Petitie : Volksmotie van Wantrouwen

Deze petitie dient vooral voor herstel van vertrouwen in de politiek. Bij voldoende reactie zou er toch vertrouwen moeten zijn bij de Kamerleden om wél een Motie van Wantrouwen in te dienen namens de burgers.

We hebben vanuit het Ministerie van Tegenspraak te lang onze mond gehouden (druk, druk, druk en geen budget). Ons uiteindelijke doel is te komen tot Samenspraak. Want zonder de nodige Tegenspraak wordt de bevolking – en dus onze volksvertegenwoordigers – nooit meer serieus genomen. We vinden het tijd worden voor een gepaste tik op de vingers – van onze volksvertegenwoordigers – die nu even de weg kwijt geraakt schijnen te zijn. (Zie debat gisteren en bijbehorende afgewezen moties)

Tegenspraak

Burgertegenspraak moet een plek gegeven worden om te voorkomen dat we nog een keer in een collectieve Parlementaire Amnesie terechtkomen.  Tegenspraak als middel om ordening te brengen in dit Publiek Private slappe VVD akkoord.

Chaos

Op vele terreinen heerst er beleidschaos. We willen middels Tegenspraak ook de Memo’s en het gepolder boven tafel krijgen in Het voedingsdossier (Infiltratie CocaCola in Voedingscentrum), Het Zorgdossier, De Wietzaak, Het Tabakdossier, Het Klimaatdossier (inmengingen Shell, Exxon, KLM), Het Kledingdossier (Spijkerbroeken van €5) want overal heerst de neoliberale geur van de Mark(twerking).

Wiebes

Mark moet weg maar we rijken Wiebes voor deze éne keer nog een hand om met ons mee te doen. We zagen bij hem de afgelopen maanden bemoedigende ontwikkelingen in zijn denken. Hij is een mens met potentie, om de draad juister op te pakken. Hij zit nu verstrikt in onderlinge afspraken waar hijzelf zonder onze steun niet uit zal komen.

We willen hem graag de gelegenheid geven om zijn kennis van gang van zaken voor de betere zaken in te zetten. We zien dat hij ook echt moeite heeft (we zien zijn ongemak) om bij de waarheid te blijven.

Bij Rutte is hiervan nog niets beproeven. Met hem zouden we dan – met zijn huidige houding – voorlopig ook niet samen willen. Vandaar deze petitie voor een Volksmotie van wantrouwen. Maar mocht Mark Rutte laten blijken, dat ook hij de draad als volksvertegenwoordiger weer zou willen oppakken dan zullen na herstel van vertrouwen de situatie opnieuw kunnen bekijken. 

Herstel Balans

De motie zou gelijk geld vrij moeten maken om de burgervolksvertegenwoordigers vrij te kunnen maken van hun huidige werkzaamheden om kennis en kunde ter beschikking te stellen aan de overbelaste Collega Ministeries.

Coming Soon

Wetsvoorstel ‘1 procent consultatiebudget niet lobbyisten’

Inleiding

We zagen de afgelopen weken een aantal zaken in het nieuws die het plan waar we al een poosje mee rondlopen concreet te maken en uit te venten. Alle drie de items hebben te maken met de, te grote, invloed en lobby van het bedrijfsleven op de politiek.

Donut Economy

De Engelse wetenschapster Kate Raworth presenteerde in een documentaire en in Pakhuis de Zwijger een verhelderend model over universele mensenrechten enerzijds en de ecologische en maatschappelijke grenzen anderzijds. Welke krachten spelen er om aan de ene kant de rechten zoveel mogelijk in te perken (om zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren of om toegang te krijgen tot grondstoffen) en anderzijds de bedrijven-lobby om klimaatveranderingswetgeving tegen te houden zodat uitstoot kan door gaan.

Beerput Nederland

In deze documentaire zien we hoe de verwerking van afval in Nederland volstrekt ongecontroleerd is en tot welke uitwassen dat leidt. Alle controle is wegbezuinigd bij de overheid zodat het bedrijfsleven zijn gang kan gaan. De burger betaalt voor afvalverwerking maar het milieu wordt gewoon vol gedumpt. De afvalbedrijven zaten aan tafel bij het schrijven van de milieuwetten.

Ministers beïnvloeden wetenschappelijke rapporten

Jarenlang wordt er door experts uit het veld gepleit voor decriminalisering van de wietteelt omdat het krampachtig (met meer dan 30% van de politiemacht) blijven vervolgen van de wiettelers leidt veel problemen. Grote winsten, menselijk leed (uit-huis-zettingen van kansarmen), klimaatschade (er wordt niet geïnvesteerd in dure ledlampen) en een overbelast justitieapparaat zijn aan de orde van de dag. Landen als Uruguay en de VS zijn al lang om en experimenteren volop met legale wiet. Van de hoge belastinginkomsten worden scholen betaald.

