Het Vinkje, Hamvragen (ingekort)

MVO-rapportenfabriek Schuttelaar organiseerde op 21 april 2016 het “Vinkjes Debat”. Ondanks onze uitgesproken mening over de Vinkjes was er vanuit Het Ministerie van Tegenspraak geen afvaardiging.

Deze keer was het de wens van de industrie om vanuit Schuttelaar (de eigenaar van o.a. Het Vinkje, JOGG, de stichting Ikkiesbewust en de JOGG substichting Vrienden van Gezond Gewicht) om anders dan de afgelopen 20 jaar de indruk te wekken ook ‘tegenstanders’ aan het woord te laten.

Mijn indruk was echter dat dit geen echt debat zou worden maar meer een bijeenkomst die kon dienen als Kodak-momentje om te laten zien dat Schuttelaar niet, zoals de afgelopen 20 jaar, Tegenspraak stug negeert. Want tot nog toe wordt rumoer uit de samenleving per definitie niet verwerkt in verslagen over bijeenkomsten. Die verslagen zijn een opsomming van Cherry-picked succesjes. Want als je voor veel geld MVO-greenwasher Schuttelaar inhuurt wil je natuurlijk wel een leuk verhaal krijgen.

Zoals de MVO jaarverslagen van hun “partners” zoals bijvoorbeeld JOGG, Het Vinkje en de MVO-tak van Coca-Cola, de Federatie Nedelandse Levenmiddelen Industrie FNLI en bijbehorende andere té grote bedrijven.

En ja hoor, via deze link is te lezen: Het Vinkjes Debat heeft het doel… om ook in de toekomst succesvol te blijven…
Dit debat draagt dus ten onrechte de naam “debat” en is een ouderwets Schuttelaar PR-feestje met als enige doel het verdienmodel te verdedigen en veilig te stellen.

Waarom is het zo belangrijk om het Vinkje door te laten modderen?

De internationale doorverkoop van het merk “Het Vinkje” is het primaire doel en dat mag niet in gevaar gebracht worden. Deze internationale uitrol berust op de mythe van het succes van het Vinkje in NL. Hetzelfde geldt voor het Schuttelaar & partners gezondheids keurmerk “JoGG” (Internationale merknaam  : Epode®)

Hoe kom ik tot deze inschatting? 

De debatvragen worden namelijk beperkt tot deze drie:

We kondigden al eerder aan dat het debat zal gaan over drie vragen:

1) – wat deed Vinkje goed?

2) – wat deed Vinkje fout?

3) – hoe moet Vinkje veranderen om het in de toekomst beter te doen?

Dit klinkt niet als een juiste insteek voor een debat met open uitkomst maar meer naar Noord Koreaanse toestanden of de jaarlijkse bijeenkomst van Putin met een strak programma.
Het doet mij dan ook een beetje teveel denken aan de door Schuttelaar georganiseerde jaarlijkse terugkerende ‘JoGG Balanstops’ (2005-2015)

JoGG’ers & partners ( bedrijfsleven, overheid en semi-overheid) kwamen daar met een aantal met de hand geselecteerde “burgers” (burgerinitiatieven ) bij elkaar om:

  1. De jaarlijks verschijnende JoGG / Schuttelaar jaarverslagen te vieren maar ook om
  2. Gezellig “samen te denken” middels hippe workshops en werkgroepjes

Dat alles natuurlijk van uw belastinggeld.

In de hoop op een participatie-opdracht deed men braaf mee en werden de vragen nooit te scherp gesteld. Het moest allemaal positief zijn. Met stippen voor verantwoording afleggen veilig ver weg op de horizon.
Het moest bij het in beeld brengen van positieve pilots blijven maar vooral niet in de buurt komen van voor de PPS-partijen storend beleid tegen  drank en snoep of over in de buurt van scholen komen. VWS heeft namelijk al jaren structureel last van beleidsangst.

De geïnteresseerden, deels verontwaardigde burgers, schooldirecteuren of burgerinitiatieven zoals ook ik destijds namens Tijd voor Eten, konden even hun woordje doen maar in het vervolg werd de inbreng van burgers netjes niet gebruikt.

Ik had keer op keer ergens in februari in voorbereiding op de balanstops weer even de illusie dat de lessen wellicht verwerkt zouden worden maar in het vervolg werd er stug en netjes niets mee gedaan.

De jaarverslagen van deze JoGG & Convenanten bijeenkomsten (2005 – 2015) zijn inmiddels niet meer na te lezen omdat alle informatie over Convenanten en JoGG met de komst van de nieuwe JoGG website in 2016 naar de digitale prullenmand zijn verplaatst wat eigenlijk best schandalig is.

Met de komst van de stichting Jongeren op Gezond Gewicht (Schuttelaar) en de opvolger van dat programma JoGG in 2015 stopten de balanstops en wordt nu in maart het door JoGG & partners georganiseerde #kennisfestival gevierd. Zelfde laken, zelfde slimme communicatiemannen in pak.

