Examenvragen JoGG

Nu de eindexamens achter de rug zijn is het tijd voor een paar examenvragen voor onze vrienden van Schuttelaar en JoGG. We gebruiken hetzelfde examen als in 2015 omdat daar nooit antwoorden op zijn ingeleverd. We vullen het examen aan met vragen uit 2016.

Naam graag rechtsboven op elk vel samen met kandidaatsnummer, examenduur 2 uur. Succes!

Op welke manier draagt JoGG bij aan het maken van beleid?
1) Hoe zou in de toekomst gewaarborgd kunnen worden dat het programma JoGG niet als argument wordt gebruikt om maar niets te hoeven doen aan structureel beleid?
(Bron : Martijn van Rijn tijdens een interview met betrekking op frisdrank belasting)

 

JoGG bestuurders, hun andere banen
2) Waarop is de keuze om juist Philippe den Ouden als directeur van de Federatie van de Nederlandse levensmiddel industrie als bestuurder van de stichting JoGG in te zetten gebaseerd?

 

Relatie JoGG met industrie
Wat was de relatie van de stichting Vrienden op Gezond Gewicht t/m 2015 met betrekking tot
3.1) JoGG
3.2) Convenanten 2005 – 2015
3.3) vanaf 2015 met de stichting Jongeren op gezond Gewicht en de Epode / JoGG PPS partners?

3.4) Hoe verliepen donaties van bv. Coca-Cola, Nestlé, MARS e.a JoGG-partners via de stichting Vrienden op Gezond Gewicht naar het programma JoGG / Convenanten?

3.4.1) Zijn de financielle jaarverslagen van de stichting Vrienden op Gezond Gewicht van de afgelopen jaren in te zien?

3.4.2) Wat zijn de afspraken met private partijen over sponsoring aan de stichting Jongeren op Gezond Gewicht.

3.4.3) Wat zijn de afspraken met de internationale Epode met de stichting JoGG met betrekking tot
* het landelijke programma ‘Alles is Gezondheid’
* de stichting Jongeren op Gezond Gewicht?

Jaarlijks opschuiven ambities – relatie met andere programma’s die niet als doel hebben beleid te maken en te borgen
4) Hoe onderscheiden zich de ambities van het landelijke programma ‘Alles is Gezondheid’ t/m 2032 van de ambities van vorige JoGG gerelateerde programma’s :
* Langer Gezond Leven 2004-2007
* Gezond Gewicht  2005 – 2010
* JOGG  2010 –  2015 )  ?
4.1) Wat is de relatie van het landelijke programma ‘Alles is Gezondheid’ met de stichting Jongeren op Gezond Gewicht?

4.2) Hoeveel programmabudget is de komende jaren gereserveerd voor:
* het landelijke programma ‘Alles is Gezondheid’
* de stichting Jongeren op Gezond Gewicht?

5) Wat zijn de consequenties als gestelde ambities van beide programma’s t/m 2032 niet gehaald worden?

6) Wie zijn de partijen, die effectmeting doen van JoGG en aan JoGG gerelateerde programma zoals bv.  :
* Langer Gezond Leven 2004-2007,
* Gezond Gewicht  2005 – 2010,
* JOGG  2010 –  2015
* maar ook het Pact Gezond Gewicht Amsterdam en het landelijke Alles is Gezondheid?

6.1) Zijn deze partijen ook direct of indirect aan het programma JoGG of de stichting Jongeren op Gezond Gewicht gerelateerd?

6.2) Zijn deze programma’s / partijen ook aan de internationale EPODE gerelateerd?

Wat doet JoGG zelf nu echt?
7) Wat deed JoGG zelf in de JoGG Gemeenten en wat deden zelfstandige programma’s stichtingen los van JoGG?

7.1) Is het juist, dat JoGG zelf eigenlijk zelf weinig doet behalve het bundelen van burgerinitiatieven / stichtingen?

