Beste MVO’ers van Albert Heijn

Beste Dick Boer,

CC: Emma Coles – Ahold Vice president Responsible Retailing
CC: Hugo Byrnes –  en Vice president Product Integrity

We waren eerst van plan om jullie middels een brief uit te nodigen voor een goed gesprek maar gezien de aanstormende recessen en de urgentie, Fiji verdwijnt in sneltreinvaart onder de stijgende zeespiegel, doen we onze oproep maar gelijk publiek om het momentum niet te verliezen.

Wat wil het geval?

Albert Heijn/Ahold verkoopt sinds kort Fiji Artesian water. Dat is bronwater gewonnen van onder een vulkaan op het eilandje Fiji waarna het in een fossiele PET-fles van een liter gestopt wordt, op een boot naar Europa gevaren wordt, een tocht van 45-55 dagen afhankelijk van of je via het Panamakanaal of het Suez-kanaal gaat. Een tocht van 22.000 kilometer.

Screen Shot 2016-07-22 at 10.44.21

Jullie verkopen het voor €1750 per kuub en maken er ongetwijfeld een smak winst op. En daar wilden wij het even over hebben. Want ten koste van wie maken jullie die winst?

 • De bevolking van Fiji lijdt aan tyfus wegens gebrek aan schoon drinkwater
 • De uitstoot om een liter water van daar naar hier te krijgen is 25 gram per ton per kilometer dus 550 gram per liter
 • Dit is nog gerekend zonder het aanmaken van de PET-blank, het vervoer daarvan naar Fiji
 • Na drie minuten is de fles leeg en wordt deze op z’n allerbest gedowncycled in een “recyclefabriek” tot bermpaaltje
 • Waarschijnlijker is dat ie in een grondstoffencrematorium belandt en daar als “restwarmte” verkocht gaat worden aan bewoners van stadsverarmingwijken
 • Maar de kans dat ie weggeflikkerd wordt en als zwerfafval uiteindelijk in de plasticsoep rond Fiji terecht komt is nog het grootst.
 • Dit filmpje legt e.e.a. eigenlijk heel mooi uit:

Screen Shot 2016-07-22 at 12.38.45

CO2-uitstoot

We hebben haast om ons CO2-probleem op te lossen.”We” is natuurlijk rekkelijk want wie neemt er eigenlijk beslissingen? Maar goed:

Taart

Een voorzichtige schatting is dat er voor elke liter Fiji-water een kilo CO2 uitgestoten wordt. Voor kraanwater is dat 0,3 gram, 3333 keer zo weinig, maar ik vrees voor jullie dat dat voor Fiji-water nog een vreselijk optimistische schatting is.

Door alle extra onnodige CO2-uitstoot van Ahold stijgt de temperatuur op aarde en die van het zeewater dat daardoor uitzet. Fiji is een van de eerste landen die daarmee te maken gaan krijgen.

Oplossing

Onze generatie moet het klimaatprobleem oplossen om te zorgen dat onze kinderen nog kans hebben op een toekomst op planeet Aarde. Laten we proberen om de innovatiekracht die Ahold in huis heeft zo in te zetten dat we laten zien dat we duurzaamheid mooi en goed en fijn kunnen maken en dat we er ook nog aan kunnen verdienen.

Het Ministerie van Tegenspraak wil jullie heel graag helpen om dit probleem op jullie bestuurlijke agenda te krijgen, we hebben ervaren omdenkers, grafiekenmakers en taalpuristen aan boord. We dragen Ahold een warm hart toe, jullie zijn bij vlagen al best goed bezig maar soms slaan jullie de plank echt nog volledig mis.

Wij dagen jullie uit om “Het Blauwe Vinkje” met pensioen te sturen, we hadden daar toch al de nodige vragen over, maar misschien moeten jullie het als uithangbord gaan gebruiken voor jullie MVO-campagne om mensen bewust te maken van het feit dat ze een product uit een bedachte markt willen aanschaffen. Het feit dat “er vraag is naar Fiji-water” is namelijk volkomen uit de lucht gegrepen, jullie productspecialisten besluiten om zo’n idioot product te gaan verkopen omdat er vette winst mee te maken is, er is helemaal geen latente vraag naar water van 20.000 km hier vandaan. Hang het bord op bij het waterschap om uit te leggen dat jullie de planeet aan het redden zijn en dat jullie daarom geen flessenwater meer verkopen.

Kraanwaterkoelers neerzetten, mooie meervoudig bruikbare flessen verkopen daaraast een kist met tijm, munt en citroen, en meters maken met verduurzamen!