Waarom maak ik me eigenlijk zo druk over JoGG en Het Vinkje vraagt u zich inmiddels af? Dat komt omdat JoGG het enige ministerieel geaccrediteerde obesitaspreventie-programma is waar sinds 2005 100% van het obesitaspreventiebudget van VWS naar toe gaat. Van 2005 tot 2033 gaat het jaarlijks om 3,5 miljoen PLUS het onderzoeksbudget, dus minstens 100 miljoen euro, zonder resultaat, terwijl dat geld heel goed gebruikt zou kunnen worden om, bijvoorbeeld, op scholen belangrijk gezondheidswerk te kunnen doen.

Terug naar Het Vinkjes debat

Ik ben heel benieuwd naar wie er zoal in de zaal zitten straks om tegengas te geven. Vanuit de wetenschap hoeven we niet veel te verachten want die zit met z’n  langjarige onderzoeksprogramma’s vanuit het Sarphati Insitute (inmiddels tot 2023) fijn te evalueren en wil vooral geen ruzie met het Ministerie van VWS of het Voedingscentrum, die hun onderzoeken financieren. We verwachtten eigenlijk dat de crème de la crème van de voedselwetenschap net als oud Shelltopman van der Veer op zijn pensioen wacht en dan “een boekje open zal doen” over de macht van de levensmiddelenlobby.

We hebben nu even geen zin om te luisteren naar precies de juiste kritische noot op het podium in Nederland maar gewoon weer de “bewustwordingscampagnes zijn uiterst effectief in Zwolle”-verhalen op het buitenlandse podium. Wat is eigenlijk de rol van de wetenschap? Lid zijn van de wetenschappelijke raad achter JoGG, het Vinkje, langjarige nutteloze evaluatietrajecten van door CoCaCola bedachte bewustwordingscampagnes? Is het om EU-subsidies veilig te stellen? Is het gewoon een verdienmodel geworden, het bedrijfsleven betaalt beter dan de overheid?

De industrie zal natuurlijk niet komen mopperen want die verdienen goud geld met hun Chocomel met Vinkje en ze gaan natuurlijk niet op hun eigen feestje mopperen.

En de Foodbloggers komen ook niet mopperen want die zitten te wachten op betaalde opdrachten om een leuk boekje voor het voedingscentrum of het Ministerie van VWS te mogen schrijven.

Het wordt dus een zorgvuldig geënsceneerd toneelstukje in een zaaltje waar “Tegenspraak” in goede banen geleid wordt zodat alle verdienmodellen precies genoeg spreektijd krijgen en er weer net genoeg veilige stippen op de horizon staan.

Schuttelaar houdt zo dus eigenlijk de regie over de Tegenspraak.

De input die het Ministerie van Tegenspraak aan de organisatie mee zou willen geven (maar we komen dus niet) is deze:

Waarom wordt de Hamvraag niet gesteld?

De hamvraag is waarom de overheid überhaupt doorgaat met de Vinkjes. Het is allang duidelijk dat de burger ze niet snapt. Wat moet iemand met doosjes rozijntjes die de verstandige keuze zijn in deze productgroep? Welke productgroep, die van “rozijnvriendjes”? What the Fuck?

De hamvraag is dus:

Hoe krijgen we die fokking vinkjes weg? 

Het antwoord is: niet. De overheid (minister Schippers) kiest keer op keer voor de belangen van bedrijven. En de vage beloften van minder zout, minder suiker. Die keer op keer niet waargemaakt worden.

Hoe kan dit? De overheid dient toch te zorgen voor haar burgers? Dat was destijds de reden dat we de macht van de koningen hebben ingeperkt (bij de Akte van Verlatinghe, in 1581 om precies te zijn, hebben we de macht van Filips de Tweede ingeperkt, een staatshoofd dient zijn land en niet andersom!)

Maar die les zijn ze daar in Den Haag een beetje aan het vergeten. In plaats van de burger dienen ze de macht van de bedrijven. Vanuit het gelóóf (op ervaring berust dit beslist niet) dat die bedrijven vanzelf het belang van ons land en dús van de burger zullen dienen. Maar ondertussen beginnen die bedrijven onze overheid over te nemen. Zo is het Voedingscentrum een legitimatievoertuig geworden, gesponsord door de industrie om alles wat Unilever en Nestlé “voedsel” noemen legaal in de winkel te mogen verkopen.

De overheid noemt zich “terugtredend”. En ja, ze treden terug, ten opzichte van de bedrijven. Want de terugtredende overheid is ten ene male niet in staat effectief op te treden tegen de lobbykracht van het agro-industriële complex. Maar ten opzichte van de burger is de overheid allesbehalve terugtredend: zo krijgt de burger alle shitload op zijn bord.

Overgoten met een forse saus van ideologie. Deze ideologie laat ons geloven dat wij zelf de keuzes maken. Terwijl, wat valt er nog te kiezen? Wie begrijpt er nog iets in voedingsland, waarin zelfs alle professoren met elkaar de vloer aanvegen?