7.2) Hoe worden de stichtingen / burgerinitiatieven, activiteiten op scholen in buurten die onder de paraplus van JoGG vallen, gefinancierd?

8) Wie betaalt de activiteiten van de stichtingen, die onder de paraplu van JoGG vielen/vallen?

 

Transparantie budgetverantwoording & vragen uit de samenleving
9) Waarom is alle informatie van de vorige JoGG site niet meer via de nieuwe JoGG site terug te lezen?

 

9.1) Waar zijn informatie over Convenanten & JoGG van de periode 2005 – 2015 terug te lezen?

 

10) Waarom zijn vragen / aandachtspunten vanuit de samenleving / diverse artikel niet in de JoGG jaarverslagen verwerkt?

 

10.1) is de aanname juist, dat kamerleden onvolledig door de JoGG jaarverslagen geïnformeerd zijn?

 

11) Een van de kernambities van Convenanten en JoGG vanaf 2005 was:
– Gezond Eten en drinken op scholen een makkelijke keuze te maken / toegankelijk te maken.
– Publiek Private Samenwerking vooral met MKB vorm te willen geven
– In nauw afstemming met Gemeentes, buurten, ouders, scholen de draagvlak maar ook de inhoudt van het programma JoGG zelf te evaluieren.

 

11.1) Hoe passen deze ambities bij de terughoudende houding van JoGG partijen / bestuurders om niet op vragen aandachtspunten over JoGG te reageren?

 

12) Is het juist, dat preventie- educatieprojecten die niet onder de paraplu van JoGG vallen vanaf 2010 niet meer kunnen rekenen op afstemming / samenwerking met Gemeenten /Ministeries en dat JoGG dus ipv “verbinding zoeken met de samenleving” in realiteit gebruik wordt om burger-initiatieven “buitenshuis” te houden?

 

13) Waarom worden bij de evaluatie over Convenanten & JoGG vragen vanuit de samenleving niet verwerkt?

 

14) Maakt het telkens kiezen van nieuwe programma’s / programmanamen het niet erg ingewikkeld om resultaat met betrekking op Convenant & JoGG terug te kunnen volgen?

 

15) Voor hoeveel vierkante meter werd in 2013 aan het communicatie bureau Schuttelaar / tegelijkertijd verhuurder van de Convenanten & Het Vinkje / Jogg kantoorruimtes voor 3,5 ton aan huur betaald?

 

16) Welk budget werd vanuit Convenanten & JoGG vanaf 2005 aan JoGG bestuurders, het communicatie bureau Schuttelaar, de Balanstop  en communicatie middelen besteed?

 

17) Bedoelt JoGG met “haakt aan bij grootstedelijke sportevenementen” Olympic Moves?

 

18) Wat doet JoGG nog meer dan “aanhaken bij wat er toch al vanuit de samenleving opgestart wordt” en waarom gaat naar dat “aanhaken” miljoenen overheidsgeld?

 

Banencarrousel: 
19) Is de hechte samenwerking tussen Coca-Cola, Het Ministerie VWS en JoGG vanaf 2005 niet eigenlijk een beetje gek?

20) Therese Noorlander was tot 2015 dé PPS expert binnen het Ministerie VWS & JoGG ( zie bvb  Gezonde schoolkantines, Voedingscentrum & , 2013: Ook  en  zetten zich in voor gezonder aanbod.. 

 ) 

en ook betrokken bij JoGG – en #OlympicMoves: Mag Coca-Cola ook in 2016 in Nederland in samenwerking met CocaCola + VWS + VORaad + Achmea + nocnsf + KNVB + + + Jeugdsportfonds reclame op scholen maken? 

Schermafbeelding 2015-09-22 om 18.01.29

21) Wie is na het aftreden van Paul Rosenmöller als voorzitter van Convenanten en JoGG verantwoordelijk voor met de JoGG PPS gemaakte contracten? (Niemand?)

22) Waarom is informatie 2005-2015 ondanks de toegezegde transparantie (ivm PPS) niet meer toegankelijk?