 

Schiphol breidt uit naar Lelystad

De B.V. Schiphol is in staat om half Nederland onder een deken van laagvliegende vakantievluchten te laten verdwijnen om ruimte te creëren voor nog meer vluchten naar Abu Dhabi. De Alderstafel had op een achternamiddag ergens op de hei namelijk een burgerconsultatietje gedaan. Hier uit was niet gebleken dat er zwaarwegende problemen te voorzien waren dus gaan met die banaan.

Het refrein

We zien keer op keer hetzelfde ritueel. Door de industrie duurbetaalde mannen en vrouwen in (mantel)pak die in de statigste panden rondom het Binnenhof gehuisvest zijn weten de deuren van de ministers, staatsecretarissen, secretaris-generaals en parlementsleden uitstekend te vinden. Ze presenteren de visie van hun werkgevers in gelikte Powerpoints. En ze laten met (door de industrie betaalde) nep-onderzoeken zien dat burgervragen nergens op gebaseerd zijn, als die vragen überhaupt al aankomen in Den Haag.

 

De oplossing

Er moet weer een goede balans komen tussen de lobby-kracht van de industrie enerzijds en de verzwakte (want wegbezuinigde) overheid, onervaren Kamerleden met altijd te weinig tijd om zich echt goed te verdiepen en burgerbevolking anderzijds. Het moet normaal worden dat Kamerleden in “Reflectiekamers” rond de Tweede Kamer met geïnteresseerde, geïnspireerde en betrokken burgerspecialisten en zelfstandigen in gesprek kunnen komen en daar net zoveel tijd besteden aan de onderwerpen die op de agenda staan als met de lobbyisten. Die burgers moeten dan wel net zoveel middelen krijgen als de lobbyisten. En daar is een heel mooie oplossing voor! Kijk maar.

Wetsvoorstelletje “1% voor burgervisie”

“De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat burgers net zoveel invloed moeten hebben op het wetgevingsproces als bedrijven; verzoekt de regering bij (her)-allocatie van middelen voor projecten waar bedrijven van gaan profiteren vooraf 1% van dat budget te storten in de pot “Burgerspecialisten-lobby” waaruit burgerspecialisten en benodigde voorzieningen (kantoorruimte, secretariële ondersteuning, toegang tot universiteiten) betaalt gaat worden, en gaat over tot de orde van de dag.”

Eén procent maar!

We vragen om een kleine wijziging van toe te wijzen budgetten zodat Kamerleden breed geïnformeerd kunnen raken. Dat lijkt ons een heel redelijk bedrag om te zorgen dat er vooraf kritische vragen gesteld worden over belangrijke maatschappelijke vraagstukken als CO₂, aanvliegroutes vliegtuigen, emissienormen industrie, schooltuintjes, besteding van toegewezen budgetten voor decennialange onderzoeksprogramma’s, de inzet van politie als veredelde plantsoenendienst en nut en noodzaak van een basisinkomen. Om er maar een paar te noemen. Wij kennen tientallen burgerspecialisten die nu onbezoldigd strijden tegen beleid beïnvloeding door de NAM, Schiphol, de obesitaspreventie-onderzoek industrie en onze status als belastingparadijs. Het wordt de hoogste tijd dat deze mensen serieus genomen worden. Het lijkt vreselijk veel geld, die 1% maar je kan er van uitgaan dat 100% van het budget normaal ten goede gaat komen aan verdienmodelletjes van bedrijven die dat geld helemaal niet nodig hebben (Shell, Unilever of onderaannemers van die bedrijven). Bedrijven die al middels allerhande rulings praktisch geen eerlijke belasting meer betalen.

Een kleine verandering voor een groot effect

Eigenlijk is het dus een minuscule verschuiving van belastinggeld van bedrijven naar burgerspecialisten om te zorgen dat beleid effectief wordt, onderzocht wordt wat onderzocht moet worden in plaats van dat er maar weer onderzocht wordt om tijd te rekken. Tijd dus voor Tegenspraak en een genuanceerd verhaal. Iemand als de Nationale Ombudsman zou het potje kunnen beheren. Op voorspraak van burgers kan hij andere burgers  installeren als burgerspecialist in een Reflectiekamer.

 

Welgemeende waarschuwing voor PVV-stemmers

Beste PVV-stemmer,

Wij zijn het niet altijd eens, en dat is niet erg, daar zijn we democratie voor, maar ik wilde U graag een welgemeende waarschuwing geven:

Nedeland kent geen President en geen Decreten (Executive Orders)

Dit houdt in dat zelfs als de PVV veel groter wordt dan alle peilingen aangeven en 40%-45% van de stemmen haalt (dat is twee keer zoveel als de laatste peilingen), dan nog moeten ze een coalitieregering vormen. Daar zullen na lang onderhandelen compromissen gepresenteerd worden die middels wetgevingstrajecten in de Tweede Kamer, Raad van State en Eerste Kamer en de handtekening van Koning Willem Alexander in de Staatscourant terecht komen. Waarna ze wet zijn en door rechters getoest kunnen worden.

Er zal geen perenhouten bureau komen met daarachter de trots stralende intimi van Geert Wilders die dan grimlachend A4’tjes met verkiezingsbeloften signeert. Dat kan bij ons niet. Gewoon NIET!