Dus, als we dan toch bij de Vinkjes blijven, dan stellen we een nieuw vinkje voor.

DE RODE VINK

Gewoon driekwart van de zooi die in de supermarkt én daarbuiten te koop is, voorzien van een label met:

Pas op, bedacht eten, alleen in geval van nood nuttigen!! 

Als je dat durft, dan ben je een overheid die opkomt voor de gezondheid van haar burgers. Mars en CocaCola kunnen heel goed hun eigen broek ophouden, daar hebben ze geen door de overheid betaalde Groene en Blauwe Vinkjes voor nodig.

Waarom geen verbod op frisdrank en snacks in scholen? Die hebben we toch ook niet op lagere scholen? Gewoon doortrekken die lijn: in onderwijsinstellingen geen fast food.

Maar ja, dat wordt natuurlijk direct van tafel geveegd. Zolang je met gezond-verstandvragen in de hoek geduwd wordt van het voedseljihadisme is er geen ruimte voor echte Tegenspraak op Vinkjeswitwascongressen. Maar wij van het Ministerie van Tegenspraak willen best tien stapjes minder radicaal: Het Stoplicht van Lubach

Kijk, dan maak je al meters.

Het wordt tijd voor een gezonde overheid.

Wat zouden de lessen uit het bovenstaande kunnen zijn?

Als je voedingsbeleid echt wilt beïnvloeden moet je eerst snappen hoe beleid NIET tot stand komt.

Het wordt tijd voor Tegenspraak.

Want zonder Tegenspraak geen Samenspraak.

Met vriendelijke groet,

Doris Voss, Minister van Tegenspraak

Lars Boelen, Minister van Tegenspraak

Mieke van Stigt, Minister van Taalpurisme

VinkjeOverzicht3* kantoren Schuttelaar in Den Haag, Wageningen, Brussel …… (en binnenkort andere lobbyhoofdsteden?

Het Vinkje – De hamvraag wordt niet gesteld

MVO-rapportenfabriek Schuttelaar organiseert op 21 april a.s. het “Vinkjes Debat”. Ondanks onze uitgesproken mening over de Vinkjes zal er  vanuit Het Ministerie van Tegenspraak geen afvaardiging afreizen naar Leiden.

Waarom niet? 
Om te beginnen kan ik niet op zo’n korte termijn. Ik heb pas op 15 april** 14 april 22:45  een uitnodiging gekregen. Maar daarnaast en  vooral denk ik ook niets nuttigs bij te kunnen dragen aan het beoogde debat.

Waarom denk ik dat? 

Het Vinkje & Schuttelaar hebben de heer Veerman (van Foodlog) ingehuurd om een Debat te organiseren.

Deze keer specifiek met de wens om vanuit Schuttelaar (de eigenaar van o.a. Het Vinkje, JOGG, de stichting Ikkiesbewust en de JOGG substichting Vrienden van Gezond Gewicht) om anders dan de afgelopen 20 jaar de indruk te wekken ook ‘tegenstanders’ aan het woord te laten.

Mijn indruk is echter dat dit geen echt debat zal worden maar meer een nepbijeenkomst die zal dienen als Kodak-momentje om te laten zien dat Schuttelaar niet, zoals de afgelopen 20 jaar, Tegenspraak stug negeert. Want tot nog toe wordt rumoer uit de samenleving per definitie niet verwerkt in verslagen over bijeenkomsten. Die verslagen zijn een opsomming van Cherry-picked succesjes. Want als je voor veel geld MVO-greenwasher Schuttelaar inhuurt wil je natuurlijk wel een leuk verhaal krijgen.

Zoals de MVO jaarverslagen van hun “partners” zoals bijvoorbeeld JOGG, Het Vinkje en de MVO-tak van Coca-Cola, de Federatie Nedelandse Levenmiddelen Industrie FNLI en bijbehorende andere té grote bedrijven.

En ja hoor, via deze link is te lezen: Het Vinkjes Debat heeft het doel… om ook in de toekomst succesvol te blijven…
Dit debat draagt dus ten onrechte de naam “debat” en is een ouderwets Schuttelaar PR feestje met als enige doel het verdienmodel te verdedigen en veilig te stellen.

Waarom is het zo belangrijk om het Vinkje door te laten modderen?

De internationale doorverkoop van het merk “Het Vinkje” is het primaire doel en dat mag niet in gevaar gebracht worden. Deze international uitrol berust op de mythe van het succes van het Vinkje in NL. Hetzelfde geldt voor het Schuttelaar & partners gezondheids keurmerk “JoGG” (Internationale naam : Epode)

Hoe kom ik tot deze inschatting? 

Ik had al zo’n idee toen ik via via van het debat had gehoord. Maar in de mail van vanochtend van Dick Veerman is het beoogde debatdoel niet moeilijk te raden:

De debatvragen worden nu al beperkt tot deze drie:

We kondigden al eerder aan dat het debat zal gaan over drie vragen:

1) – wat deed Vinkje goed?