When science meets policy (ingekorte versie)

(van typo’s ontdane en van links en plaatjes voorziene versie van onze reactie op Foodlog)

cropped-Govenrment.jpgEigenlijk wilden wij helemaal geen reactie meer geven op het hoofdredactionele commentaar van Foodlog vanwege de toon ervan, maar bij deze toch onze reactie omdat de discussie te belangrijk is om zonder ons commentaar uit te doven.

We hadden de afgelopen jaren al geprobeerd om alles uit te leggen, o.a. middels dit stuk maar hierop als aanvulling het volgende:

Door het item van Arjan Lubach over JoGG en de daarop volgende media-aandacht werd duidelijk dat de manier waarop JoGG de juichende resultaten uit Zwolle presenteerde (minder dan een 1% effect in 6 jaar tijd) niet echt gedeeld wordt in de samenleving. Er zijn nogal wat vragen over de integrale aanpak van JoGG die gebaseerd is op de internationale Epode aanpak.

Zoals vele anderen hebben wij ook vragen over Publiek Private Samenwerking, constructies met partners, de geschiedenis van Epode, maar hierover binnenkort meer. Er wordt op Foodlog al weer gesuggereerd dat er nu genoeg gezeurd is en dat we nu door moeten. Nee, want dat gebeurt hier elke keer op dit en andere gezellige Foodblogs. Foodlog zou de problemen met JoGG in juli 2014 wel even uitzoeken. Die aankondiging was veel belovend maar volgens óns is er niets uitgezocht, toch?

 

Screen Shot 2015-10-12 at 17.06.54

We werden er door iemand op geattendeerd dat Foodlog hier schreef dat Doris Voss van “Tijd voor Eten” maar weer soep moest gaan uitdelen met de soeplepel in Amsterdam. Deze kwalificatie van Doris zou ze natuurlijk als belediging van alle werkende moeders in Nederland kunnen zien maar Foodlog heeft totaal niet in de gaten wat er het afgelopen jaar allemaal voor werk is gaan zitten in het uitzoeken van de complexiteit van het Vinkjes-preventielabyrint. Geen idee heeft men hoeveel echt werk dat is dat zonder budget verzet is.

Ontrafelen

We zijn benaderd door o.a. Paul Rosenmöller die input wilde (voor niets uiteraard) over wat er moest verbeteren. Daarnaast talloze gesprekken met o.a. Carla Faber, gemeenteraadsleden, etc. Den Haag lijkt klaar voor een Kamerdebat over JoGG. Doris had het ook best druk als onofficieel ‘toefluisteraar’ voor diverse items over Convenanten & JoGG. Men neemt graag een onofficieel kijkje in ons rijke kennisdossier. Maar genoeg gezeurd Doris, laat maar zien hoe we soep moeten maken op school. Er wordt totaal ontkend hoe complex dit probleem is en hoe muurvast het in elkaar steekt. Dus het blijft tijd voor vragen. En dit is de belangrijkste:

HOE KOMT HET DAT JAAP ALTIJD ALTIJD DE JUISTE DINGEN DOET EN ZEGT EN ZICH TEGELIJKERTIJD NIET UITSPREEKT TEGEN EPODE EN JOGG?

Hoe komt dat? Waarom communiceren Jaap en Paul niet over hun bezoek aan het Epode jaarcongres EOF2015 in Brussel. Wat deden ze daar? Waar is publieke verantwoording over wat JoGG achter de schermen doet?  Hoe komt het dat Jaap Seidell publiekelijk altijd precies de juiste dingen doet en zegt (columns in het FD, Boeken, spreekbeurten) maar waarom gebruikt hij zijn stem niet om zich uit te spreken tegen fundamentele problemen van Epode en JoGG? Het was weer Zwolle voor en na in Brussel:

Screen Shot 2015-10-12 at 19.24.06

 