Dus als dát de reden is om straks PVV te gaan stemmen dan bent U vast gewaarschuwd, het wordt één grote teleurstelling en dat gaat u dan op Geert afreageren, die daar helemaal niks aan kan doen. Doe het hem en uzelf niet aan alstublieft. Kies met uw hart voor een partij die vol overgave de grote problemen die voor ons liggen op gaat pakken en worstelend met coalitiegenoten iets minder klein probeert te maken!

Met vriendelijke groet,

Het Ministerie van Tegenspraak

“Zijn we er toch weer ingetuind”

Historische woorden waren dat, een grappig bedoelde waarschuwing aan alle generaties na de tweede wereldoorlog.

Nederland zou niet overrompeld worden door de Duitsers en we weten wat er twee keer gebeurde.

Bush rommelde de vrije wereld de tweede Golfoorlog in door zorgvuldig in ons brein geplante “Weapons of Mass Destruction”. Akelige maar stabiele regimes werden er door ten val gebracht, uit de vacuüms en arsenalen die achterbleven ontstond ISIS.

Miljoenen onschuldigen stierven door de Islamitische Heilstaat en evenzovele stierven door Westerse bommen die er vervolgens op gegooid werden, want als je een stad platgooit tref je vast ook wel wat terroristen. Overlevers gingen of op de vlucht of sloten zich aan.

Zie hier Amerikaans wereldheerschappij.

Nu hebben de 48% van de Amerikanen die door een op racisme gestoeld kiessysteem een kiesmannenmeerderheid en werd de Gevaarlijkste Gek na Stalin geïnstalleerd in het Witte Huis. De grondwet wordt stapje voor stapje buiten werking gesteld, door middels decreten zoveel sociale onrust te veroorzaken dat de Nationale Garde binnenkort protesten gaat aanpakken. We zien het voor onze ogen gebeuren en we kijken weg.

Fase 2 wordt het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarde voor het gaan voeren van een nieuwe wereldoorlog (omdat dan met een beroep op Force Majeur alle macht bij de President komt te liggen) en kan de kliek rondom Trump zijn zakken gaan vullen en hun gruwelijke politieke agenda (uitroeien van Moslims) gaan uitvoeren.

Nederland en Europa moeten zich dit keer niet voor de gek laten houden! Er zal NIET uit onze naam oorlog gevoerd gaan worden!

Waarschuwingssignalen na 14 dagen Trumpbeleid dat hij uit is op staat van beleg en oorlog:

 • Het recht op presenteren alternatieve feiten opeisen
 • Het demoniseren van kritische media
 • Het demoniseren van demonstranten die een beroep doen op grondwet
 • Het presenteren van niet bestaande aanslagen 
 • Het presenteren van niet bestaande aanvallen op militairen
 • Het polariseren om sociale onrust te creeeren 
 • Het schofferen van landen (Mexico, Duitsland, EU, Australië, China)
 • China waarschuwen voor oorlog in de Zuid Chinese Zee
 • Rusland openlijk waarschuwing voor Oekraïne, maar geen aktie ondernemen waardoor Putin vrije hand krijgt (mark my words)
 • Israël veroordelen voor Nederzettingenpoltiek, maar geen aktie ondernemen waardoor Netanyahu vrije hand krijgt (mark my words)

Dit is allemaal uit handboeken “hoe herken je een nieuwe dictator” gehaald en het stappenplan wordt angstaanjagend nauwkeurig uitgevoerd.

Kortom, Europese regeringen worden klaargestoomd om een all-out oorlog te gaan voeren tegen ideologische en economische vijanden van het Trump-regime. Ik zie zelfs aankomen dat we oorlog gaan voeren voor zaken die tegen onze eigen belangen in gaan, zo geraffineerd manipulatief is Dictator Small Hands.

Let er maar eens op. Alles wat hij doet is er op gericht om frictie te veroorzaken. Hij negeert een vervelende vraag van een journalist niet gewoon, nee, hij doet dat met een denigrerende knik en wegwuivende hand, als het maar als beledigend ervaren kan worden.

TUIN ER NIET IN MARK!

PS. We kunnen ons wapenen tegen het meelopen met deze “leider van de vrije wereld” door in maart gematigd te stemmen, te kiezen voor een partij die erkent dat regeren een kwestie is van omderhandelen en compromissen sluiten en niet het van met een vileine grimlach decreten tegen onze vredelievende medemens te signeren is.

Albert Heijn stopt met Fiji-water!

Beste MVO’ers van Albert Heijn

We lezen vanmorgen dat jullie gestopt zijn met de verkoop van Fiji-water. Daar zijn we erg blij mee!

img_9636

Dit is de eerste keer dat we samen met een multinational op basis van Tegenspraak tot Samenspraak gekomen zijn. Dit is een primeur! Een dikke pluim voor onze samenwerking, dit is pas echte vernieuwing. Afijn er is een begin gemaakt, nu nog even de sigaretten weg uit de winkels.

Wat zijn we trots op jullie en wat zijn we ook trots op ons!