2) – wat deed Vinkje fout?

3) – hoe moet Vinkje veranderen om het in de toekomst beter te doen?

Dit klinkt niet als een juiste insteek voor een debat met open uitkomst maar meer naar Noord Koreaanse toestanden of de jaarlijkse nepbijeenkomst van Putin met een strak programma.
Het doet mij dan ook een beetje denken aan de door Schuttelaar georganiseerde jaarlijkse terugkerende ‘JoGG Balanstops’ (2005-2015)

JoGG’ers & partners ( bedrijfsleven, overheid en semi-overheid) kwamen met een aantal met de hand geselecteerde “burgers” (burgerinitiatieven ) bij elkaar om

  1. De jaarlijks verschijnende JoGG / Schuttelar jaarverslagen te vieren maar ook om
  2. Gezellig “samen te denken” middels hippe workshops en werkgroepjes

Dat alles natuurlijk van uw belastinggeld.

In de hoop op een participatie opdracht deed men braaf mee en werden de vragen nooit te scherp gesteld. Het moest allemaal positief zijn. Met stippen voor verantwoording veilig ver weg op de horizon.
Het moest bij het in beeld brengen van positieve pilots blijven maar vooral niet in de buurt komen van voor de pps partijen storend beleid met betrekking op drank en snoep of over in de buurt van scholen komen. VWS heeft namelijk al jaren structureel last van beleidsangst.

De geïnteresseerden, deels verontwaardigde burgers, schooldirecteuren of burgerinitiatieven zoals ook ik destijds namens Tijd voor Eten, konden even hun woordje doen maar in het vervolg werd de inbreng van burgers netjes niet gebruikt.

Ik had keer op keer ergens in februari in voorbereiding op de balanstops weer even de illusie, dat de lessen wellicht verwerkt zouden worden maar in het vervolg werd er stug en netjes niets mee gedaan.

De jaarverslagen van deze JoGG & Convenanten bijeenkomsten (2005 – 2015) zijn inmiddels niet meer na te lezen omdat alle informatie over Convenanten en JoGG met de komst van de nieuwe JoGG website in 2016 naar de digitale prullenmand zijn verplaatst wat eigenlijk best schandalig is.

Met de komst van de stichting Jongeren op Gezond Gewicht (Schuttelaar) en de opvolger van dat programma JoGG in 2015 stopten de balanstops en wordt nu in maart het door JoGG & partners georganiseerde #kennisfestival gevierd. Zelfde laken, zelfde slimme communicatiemannen in pak.

Waarom maak ik me eigenlijk zo druk over JoGG en Het Vinkje vraagt u zich inmiddels af? Dat komt omdat JoGG het enige ministerieel geaccrediteerde obesitaspreventie-programma is waar sinds 2005 100% van het obesitaspreventiebudget van VWS naar toe gaat. Van 2005 tot 2033 gaat het jaarlijks om 3,5 miljoen PLUS het onderzoek budget, dus minstens 100 miljoen euro, zonder resultaat, terwijl dat geld heel goed gebruikt zou kunnen worden om, bijvoorbeeld, op scholen belangrijk gezondheidswerk te kunnen doen.

 

Terug naar Het Vinkjes debat

Ik ben heel benieuwd naar wie er zoal in de zaal zitten straks om tegengas te geven. Vanuit de wetenschap hoeven we niet veel te verachten want die zit met z’n  langjarige onderzoeksprogramma’s vanuit het Sarphati Insitute (inmiddels tot 2023) fijn te evalueren en wil vooral geen ruzie met het Ministerie van VWS of het Voedingscentrum, die hun onderzoeken financieren. We verwachtten eigenlijk dat de crème de la crème van de voedselwetenschap net als oud Shelltopman van der Veer op zijn pensioen wacht en dan “een boekje open zal doen” over de macht van de levensmiddelenlobby.

We hebben nu even geen zin om te luisteren naar precies de juiste kritische noot op het podium in Nederland maar gewoon weer de “bewustwordingscampagnes zijn uiterst effectief in Zwolle”-verhalen op het buitenlandse podium. Wat is eigenlijk de rol van de wetenschap? Lid zijn van de wetenschappelijke raad achter JoGG, het Vinkje, langjarige nutteloze evaluatietrajecten van door CoCaCola bedachte bewustwordingscampagnes? Is het om EU-subsidies veilig te stellen? Is het gewoon een verdienmodel geworden, het bedrijfsleven betaalt beter dan de overheid?

De industrie zal natuurlijk niet komen mopperen want die verdienen goud geld met hun Chocomel met Vinkje en ze gaan natuurlijk niet op hun eigen feestje mopperen.

En de Foodbloggers komen ook niet mopperen want die zitten te wachten op betaalde opdrachten om een leuk boekje voor het voedingscentrum of het Ministerie van VWS te mogen schrijven.