Mijn vermoeden is dat de basis waarop het Europese preventiebeleid onderzoek gebaseerd is, namelijk het onderzoeksbellenblaasluchtfietskasteel van Windesheim, VU & Epode, zwaar leunt op het succes van het project “JoGG Zwolle” . Dus als Jaap zich tegen JoGG Zwolle keert dan stort het hele Europese Epode onderzoeksbouwwerk als een plumpudding in elkaar, want dan is er niets meer, niets. (lees twee tot drie keer tot de boodschap helder is)

Jaap zegt als geen ander de juiste dingen, is DE autoriteit rond obesitas maar het probleem van Jaap (en het luchtkasteel) is dat Jaap nog niet in de buurt van een kokende moeder, lokale boer, ROC-kok is geweest, zoals te zien is in de publicatie van de Triodos foundation hieronder. Hij heeft geen benul van de weerbarstige realiteit van ouders en scholen en besturen want hij is geen politicus, socioloog of werkloze op zoek naar een startplek. Hij heeft geen idee wat er allemaal bij komt kijken om gezond eten op scholen uitgerold te krijgen.

(en hij verzuimt om te noemen dat het succesvolle schoolproject ’t Koggeschip in Amsterdam West Doris’ project was).

Ik mailde Jaap hierover al in december 2013:

=============================================================

From: Doris Voss
Sent: vrijdag 13 december 2013 16:41
To: Seidell, J.C.
Subject: Is hier sprake van een misverstand?

Beste Jaap,

Terugkomend op mijn tweet van vanmiddag, mijn vraag aan u over uw samenwerking met moeders op scholen in Amsterdam:

“..Seidell is zelf betrokken bij projecten op basisscholen waar moeders onder schooltijd maaltijden bereiden voor de leerlingen. Dit doen ze onder begeleiding van koks die werken met verse producten. “…..

(Link naar Triodos foundation)

stuur ik als aanvullend ook even een mail, die ik april 2013 heb ontvangen en waarover ik destijds al verbaasd was. Is hier sprake van een misverstand?

Het werk van ‘Tijd voor Eten’ was gericht op een aantal scholen, waaronder ‘t Koggeschip en de Prof. Kramerschool op het Staalmanplein. Destijds werkte ik in Amsterdam vanuit mijn functie als projectleider Lunchen op scholen bij de GGD Amsterdam zoals u weet.

Te zien via deze link

U deed soortgelijk werk op scholen in Amsterdam Nieuw-West?

Met vriendelijke groet,

Doris

en de mail waaraan ik refereerde:

Van: XXX@parool.nl>
Datum: 10 april 2013 15:41:01 GMT+02:00
Aan: Tijd voor eten
Onderwerp: Contactformulier via www.tijdvooreten.nl

Naam: XXXXXX
Organisatie: Het Parool
Emailadres: XXXX@parool.nl

Vraag: Beste mevrouw Voss, Ik ben bezig met een artikel en sprak daarvoor Jaap Seidell. Hij vertelde me toen over een commissie waarin hij samen met u werkt om verschillende scholen van warme maaltijden te voorzien. Ik vroeg me af hoeveel scholen op dit moment in Amsterdam tijdens de lunch leerlingen van een warme maaltijd voorzien. Denkt u dat dit aantal in de toekomst gaat stijgen? Ik hoor graag van u,

met vriendelijke groet, XXXX

==========================================================

Jaap KAN zich niet uitspreken tegen JoGG want het is zijn eigen onderzoek, het hele miljoenenkostende JoGG pratende pakkencircuit is gebaseerd op de daling van overgewicht in Zwolle gedurende 6 jaar van 11,5% naar 10,5%, waarbij de onderzoekers nota bene zelf zeggen dat de daling in gewicht niet bewezen door JoGG komt, zie het VN-stuk.

 

Maar first things first

Als we willen komen tot een structureel beleid rond eten op scholen dan moeten we het hebben over fundamentele kwesties. Daarom pleiten we voor een Kamerdebat. Daarbij hoort het in kaart brengen van de huidige spelers. Wat kan Jaap hier als waardevolle wetenschapper aan bijdragen? Wat zou hij vanaf nu moeten doen om juist deze ontwikkeling niet meer in de weg te zitten?

