrijke steunpilaren van onze samenleving te voelen. Zorg onderwijs, wetenschap, kunst en cultuur zitten niet alleen maar een beetje krap – nee de boel staat op instorten en als de boel instort is dat voor jullie ook geen fijn zaken meer doen. Toch?

Klein voorbeeld, kijk nou eens naar de Dierenambulance. In goede tijden kreeg de Dierenambulance naast steun en toeverlaat vanuit de overheid (subsidies) ook veel steun van vrijwilligers en harde werkers.
Nadat bedrijven zoals  IKEA, Nestlé, Coca-Cola, Starbucks via slimme constructies ervoor gekozen hebben om geen (bijna geen) belasting meer te betalen is overheid blut en zijn talrijke belangrijke subsidies terug getrokken. De Dierenambulance staat dus letterlijk op instorten (hun busje is op) en hulpbehoevende dieren moeten dan maar in de kou blijven zitten omdat er geen hulp komt.

Willen jullie dat?? Ik kan me haast niet voorstellen, dat dat jullie insteek zal blijven.

Dus dit is onze oproep aan jullie – we reiken jullie onze burgerhand en nodigen uit om weer meer te doen. Hoe leuk is dat?!

Kijk nog een goed naar deze documentaire van Tegenlicht – Kijktip, De Tax Free Tour – Tegenlicht
…en  krab in het vervolg eerst achter je bestuurlijke oren en geef andere bedrijven een innovatief, maatschappelijk verantwoord sympathiek voorbeeld – stop de Taxfreetour!

Met vriendelijke groet,
Doris Voss

PS: Het zal sympathiek zijn maar i.v.m. de urgentie eigenlijk ook noodzakelijk, om een nieuwe auto aan de Dieren-ambulance te sponsoren. Dat is een kleine moeite voor jullie en zal een groot effect hebben tegen Dierenleed… (Zie de bijlage van de Dierenambulance als je wilt )
Via deze link zouden jullie bijvoorbeeld de resterende 25.000 euro over kunnen maken. De Dierenambulance heeft een AMBI-status en dus zouden jullie de donatie ook nog legaal via jullie accountant op de Zuid-As netjes kunnen laten aftrekken van het restantje te betalen belastingen……
[paypal_donation_button]

Re: vacature Kinderombudsman

Beste Reinier van Zutphen,

We wilden even terugkomen op onze uitnodiging voor functioneringsgesprek van 3-2 en onze daaropvolgende brief.  Waarschijnlijk  door de perikelen rondom de kwestie “Kinderombudsman” heeft u nog  niet willen of kunnen reageren.

Ik begrijp dat goed want het is ook allemaal eng wat nu loskomt. Maar ja, u kunt niet blijven zeggen ‚foute vraag’ zoals als tegen de journalist van het Jeugdjournaal.

Dat zou als besluiteloos kunnen overkomen en dat past niet bij uw huidige functie. Jammer voor u wel dat het eerste proefjaar nog net niet afgelopen was.

Het negeren van de petitie was op zijn zachts gezegd strategisch niet handig.
Niet handig van u maar ik ben ook teleurgesteld in de Tweede Kamer.

Zeer teleurstellend dat u deze kans niet hebt gepakt, het had een feest voor politici en burgers kunnen worden, iets wat we juist nu zo hard nodig hadden.

Als ministers van Tegenspraak bezien we het slagveld dat je aangericht hebt met de kwestie Kinderombudsman. We hebben het heel even aangekeken maar nu U in uw vacature vraagt om een kloon van Marc Dullaert die niet Mark Dullaert mag heten moeten we ingrijpen in verband met uw disfunctioneren, spijtig maar het is niet anders en ik hoop dat u daar begrip voor kunt opbrengen in het algemeen belang van serieuze zaken.

We zetten u dus op non actief, of als u dat niet duidelijk genoeg vindt: YOU’RE FIRED!

We gaan ons nu richten op de chaos die achtergelaten is, geen hard feelings overigens want U heeft wel het nodige in een stroomversnelling gebracht. Het is in ieder geval duidelijk geworden dat een ombudsman geen hiërarchische baas moet hebben.
Per definitie niet en ik zal mij met de Eerste Kamer beraden om dit foutje in de wetgeving spoedig recht te trekken.

Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen zal ik met nadruk aan de installatie van een kinderombudscollectief werken. Deze club met vrije, geschikte, vakkundige mensen geesten die het werk van Marc Dullaert zullen voortzetten en niet de hele dag bezig zijn met het feestje van de baas te vieren. Daarvoor is het dossier veel te ernstig.

We begrijpen dat het niet leuk is om je geldschieter voortdurend te wijzen op schendingen van Europese Kinderverdragen en zo, maar dat is nou eenmaal je job, je kan niet met iedereen vriendjes zijn.

Het vormen van zo’n collectief heeft wel enige tijd nodig en daarom zijn we zo vrij geweest om Marc Dullaert aan te wijzen als plaatsvervangende Nationale Ombudsman. Hij neemt de touwtjes dus nu even per direct over.
Je hoeft je bureau trouwens niet leeg te ruimen want juist de ondersta la is voor hem het meest interessant. Haal de laptop en de recente interne mails voor het gemak maar ook even weer uit de prullenmand.

Met de heer Marc Dullaert aan het roer kan de sollicitatieprocedure snel afgehandeld worden, het kinderombudsbureau losgekoppeld worden en verhuizen naar een lobbyvrije locatie ergens ver weg van Den Haag en als hij daar behoefte aan heeft mag hij een beroep doen op het Ministerie van Tegenspraak, altijd paraat om dwars te denken,

Met Kindvriendelijke groet,

Doris Voss, Lars Boelen, Mieke van Stigt, Wouter Scherphof

Ministers van Tegenspraak

Satire, no joke

Ps. memo to self : we zullen de ontstane situatie rondom de perikelen kinderombudsman snel bespreken met de Tweede Kamer, de Eerste Kamer (wetgeving Ombudsman klopt niet ) én met…. ja met wie eigenlijk – bij nader inzien is ook dat een puntje van aandacht. Niemand regeert?