Het wordt dus een zorgvuldig geënsceneerd toneelstukje in een zaaltje waar “Tegenspraak” in goede banen geleid wordt zodat alle verdienmodellen precies genoeg spreektijd krijgen en er weer net genoeg veilige stippen op de horizon staan.

Schuttelaar houdt zo dus  eigenlijk de regie over de Tegenspraak.

De input die het Ministerie van Tegenspraak aan de organisatie mee zou willen geven (maar we komen dus niet) is deze:

Waarom wordt de Hamvraag niet gesteld?

De hamvraag is waarom de overheid überhaupt doorgaat met de Vinkjes. Het is allang duidelijk dat de burger ze niet snapt. Wat moet iemand met doosjes rozijntjes die de verstandige keuze zijn in deze productgroep? Welke productgroep, die van “rozijnvriendjes”? What the Fuck?

De hamvraag is dus:

Hoe krijgen we die fokking vinkjes weg? 

Het antwoord is: niet. De overheid (minister Schippers) kiest keer op keer voor de belangen van bedrijven. En de vage beloften van minder zout, minder suiker. Die keer op keer niet waargemaakt worden.

Hoe kan dit? De overheid dient toch te zorgen voor haar burgers? Dat was destijds de reden dat we de macht van de koningen hebben ingeperkt (bij de Akte van Verlatinghe, in 1581 om precies te zijn, hebben we de macht van Filips de Tweede ingeperkt, een staatshoofd dient zijn land en niet andersom!)

Maar die les zijn ze daar in Den Haag een beetje aan het vergeten. In plaats van de burger dienen ze de macht van de bedrijven. Vanuit het gelóóf (op ervaring berust dit beslist niet) dat die bedrijven vanzelf het belang van ons land en dús van de burger zullen dienen. Maar ondertussen beginnen die bedrijven onze overheid over te nemen. Zo is het Voedingscentrum is een legitimatievoertuig geworden, gesponsord door de industrie om alles wat Unilever en Nestlé “voedsel” noemen legaal in de winkel te mogen verkopen.

De overheid noemt zich “terugtredend”. En ja, ze treden terug, ten opzichte van de bedrijven. Want de terugtredende overheid is ten ene male niet in staat effectief op te treden tegen de lobbykracht van het agro-industriële complex. Maar ten opzichte van de burger is de overheid allesbehalve terugtredend: zo krijgt de burger alle shitload op zijn bord.

Overgoten met een forse saus van ideologie. Deze ideologie laat ons geloven dat wij zelf de keuzes maken. Terwijl, wat valt er nog te kiezen? Wie begrijpt er nog iets in voedingsland, waarin zelfs alle professoren met elkaar de vloer aanvegen?

Dus, als we dan toch bij de Vinkjes blijven, dan stellen we een nieuw vinkje voor.

DE RODE VINK

Gewoon driekwart van de zooi die in de supermarkt én daarbuiten te koop is, voorzien van een label met:

Pas op, bedacht eten, alleen in geval van nood nuttigen!! 

Als je dat durft, dan ben je een overheid die opkomt voor de gezondheid van haar burgers. Mars en CocaCola kunnen heel goed hun eigen broek ophouden, daar hebben ze geen door de overheid betaalde Groene en Blauwe Vinkjes voor nodig.

Waarom geen verbod op frisdrank en snacks in scholen? Die hebben we toch ook niet op lagere scholen? Gewoon doortrekken die lijn: in onderwijsinstellingen geen fast food.

Maar ja, dat wordt natuurlijk direct van tafel geveegd. Zolang je met gezond-verstandvragen in de hoek geduwd wordt van het voedseljihadisme is er geen ruimte voor echte Tegenspraak op Vinkjeswitwascongressen. Maar wij van het Ministerie van Tegenspraak willen best tien stapjes minder radicaal: Het Stoplicht van Lubach

Kijk, dan maak je al meters.

Het wordt tijd voor een gezonde overheid.

Wat zouden de lessen uit het bovenstaande kunnen zijn?

Als je voedingsbeleid echt wilt beïnvloeden moet je eerst snappen hoe beleid NIET tot stand komt.

Het wordt tijd voor Tegenspraak.

Want zonder Tegenspraak geen Samenspraak.

 

Met vriendelijke groet,

Doris Voss, Minister van Tegenspraak

Lars Boelen, Minister van Tegenspraak

Mieke van Stigt, Minister van Taalpurisme

### Deze publicatie mag niet op FoodLog  gebruikt worden omdat we geen goede ervaringen hebben met de toon en verdraaitechnieken van de beheerder. Het is te tijdsintensief om dat allemaal te volgen en recht te breien ###

VinkjeOverzicht3* kantoren Schuttelaar in Den Haag, Wageningen, Brussel …… (en binnenkort andere lobbyhoofdsteden? )

** (rectificatie op verzoek van D. Veerman die deze enige misser in het volgende stuk graag ‘naar waarheid’ aangepast zag)

It’s complicated

Obesitas and the PPP-machinerie around it is a money machine for talking suits. We, Interested citizens, are NOT happy with this. Nor are numerous newspaper articles and late night shows.  What the interested public has learned so far:

– the matter is complex
– because JoGG works “integrally” this has to work
– they self evaluated and found that they were on the right track.