We moeten natuurlijk wel even zorgen voor de arme bevolking van Fiji. We zijn ons er namelijk terdege van bewust dat Fiji Artesian water een paar stuivers belasting betaalde over de winst in Europa, en die zijn ze op Fiji nu natuurlijk kwijt.

We zouden het daarom onwijs gaaf vinden als jullie ter verhoging van de feestvreugde 10.000 euro zouden overmaken aan het rode kruis op Fiji zodat de lokale bevolking geholpen kan worden bij de strijd tegen tyfus vanwege gebrek aan schoon drinkwater. We denken hier graag over mee maar zijn gezien onze al jarenlange lege schatkist niet in staat anders dan “in kind” bij te dragen.

Hartelijke groeten

Lars Boelen
Doris Voss

Persbericht Epode bijeenkomst 24 en 25 november 2016, Amsterdam

Samenvatting

Op 24 en 25 november komt de internationale Obesitaspreventietop naar Amsterdam voor hun jaarlijkse congres. Dit stuk is een oproep om het geld dat al decennia in onderzoek en zelfevaluatie gestopt wordt aan dit circus te onttrekken en te besteden aan het maken van beleid dat op termijn gaat leiden tot gezondere scholen.

Onlangs publiceerde Follow The Money een artikel over de bewustwordingsspaghetti die de obesitasbestrijding wereldwijd is. Talloze initiatieven en programma’s worden uitgerold, maar zonder structurele verankering in de dagelijkse praktijk. Die moet in het huidige model van Publiek-Private Samenwerking immers “uit het veld” komen – wat niet gebeurt. Het stuk laat zien hoe de ene paraplu na de andere uitgestoken wordt om deze programma’s te bundelen, zonder dat er een cent gaat naar concrete beleidsdoelen die zouden kunnen leiden tot gezondere scholen waar onze jeugd veilig kan opgroeien. Voorbeelden van die paraplu’s zijn Amsterdamse aanpak Gezond Gewicht, JoGG, Proef Groen, Voedselwijs, Nationaal School Ontbijt, Alles is Gezondheid om er maar een paar te noemen. We deden al eens een poging e.e.a. in beeld te brengen in ons stuk Voedseleducatie : “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”.

Het is prachtig dat Amsterdam de host is van het jaarlijkse anti-obesitas congres van Epode, de internationale organisatie van topwetenschappers en lokale organisaties, om over hun onderzoeksresultaten te praten. Probleem is echter dat de mensen die komen exact dezelfde mensen zijn die in het FTM-stuk de oorzaak van alle narigheid bleken te zijn.

En Epode is niet zomaar een denktank, het is de crème de la crème van de Franse,  Nederlandse en wereldwijde Obesitas preventiewetenschap bijeen. Wat is nu de core businesscase van al die paraplu’s boven paraplu’s boven paraplu’s?

Is hun kerntaak: “Hoe krijgen we scholen en onze jeugd gezond”? Dat zou je toch mogen hopen. Er is de afgelopen jaren al tientallen miljoenen weggebracht naar de onderzoekers, dus die zullen zich toch wel 100% inzetten voor waar het geld voor bedoeld is?

Nou nee, hun core business is onderzoek naar voorlichtingsmethodes omtrent bewustwording en (zelf)evaluaties van dat onderzoek. Met andere woorden: ze verzinnen een interventie, doen een kick off, onderzoeken dan of die interventie zinvol was. Ondertussen verandert er op landelijk vlak …. niets. Vervolgens worden er meta analyses gestart (zeg maar, wat voor TYPE interventies blijken wel of niet, of eigenlijk allemaal niet, te werken).

Maar de interventies worden niet in de praktijk gebracht, en juist het nationale preventieprogramma JoGG wordt door de onderzoekers niet kritisch geëvalueerd. Dat kan ook niet, omdat JoGG geen concrete beleidsdoelen heeft, de JoGG-methode een holle frase is en zelfs onderzoekers zeggen dat het “JoGG succes” discutabel is. Wat we wel zien is juichende presentaties en flinterdunne verslagjes. Wat inmiddels echt schrijnend wordt is dat de kurk waar al het internationale Obesitas onderzoek op drijft, namelijk het succes van JoGG, op wetenschappelijke gronden als een plumpudding in elkaar aan het zakken is.

De 24e en de 25e zullen de spreektijden weer gevuld worden met “We zouden moeten komen tot een integrale aanpak… ” maar die integrale aanpak gaat er zo niet komen. Van het beleidsgeld gaat er immers niets naar de uitvoering van de programma’s, de dagelijkse praktijk van het (op) voeden. Die infrastructuur ontbreekt, moet “uit het veld” komen. Wie dat betaalt blijft verder ongewis, en op vrijwilligerswerk kan geen preventiebeleid gebouwd worden. De wetenschappers hengelen het preventiegeld naar hun geldverkwistende interventiestudies. Ze juichen mee met het “Epode-succes”, zodat ze ook voor de komende jaren hun boterham zeker hebben gesteld. Dat ze willens en wetens meewerken aan het preventiecircus waar Nestlé, Unilever, Coca-Cola en Nutricia deel van uitmaken, is een regelrechte schending van hun wetenschappelijke integriteit.