“De meest doeltreffende manier om gedrag te veranderen is mensen in een nieuwe organisatorische setting te plaatsen, die nieuwe rollen, verantwoordelijkheden en relaties met zich meebrengt, maar met een goedgevulde Europese subsidiepot is dat natuurlijk geen optie”

Naar ons idee is de enige weg dat de huidige players afstand nemen van Epode/JoGG en dat we daarna een veldverkenning doen. Dus Jaap, Paul en Philip, nu even niet.

Wat wil Nederland met de miljoenen die nu nog naar JoGG gaan? Dáár moeten het debat over gaan. Wij vanuit de budgetloze stichting “Tijd voor Eten werken” werken al jaren aan een structureel beleid rond de implementatie van gezond eten op scholen met als doel dat Kinderopvangorganistaties samen met ouders en scholen en overheid tot een structureel beleid kunnen komen om dit integraal aan te pakken.

Dus:

  1. Vanuit het Ministerie van Tegenspraak zullen wij een werkdocument maken dat moet dienen als input voor een fundamentele publieke discussie over de funding van JoGG en aanverwant onderzoek. Dit gaan we uitwerken een beleid voorbereidend stuk en aanbieden voor een Kamerdebat.
  2. Vanuit de stichting Tijd Voor Eten zullen we over twee/drie maanden komen met een herstart van onze basisaanpak (5 punten) zoals we in 2011 door de komst van JoGG (!!) hebben moet laten vallen:
  • Gezonde voeding voor kinderen
  • Duurzame landbouw/ voedselvoorziening, gebruikmaken van zo veel mogelijk streekproducten
  • Opleiding en werkgelegenheid, ( met name voor kansarme vrouwen
  • Sluitende dag arrangementen
  • Ontwikkeling van duurzame schoolgebouwen waar kinderen de hele dag goed ‘onder dak’ zijn

Wij burgers hebben recht op echt wetenschappelijk onderzoek, zonder inmenging van Coca-Cola en Nestlé, en structurele plannen die onze samenleving verder helpen. Daar hoort bij dat we problemen benoemen en durven aan te pakken. Rottende vis stinkt bij de kop zeggen ze in Duitsland, het is niet leuk om je vriendjes op hun falen aan te spreken maar het moet Dick.

Update mei 2016:

In dit stukje van de Correspondent suggereert Jaap dat het niet tot stand komen van structurele aanpak van eten op scholen (beleid ) te wijten is aan weerstand bij ouders en politici. Onze indruk is dat door programma’s als JoGG, Epode, Alles is Gezondheid, Proefgroen  steeds maar gesuggereerd wordt dat deze programma’s werken aan een structurele aanpak. Dat is feitelijk niet juist. Door de samenwerking met partijen als Coca Cola en Nestle gaat het beleidsgetruezel als maar door.

 
Ons vermoeden wordt gesteund door dit soort ontwikkelingen: langjarige contracten van scholen met cateraars of multinationals, dat is wat in de weg zit. Hiervoor hebben JoGG partijen (o.a. lobbyist FNLI) die hier toezicht op houden gezorgt dat er geen beleid komt. JoGG, Alles is gezondheid, Pact Gezond gewicht, Het Vinkje zijn allemaal groen ogende en andere aan elkaar verwante programma’s zijn wolven in schaapskleren die echte innovatie en beleid in de weg staan. We moeten ophouden met beleidsgetreuzel. Het zijn telkens dezelfde spelers die voor gelijke ambities met nieuw programmabudget keer op keer zelfevaluerend bij elkaar komen. Het oogt als preventieprogramma maar het tegenovergestelde is waar, het is beleidsgetreuzel, het verdienmodel van zelfevaluerend onderzoek.

Mvg,

Het Ministerie van Tegenspraak

Doris Voss

Lars Boelen

Wouter Scherphof

Mieke van Stigt