So much on the right track that it is OK even though the JoGG-method was proven ineffective (Obesitas got worse in neighbourhoods where JoGG was active in Utrecht and Amsterdam) it was OK to send more money into research looking for effects until 2030. JoGG and Epode profile themselves as the “Together Partners” but in reality aren’t they preventing a true “integral method”?
What the hornets on social Media are arguing is that JoGG is a Coca-Cola/Nestlé vehicle to push PPP (public private participation) JoGG-copies worldwide through their Epode network. Because governments are out of ideas (and also out of civil servants to implement) ideas they love to join PPP-tables and large amounts of public money is transferred to what in effect are lingering clubs that have a hidden agenda of delaying effective policies against sugar products. Example of how much industry is mingled with the policy table: the Industry big food/big drink lobby FNLI director Philip den Ouden is also boardmember of JoGG.

In yesteryear (before BigFood) companies paid taxes and governments hired experts to make effective policies for problems. If you think of how the Tabacco problem was eventually contained by ever increasing taxes, banner policies and campaigns you get an idea of what we mean. But now that new-liberal governments want small public sectors and industry on the helm it is in effect BigFood that is making policies. And so we have JoGG/Epode that prove themselves to be very successful because they self evaluate, or have “independent” (Nestlé co-funded) research showing effectiveness. If results are negative (two recent examples show obesity rates going up in neighborhoods of Utrecht and Amsterdam when JoGG gets involved) the self evaluation reports call for more money for longitudinal research projects. (You need to do our programs for 20 years in order to get measurable results).

Enough is enough.

JoGG and Epode should seize to exist. They’re occupying costly offices in CSO-green washing Firms that also house dozens of “healthy food label programs” and other food policy lingering clubs. And results are not there, nothing, nada, zip.

So is there a way out of obesity? Yes, but it’ll be a shock to many:

– BigFood Will be removed from all policy negotiation tables
– the funds for JoGG/Epode will be used to hire expert civil servants to research the problem
– results will quickly show that civilians paying at Petrol stations need to do a “healthy choice” Mars obstacle course to get to the counter (remember paying through the window of your car?)
– kids coming out of the classroom walk into CocaCola sponsored vending machines, certified bij Epode to contain 15%  healthier (lower calorie) Candy bars and soda’s (the empty lower left hand option). Who ever allowed this lunacy? 
– “Sugar” in products has been replaced by ultra cheap High Fructose Corn Syrup (HFCS) that, oops, works differently in your body than beet sugar: it is translated into abdominal fat in stead as reserve energy in the liver.
– The research also shows that Nestlé cs have hired “food technologists” that have figured out in billion dollar researcher programs that the right amounts of HFCS, fat and salt can make foods that when consumed actually make you feel hungry, so that you can eat a family bag of crisps without getting sick.

The civil servants look at this mess and unpack some tools from an era long gone: TAX. 5€ for a kilo of HFCS, 1€ for a Candybar.
Heavy measures , but highly necessary for a problem that can only be compared to the problems we once faces with Tabacco and alcohol.
With industry not welcome at the policy table anymore (and a public record of all lobbyist visits to MP’s, including written record of what was discussed) we can finally work on the problems at hand with fresh ideas and fresh budget.
So yes, a small group keeps biting in the pants of the Industry Food Lobbyclubs so that MP’s will ask them “why are there cuts in your jeans”

It’s complicated

The Ministry of ContraDiction

Doris Voss – @Tijdvooreten

Lars Boelen – @LarsBoelen
PS. JoGG is the Dutch label of #CokeScience #NestléScience, (nr 188 = JoGG)

PPS. NYT’s take on #CokeScience

Landgenoten : 1 April Toespraak – Richting Oplossingen

Landgenoten,

Vandaag eindigt de aanstellingstermijn van Marc Dullaert en ik sliep er al een paar dagen onrustig van.

De petitie met meer dan 40.000 handtekeningen had een feest voor burgers én politici kunnen worden maar het pakte helaas anders uit. Treurig. Heel treurig is dat.

Ik was al bang, dat Paul Rosenmöller als nieuwe Kinderombudsman voorgedragen zou geworden.
Die man heeft vanuit zijn functies voor Schuttelaar, als trekker van de lobbykar en zijn multinationale MVO Partners zoals Coca-Cola, zich binnen het obesitasgebeuren als trippel-A beleidsremmer kunnen bewijzen … en dus was ik bang, dat hij ‘de nieuwe’ zou worden.

Die man kan toch niet eeuwig blijven leunen op zijn groene en sociaal betrokken imago, dat zal ooit toch slijten? Daar gaat onze mooie democratie! Treurig. Heel treurig is dat.