En zo ontstaat er vanzelf een ‘topsector” een reeks van onderzoeksinstituten en preventieparaplu’s die het belastinggeld naar zich toe trekken en ondertussen de echte preventie van ongezond eten onmogelijk maken, juist door hun samenwerking met de voedingssector. Deze preventieparaplu kan immers al te lastige maatregelen voorkomen. Sterker nog, deze voorkomt dat er überhaupt iets structureels gebeurt.

Natuurlijk is het fijn dat mensen bij elkaar komen en overleggen, wij juichen dat van harte toe maar hier gaat het louter nog om het naar elkaar toe schuiven van Nederlands, Europees en VN-WHO budget. Tientallen miljoenen waarmee onderzoek wordt gedaan door belanghebbenden naar belanghebbenden voor belanghebbenden.

Een voorbeeld: Wethouder van de Burg van Amsterdam heeft ervoor gezorgd

dat alle PPS-MKB projecten rond eten op scholen gestopt werden. Onder diens verantwoordelijkheid is in 2011 Nestlé partner geworden in het preventiebeleid. Hoe kunnen Erik van den Burg en VU-hoogleraar Jaap Seidel, die “Eten op scholen” jaren gesteund heeft, hoe kunnen deze partijen nog steeds een geloofwaardig projectleider zijn van het desastreus verlopen JoGG programma, hoe kunnen deze mensen nu ook bestuurders zijn van het Sarphati instituut dat al die projecten nu onderzoekt. Het Sarphati instituut is zelf ook weer partners met Nestlé….

ondertekening-020-neslte

Ons doel is om te bereiken dat het huidige budget dat gereserveerd is voor obesitasonderzoek vrijgemaakt wordt voor echte veranderingen: beleid om te komen tot schoolgebouwen waarin het normaal is om gezonde maaltijden te koken, waarbij personele invulling geregeld is, de vraag “wat komt er op tafel” beantwoord wordt. Dat gaat niet lukken als diegenen die verantwoordelijk zijn voor wat er allemaal de afgelopen jaren niet lukte aan het roer blijven. Dat gaat niet lukken als die wetenschappers nu hun eigen projecten blijven doorevalueren met het geld dat eigenlijk bedoeld is voor gezonde leefomgevingen op scholen. Men blijft hameren op de noodzaak van structureel beleid, maar houdt tegelijk dit structurele beleid tegen. Dit is een weeffout in ons “preventiebeleid”: er wordt op dit moment juist voorkomen dat er preventiebeleid komt. Het “beleidsgeld” wordt rondgepompt in onderzoeksinstituten, loketten, paraplu’s en “kick-off’s”, die dan weer geëvalueerd worden waarna er een reisje naar het Epode-congres gemaakt wordt.

Kamervragen leiden tot niets, juist omdat alle programma’s zo verwikkeld, zo ondoorzichtig en zo complex zijn, dat men in vredesnaam maar een nieuw Loket opent en een nieuw onderzoeksinstituut installeert.  De wetenschap doet hier gewoon aan mee, het is immers niet in hun belang te stoppen met onderzoek. Ondertussen verdwijnen overheidsmiljoenen in het zwarte gat dat preventie heet. Er wordt geen geld vrijgemaakt dat zorgt dat er op zijn minst denkcapaciteit gecreëerd wordt om op termijn daar te komen waar de stip op de horizon gezet is : een gezonde jeugd.

We willen dat de politiek gaat inzien dat het geld ECHT besteed moet worden aan het creëren van een gezonde omgeving voor jongeren, om te beginnen in scholen waar jongeren door de Leerplichtwetgeving gedwongen hun schooldagen doorbrengen. Dáár kan de overheid beginnen met het zorgen voor jongeren. Niet alleen door te vertellen wat een gezond leven nodig heeft, maar ook door het aan te bieden.

Hou op met geld dat bedoeld is om iets te doen aan obesitaspreventie te stoppen in nog meer paraplu’s, loketten, nóg meer onderzoek! Hou ermee op! Laat beleidsgeld naar beleid gaan. Naar een gezonde omgeving waarin de nieuwe generatie opgroeit. Dank u.

Doris Voss
Lars Boelen

(Dit is de eerste bijdrage namens de stichting “Content voor een genuanceerd verhaal” i.o.)

Hoe verkoop je een dode vink?

Dat we met z’n alleen een probleem hebben met te veel vet en suiker in onze voeding is genoegzaam bekend. Dat we er iets aan zouden moeten doen ook. Maar de manier waarop, daar verschillen de meningen nogal over. We dat zijn we als mensen/burgers en  overheid overgeleverd aan inmiddels het vaak té grote bedrijfsleven.

De overheid is al sinds geruime tijd, zo’n 20 jaar, helemaal op het pad van de “Publiek Private Samenwerking”. Een sterk geloof in marktwerking en het sterke geloof in “Publiek Private Samenwerking”.  zit zoals we inmiddels allemaal weten in de DNA van onze zorgminister Edith Schippers. Voor wie dit nog niet weet, het houdt in dat de overheid een probleem onderkend en dan aan een beleidsambtenaar vraagt hoe het overheidsbudget voor oplossing van dat probleem zo efficient mogelijk weggegeven kan worden aan een private marktpartij. In de praktijk betekent dit dat die ambtenaar met gerenommeerde wetenschappers, lobbyisten van de industrie en marketingbedrijven die al vaker met het bijltje gehakt hebben om tafel gaan zitten om eens goed over de materie na te denken.

De lobbyist (in Nederland belangenvertegenwoording FNLi en Schuttelaar & partners) merkt op dat het grootste probleem een stukje bewustwording naar de mens toe is waarna de wetenschappers komen met het punt dat e.e.a. eerst maar eens onderzocht moet worden [ftm.nl/artikelen/coke], waarna er, de materie is vaak complex, overgegaan moet worden tot een pilot. Het marketing materiaal kan gemaakt wordt door de marketeers. Toast! Mooi moment om een kick off te organiseren voor een fotomoment van de industrie met de minister en of staatssecretaris.

Na jaren waarin het volledige budget (al 20 jaar lang elk jaar tientallen miljoen per preventie obesitas poging / programma) van de minister op gaat aan kickoffs en evaluaties komt “de markt” met een verdienmodel dat niet effectief is (daar heeft de lobbyist wel geregeld), waar nog jaren overheids geld in moet (want de onderzoeksresultaten zijn nog niet eenduidig) en dat wereldwijd verkocht kan worden aan regeringen die ook geen zin hebben om het wiel weer helemaal opnieuw uitgevonden moet worden.

Zo ontstond in Nederland “Het Vinkje”, of eigenlijk, om het nog net iets minder effectief te maken, “De Vinkjes” zodat de consument kan kiezen uit de gezondere en de bewuste keuze.


Nadat er jarenlang miljoenen uitgegeven zijn aan dit PPS-drama is het vorige maand door Minister Schippers geschrapt omdat het rumoer in de samenleving (Consumentenbond en Lubach) net iets te oncomfortabel werd. Exit Vinkje dus.

Dachten we.

– In Nederland wordt Het Vinkje omgetoverd tot de “Voedselwijsheid” app. Dat betekent itt wat in de persberichten mede gedeeld werd niet het schappen van het Vinkje maar het up-daten van het Vinkje verdienmodel, namelijk naar een  App met verhandelbare klantengegevens.

– In het buitenland waar men geen Zondag met Lubach kijkt wordt de Mythe rondom het succes van Het Vinkje vrolijk in stand gehouden (je zou dat ook misleiding kunnen noemen)

Het Vinkje en JoGG zijn er dus nog steeds en veroveren na een nep #Vinkjesdebat tegenwoordig met steun  van de WHO en de crème de la crème van de preventie obesitas wetenschap zelfs de wereld.
Van Dubai t/m Zambia en van Nigeria tot Singapore …

Maar wat schetst onze verbazing? Inmiddels is het Vinkje omgebouwd tot een internationaal verdienmodel onder leiding van oud staatsecretaris van volksgezondheid Clemence Ross. (CEO Choicesprogram) waar de hele Vinkjes ellende gefinancierd door klavertje vier publiek – privaat geld vanuit het Ministerie VWS jaren en jaren geleden begon. Teun van der Keuken, keuringsdienst wijde hier al al een programma aan (10:00)

schermafbeelding-2016-11-01-om-17-30-45

Het Choices programma (zoals “ik kies bewust”, de voorloper van “Het Vinkje”) wordt onder haar leiding over de hele wereld verkocht aan regeringen die daarvoor van de World Health Organisation geld van krijgen, of onder druk worden gezet om dit programma te implementeren.

Er is op zich niks mis met dit Nederlandse koopmanschap op een paar kleine puntjes na:

 • Het programma is bewezen niet effectief
 • Het programma is eigendom van het BEDRIJF Schuttelaar & Partners
 • De overheid heeft 10 jaar lang miljoenen in dit bedrijf gepompt

schermafbeelding-2016-11-01-om-17-31-01

Schuttelaar en Partners en andere heilige boontjes

Deze organisatie die zo goed als alle MVO-verslagen schrijft voor de levensmiddelenindustrie, transitie vraagstukken industrie en de communicatie rond Klimaat – Mode – MOV dossiers is meester in rechtpraten wat krom is. Ze begonnen ruim 20 jaar geleden en het is inmiddels uitgeroeid tot monopolist met kantoren in Den Haag, Wageningen en Brussel. Of het nu om strategie, crisismanagement of Public Affairs gaat, Schuttelaar is your man.