Het moest maar eens afgelopen zijn met “halfvolle glazen” en “stippen op de horizon” die steeds maar stippen blijven en via geijkte (Schuttelaar) jaarverslagen als “succes” aan ons goedgelovige politici verkocht worden.
Ik voel mij genaaid en voel mij soms als (oprechte) politicus meer en meer ongelukkig achter de feiten aanlopen. Ik ga daarom ook een tijdje extra verlof aanvragen – maar hierover straks meer.

Nee… dat nare idee gaan we maar snel van ons wegduwen.

Maar fijn, ik heb vernomen, dat de nieuw Ombudsman een vrouw wordt. Bij nader inzien geef ik een voorkeur aan kandidate NR.2 – want zijn heeft een net activistisch verleden en kwam destijds (als ik het mij goed herinner) al voor Mauro op?

‘Activisme’ mag ten slotte niet als contra indicatie voor de functie kinderombudsman ingezet worden. Dat zou té idioot zijn.

Inzicht
Tijdens mijn Paasreces-heroverwegingen kwam ik van de week plotseling wel tot een helder inzicht dat ik met U zal delen:
ik vroeg mij al een tijdje af, waarom wij toch zo weinig verandering tot stand kunnen brengen. Waarom is dat zo?
Waarom helpen zinnige, scherpe en bovendien erg geestige items van Lubach, Kassa, Radar, Keuringsdienst van Waarden over bijvoorbeeld Het Vinkje, TTiPP, JOGG, de taxfreetour van Starbucks niet om de zo broodnodige omslag tot stand te brengen?
Waarom glijden onthullingen in de Volkskrant en NRC, het werk van onze dappere burgertwitteraars vanuit hun achterkamertjes en zelfs Kamervragen keer op keer af als water van het teflon van onze overheidslobbyorganisaties als JOGG, NAM, Het Vinkje enzovoort?

Dat komt, bedacht ik, omdat de rest van de wereld (Lobby/Brussel), de zakenpartners van Schuttelaar bijvoorbeeld, maar ook de door de “taxfreetour” van topsalarissen voorziene CEO’s van mega bedrijven geen letter Nederlands lezen of verstaan en dus ook Zondag met Lubach en terechte vragen vanuit onze democratische media niet kunnen begrijpen.

Zo simpel is het. Zo’n reclamebureau als MVO Monopolist Schuttelaar  van de voedingsmiddelenindustrie, dat zich slim het imago van ‘MVO preventie obesitas – klimaat kwesties – verantwoorde kleding duurzaamheidshulpje’ heeft aangemeten, gaat de multinationale markt op in Brussel. Ze weten Mevrouw Clemencé Ross, voormalig Staas van VWS en inmiddels voor Het Vinkje in dienst bij Schuttelaar zelf, op het Europese Podium – richting EU potjes – te tillen.

Daar gaat onze mooie democratie. Treurig. Heel treurig is dat.

Stress
Ik krijg daar dus ook stress van als Minister President. Ik dacht dat ik echt wat kon bereiken. Ik geloof heilig in kracht van de lokale democratie. Maar de samenwerking tussen PvdA en VVD was toch geen goed plan, blijkt nu. Want als die twee vriendjes worden dan kan er per definitie geen wrijving meer zijn. De randjes (links en rechts) worden versterkt omdat PvdA en VVD geen ruzie meer maken. Wilders wordt hierdoor sterker. Ik moet hier echt wat mee voor de volgende verkiezingen.

Want zonder tegenspraak geen samenspraak zei Tof Thissen al aan tafel bij #Buitenhof. (19:33)

Zonder tegenspraak wordt het hier niet alleen doodsaai maar ook bloedlink.
Per direct installeer ik dus het Ministerie van Tegenspraak maar ook hierover binnenkort meer.

Ik had ook het idee dat de Tweede Kamer zo nu en dan op een gezonde manier (begrijp me niet verkeerd) door samenleving op vingers getikt wordt, daar hield ik wel van want dat hield me scherp.

Met het Paasreces had ik weer wat tijd voor reflectie en ik vroeg me af waarom Het Vinkje/Jogg (misschien beetje een lullig voorbeeld) wel op de goede manier op vingers getikt was.
Maar ik kwam tot een schokkend inzicht: oud-staatssecretaris van VWS Clémence Ross is voorzitter geworden van de internationale Choices Stichting en werkt nu dus gezamenlijk met Minister Schippers (stiekem) aan de wereldwijde doorverkoop van het verdienmodel “Het Vinkje” – en dat ook nog (verdomme) met behulp van EU potjes. Taxfree en met ANBI-status en al.
Dat kan toch niet en ik begin mij én als politicus én als burger een beetje kapot te schamen.

Daar ben ik toch geen  politicus voor geworden?

Oud-politici die internationaal aan het lobbyen slaan, daar moeten we iets mee. Het ergst is nog dat deze lui schijt hebben aan de lokale (landelijke) politieke discussie om dat ze WETEN dat hun zakenpartners (en EU potjes goedkeurende bureaucraten) mensen toch geen Nederlands spreken.
De wereld van de congressen is een circus apart geworden – en geen mens daar heeft ooit van de Volkskrant, Het NRC, Follow The money of Lubach gehoord.