En zo komen we tot het slot van de dode vinkjes…

Want inmiddels wordt het dode Vinkje dat wij in Nederland niet meer lusten doorverkocht aan de volgende failed states:

 • Nigeria (er heerst nota bene een hongersnood)
 • Phillipijnen (President op moordpad met doodseskaders)
 • Zambia (In mei 2009 werd door Nederland in afwachting van de resultaten van een corruptieonderzoek alle financiële hulp aan het Zambiaanse ministerie van Gezondheid opgeschort)

De doorverkoop van Het Vinkje naar landen zoals Nigeria gebeurt nu dus ook met Schuttelaar als tussenhandelaar en bemiddelaar.

schermafbeelding-2016-11-01-om-17-31-12

Ik kies bewust bestaat nog steeds als stichting en is nog steeds de wetenschappelijke backup en waarborgt zo internationale credibility onder leiding van Prof. J. Seidell. Deze Stichting wordt al jaren gefinancierd door NL en Europese overheidsfunding.

Het is duidelijk dat Schuttelaar en Partners, onder leiding van oud staatssectretaris Ross, op oorlogspad is en kostte wat kost “De gezondere/verstandigere keus” door de strot wil duwen van landen die niet eens hun Aids epidemieën onder controle kunnen houden.

De dominee laten we thuis

Schuttelaar is in Nederland en wereldwijd een van de grootste partijen die Publiek Privaat bepaalt wat er gebeurt op het vlak van Klimaat, Fashion, Voeding en ze zitten met hun neus overal tussen, of het nou om de Klimaattop gaat of het jaarcongres van de Obesitas wetenschappers verenigd in Epode, het is altijd 1 en dezelfde partij die de belangen van de industrie behartigt en met op het oog mooie plannen effectief beleid tegenhoudt.

Het wordt tijd dat de dominee vragen gaat stellen:

 • Hoeveel miljoenen overheidsbudget zijn de afgelopen 15 jaar naar Schuttelaar en Partners gegaan op alle dossiers die ze uitvoert betreffende JoGG, Ik Kies Bewust en het Vinkje en Choices.
 • Wat zijn de publieke kosten en baten van al die programma’s?
 • Wat kostte de stichting “I’m kies bewust” en wat kostte de doorontwikkeling van het Vinkje tot internationaal verdienmodel?
 • Wat kostten alle (zelf) evaluaties
 • Wie sluit zo’n contract met de Nigeriaanse President en hoe loopt de geldstroom
 • Hoeveel verdient Schuttelaar aan het doorverkopen van het bewezen ineffectieve gezondheidshulpmiddel “Choices” aan falende staten onder aanvoering van de WHO?
 • Hoe kan het dat een staatssecretaris opeens haar eigen WHO-toko heeft die met publiek geld is opgebouwd, hier is transparantie nodig
 • en last but NOT least, naar wie gaat de winst van de programma’s / stichtingen – die inmiddels tot goed draaiende internationale bedrijven onder het genot van publiek geld door ontwikkeld zijn?

Wordt het niet eens tijd dat de overheid zelf een bewuste keuze gaat maken door ethische vragen te stellen? Wij denken van wel.

Met vriendelijke groet,

Lars Boelen & Doris Voss, Ministers van Tegenspraak
PS.

Voor geïnteresseerden: Op 24 en 25 november is er in het Mövenpick hotel de jaarlijkse Epode (JOGG) bijeenkomst waar de wetenschappelijke bevindingen van het Vinkje cq.  Choices programma gepresenteerd worden door o.a. Prof. Seidell. In de hoofdrol zijn stokpaartje JoGG dat aan nationaal en international publiek gepresenteerd zal worden.Op vrijdag 25 om 14:45 presenteert hij de succesvolle resultaten van “Ik kies Bewust” A.K.A. Het Vinkje A.K.A. Choices. Hier kunt U zich inschrijven.Aan de organisatie van de Epode bijeenkomst ons verzoek om ons middels een liveblog / nakijk links van de presentaties mee te kunnen laten genieten.

PPS.

We maakten voor het stellen van Hamvragen ooit al een schematisch overzicht van eea:

Artikel – Voedselonderwijs: geen monster, wel veelkoppig

Het Ministerie van Tegenspraak maakt zich nogal druk over het feit dat er alweer een voedselonderwijsinitiatief gestart is zonder dat er behoorlijke plannen onder liggen. Het risico dat ook deze weer gekaapt wordt door BigFood is levensgroot. Hier een artikel in de FoodPersonality van oktober 2016 waarin Doris e.e.a. nog eens uitlegt.

schermafbeelding-2016-10-18-om-08-37-57 schermafbeelding-2016-10-18-om-08-38-12

Lees hier het hele artikel als PDF

Voedseleducatie: Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Een opzetje om inzichtelijk te krijgen wat er zoal speelt op het gebied van voedseleducatie. Bedoeld als houvast bij het bepalen of je nou wel of niet je handtekening moet zetten onder het door de Youth Food Movement gepropageerde maar door de levensmiddelenlobby geëntameerde petitie voor voedselonderwijs.