Waarheid
En het is nóg erger. Het gáát helemaal niet meer om de waarheid, om kritisch denken, om de gezondheid van de burger. Niet alleen is ziekte in ons zorgstelsel een verdienmodel geworden, gezondheid is dat óók. En waarom zou je als bedrijf genoegen nemen met alleen winst, als je via beleid ook belastinggeld kunt binnenhalen? Waarmee je bovendien in één klap alle drempels weghaalt voor nog meer winst?
Het zijn echt alle vliegen in één klap. De Lobbycratie in Brussel weet dat allang. Kritiek is alleen maar vermakelijk, zij hebben de macht.

Alarm
OMBUDSALARM in de breedste zin van woord dus. Het ontbreekt aan toezicht, de hele democratie gaat naar de mallemoer.

Ik stel daarom voor dat we opnieuw beleidsmeters gaan maken. Wat kunnen we doen?
* Installatie van Mark Dullaert als interim minister president, ik heb teveel losse eindjes die ik even moet vastknopen, na de uitzending over Dullaert in Nieuwsuur van 03-2016 ben ik ervan overtuigd dat hij ‘de juiste’ is.
* Ministers Schippers maakt het te bont, op non actief met ‘r, timeout. Ik moet haar heroverwegen want ze is allang flierefluitend op weg naar de volgende topfunctie in het bedrijfsleven. Dit i.v.m. de keukentafeldeals met haar echtgenote, de kwestie met de potjes crème bij Linda de Mol en ‘zomergasten’ waren de druppel. De emmer stroomt over.
* Schippers wordt opgevolgd door interim minister van volksgezondheid Wanda de Kanter
* Installatie van het ministerie van Afbraak
* De old boys moeten weg, ik word er zo verdrietig van
* Schuttelaer moet kiezen : communicatiebureau of lobbyclub, niet beiden
* Installatie van het ministerie van Tegenspraak, want zonder Tegenspraak geen samenspraak
* UWV wordt opgedoekt, ondanks dat Tof goed werkt heeft geleverd. Het apparaat deugt gewoon niet.* De 6,5 miljard van het UWV die dan overblijft wordt geïnvesteerd in megadeltaplan “Rethink Werk” : een werkweek van 25 uur wordt de nieuwe norm, zodat veel meer mensen de kans krijgen om mee te doen
terug na de eigenlijke bedoeling – het scheppen van banen – ipv enkel het bijhouden van werkeloosheid en het voeren van talloze (mega-dure) Hoger Beroep procedures tegen hun klanten. Kost allemaal handen vol geld, is inefficiënt en zorgt voor veel ellende én bij het UWV én bij de door ons Kabinet notabene wegbezuinigde mensen thuis. Het UWV krijgt dus een nieuwe naam en een nieuwe kerntaak en wordt weer helper ipv ‘ in de weg zitter’. Iedereen blijer.

* Vergroening en verduurzaming samen met vluchtelingenwerk. We gaan ook nauw samenwerken met het Arbeidsamt’ in Duitsland en gaan straks proberen voor de overtocht van mensen uit Syrië en Turkije de krachten te bundelen. ( e-learnig in de Vluchtelingen-kampen bijvoorbeeld – veel zinnigs is op dat gebied nog te bedenken>

Merkel had goede ideeën en we hebben haar té lang in de tocht laten staan. Zijn moet nu echt vlug steun krijgen van anderen dan van enkel Erdoğan.

PS:  Tof Thissen wordt wel Minister van het mega delta banen plan en krijgt een card blanché voor de 6.5 miljard nu dat hij (van afgelopen mei UWV directeur) weet hoe het niet moet.

 

Hartelijk groet, Mark

Satire , no Joke

 

Doris Voss

Lars Boelen

Mieke van Stigt

Wouter Scherphof

—————

* Vergroening en verduurzaming samen met vluchtelingenwerk

PS. We gaan verplicht geschiedenis, schone kunsten en filosofielessen op scholen flink uitbreiden.  Een mooi voorbeeld hoe dat bijvoorbeeld ook in het Engels zou kunnen is te zien via deze voorbeelden van “The school of life”.

The School of Life – Developing Emotional Intelligence (Alain Botton, (Philosopher and The school of life founder ) gaan we structureel inhuren als adviseur voor algemene zaken én onderwijs kwestie voor maandag ochtenden, het eerste kopje denkkoffie samen.
Ik ga bij hem tijdens mijn ‘time out’ een opleiding volgen. London heerlijk, ook daar was ik nog niet aan toe gekomen namelijk.

PPS, Memo to Self:
Ik wil tijdens deze lessen vooral ook het gedachtegoed van Johan Cruiff voort laten leven en benoem bij deze 14 t/m 16 april tot drie Nationale feestdagen  14 = JOHAN en één dag is niet voldoende – we maken er gelijk een drie daagse van