To be continued.

screen-shot-2016-09-27-at-11-11-10

screen-shot-2016-09-27-at-11-11-19

screen-shot-2016-09-27-at-11-11-30

screen-shot-2016-09-27-at-11-11-39

screen-shot-2016-09-27-at-11-11-48

schermafbeelding-2016-10-10-om-16-42-58

schermafbeelding-2016-10-10-om-16-43-05

 

Beste MVO’ers van Albert Heijn

Beste Dick Boer,

CC: Emma Coles – Ahold Vice president Responsible Retailing
CC: Hugo Byrnes –  en Vice president Product Integrity

We waren eerst van plan om jullie middels een brief uit te nodigen voor een goed gesprek maar gezien de aanstormende recessen en de urgentie, Fiji verdwijnt in sneltreinvaart onder de stijgende zeespiegel, doen we onze oproep maar gelijk publiek om het momentum niet te verliezen.

Wat wil het geval?

Albert Heijn/Ahold verkoopt sinds kort Fiji Artesian water. Dat is bronwater gewonnen van onder een vulkaan op het eilandje Fiji waarna het in een fossiele PET-fles van een liter gestopt wordt, op een boot naar Europa gevaren wordt, een tocht van 45-55 dagen afhankelijk van of je via het Panamakanaal of het Suez-kanaal gaat. Een tocht van 22.000 kilometer.

Screen Shot 2016-07-22 at 10.44.21

Jullie verkopen het voor €1750 per kuub en maken er ongetwijfeld een smak winst op. En daar wilden wij het even over hebben. Want ten koste van wie maken jullie die winst?

 • De bevolking van Fiji lijdt aan tyfus wegens gebrek aan schoon drinkwater
 • De uitstoot om een liter water van daar naar hier te krijgen is 25 gram per ton per kilometer dus 550 gram per liter
 • Dit is nog gerekend zonder het aanmaken van de PET-blank, het vervoer daarvan naar Fiji
 • Na drie minuten is de fles leeg en wordt deze op z’n allerbest gedowncycled in een “recyclefabriek” tot bermpaaltje
 • Waarschijnlijker is dat ie in een grondstoffencrematorium belandt en daar als “restwarmte” verkocht gaat worden aan bewoners van stadsverarmingwijken
 • Maar de kans dat ie weggeflikkerd wordt en als zwerfafval uiteindelijk in de plasticsoep rond Fiji terecht komt is nog het grootst.
 • Dit filmpje legt e.e.a. eigenlijk heel mooi uit:

Screen Shot 2016-07-22 at 12.38.45

CO2-uitstoot

We hebben haast om ons CO2-probleem op te lossen.”We” is natuurlijk rekkelijk want wie neemt er eigenlijk beslissingen? Maar goed:

Taart

Een voorzichtige schatting is dat er voor elke liter Fiji-water een kilo CO2 uitgestoten wordt. Voor kraanwater is dat 0,3 gram, 3333 keer zo weinig, maar ik vrees voor jullie dat dat voor Fiji-water nog een vreselijk optimistische schatting is.

Door alle extra onnodige CO2-uitstoot van Ahold stijgt de temperatuur op aarde en die van het zeewater dat daardoor uitzet. Fiji is een van de eerste landen die daarmee te maken gaan krijgen.

Oplossing

Onze generatie moet het klimaatprobleem oplossen om te zorgen dat onze kinderen nog kans hebben op een toekomst op planeet Aarde. Laten we proberen om de innovatiekracht die Ahold in huis heeft zo in te zetten dat we laten zien dat we duurzaamheid mooi en goed en fijn kunnen maken en dat we er ook nog aan kunnen verdienen.

Het Ministerie van Tegenspraak wil jullie heel graag helpen om dit probleem op jullie bestuurlijke agenda te krijgen, we hebben ervaren omdenkers, grafiekenmakers en taalpuristen aan boord. We dragen Ahold een warm hart toe, jullie zijn bij vlagen al best goed bezig maar soms slaan jullie de plank echt nog volledig mis.

Wij dagen jullie uit om “Het Blauwe Vinkje” met pensioen te sturen, we hadden daar toch al de nodige vragen over, maar misschien moeten jullie het als uithangbord gaan gebruiken voor jullie MVO-campagne om mensen bewust te maken van het feit dat ze een product uit een bedachte markt willen aanschaffen. Het feit dat “er vraag is naar Fiji-water” is namelijk volkomen uit de lucht gegrepen, jullie productspecialisten besluiten om zo’n idioot product te gaan verkopen omdat er vette winst mee te maken is, er is helemaal geen latente vraag naar water van 20.000 km hier vandaan. Hang het bord op bij het waterschap om uit te leggen dat jullie de planeet aan het redden zijn en dat jullie daarom geen flessenwater meer verkopen.

Kraanwaterkoelers neerzetten, mooie meervoudig bruikbare flessen verkopen daaraast een kist met tijm, munt en citroen, en meters maken met verduurzamen!

Screen Shot 2016-07-22 at 11.26.25

Lars Boelen & Doris Voss

PS. Het Ministerie begint enige landelijke bekendheid te krijgen, we haalden 17 augustus 2016 de Volkskrant met dit artikel!

PPS . Mission accomplished. Dankjewel Albert Heijn