Screen Shot 2016-07-22 at 11.26.25

Lars Boelen & Doris Voss

PS. Het Ministerie begint enige landelijke bekendheid te krijgen, we haalden 17 augustus 2016 de Volkskrant met dit artikel!

PPS . Mission accomplished. Dankjewel Albert Heijn

Examenvragen JoGG

Nu de eindexamens achter de rug zijn is het tijd voor een paar examenvragen voor onze vrienden van Schuttelaar en JoGG. We gebruiken hetzelfde examen als in 2015 omdat daar nooit antwoorden op zijn ingeleverd. We vullen het examen aan met vragen uit 2016.

Naam graag rechtsboven op elk vel samen met kandidaatsnummer, examenduur 2 uur. Succes!

Op welke manier draagt JoGG bij aan het maken van beleid?
1) Hoe zou in de toekomst gewaarborgd kunnen worden dat het programma JoGG niet als argument wordt gebruikt om maar niets te hoeven doen aan structureel beleid?
(Bron : Martijn van Rijn tijdens een interview met betrekking op frisdrank belasting)

 

JoGG bestuurders, hun andere banen
2) Waarop is de keuze om juist Philippe den Ouden als directeur van de Federatie van de Nederlandse levensmiddel industrie als bestuurder van de stichting JoGG in te zetten gebaseerd?

 

Relatie JoGG met industrie
Wat was de relatie van de stichting Vrienden op Gezond Gewicht t/m 2015 met betrekking tot
3.1) JoGG
3.2) Convenanten 2005 – 2015
3.3) vanaf 2015 met de stichting Jongeren op gezond Gewicht en de Epode / JoGG PPS partners?

3.4) Hoe verliepen donaties van bv. Coca-Cola, Nestlé, MARS e.a JoGG-partners via de stichting Vrienden op Gezond Gewicht naar het programma JoGG / Convenanten?

3.4.1) Zijn de financielle jaarverslagen van de stichting Vrienden op Gezond Gewicht van de afgelopen jaren in te zien?

3.4.2) Wat zijn de afspraken met private partijen over sponsoring aan de stichting Jongeren op Gezond Gewicht.

3.4.3) Wat zijn de afspraken met de internationale Epode met de stichting JoGG met betrekking tot
* het landelijke programma ‘Alles is Gezondheid’
* de stichting Jongeren op Gezond Gewicht?

Jaarlijks opschuiven ambities – relatie met andere programma’s die niet als doel hebben beleid te maken en te borgen
4) Hoe onderscheiden zich de ambities van het landelijke programma ‘Alles is Gezondheid’ t/m 2032 van de ambities van vorige JoGG gerelateerde programma’s :
* Langer Gezond Leven 2004-2007
* Gezond Gewicht  2005 – 2010
* JOGG  2010 –  2015 )  ?
4.1) Wat is de relatie van het landelijke programma ‘Alles is Gezondheid’ met de stichting Jongeren op Gezond Gewicht?

4.2) Hoeveel programmabudget is de komende jaren gereserveerd voor:
* het landelijke programma ‘Alles is Gezondheid’
* de stichting Jongeren op Gezond Gewicht?

5) Wat zijn de consequenties als gestelde ambities van beide programma’s t/m 2032 niet gehaald worden?

6) Wie zijn de partijen, die effectmeting doen van JoGG en aan JoGG gerelateerde programma zoals bv.  :
* Langer Gezond Leven 2004-2007,
* Gezond Gewicht  2005 – 2010,
* JOGG  2010 –  2015
* maar ook het Pact Gezond Gewicht Amsterdam en het landelijke Alles is Gezondheid?

6.1) Zijn deze partijen ook direct of indirect aan het programma JoGG of de stichting Jongeren op Gezond Gewicht gerelateerd?

6.2) Zijn deze programma’s / partijen ook aan de internationale EPODE gerelateerd?

Wat doet JoGG zelf nu echt?
7) Wat deed JoGG zelf in de JoGG Gemeenten en wat deden zelfstandige programma’s stichtingen los van JoGG?

7.1) Is het juist, dat JoGG zelf eigenlijk zelf weinig doet behalve het bundelen van burgerinitiatieven / stichtingen?

7.2) Hoe worden de stichtingen / burgerinitiatieven, activiteiten op scholen in buurten die onder de paraplus van JoGG vallen, gefinancierd?

8) Wie betaalt de activiteiten van de stichtingen, die onder de paraplu van JoGG vielen/vallen?

 

Transparantie budgetverantwoording & vragen uit de samenleving
9) Waarom is alle informatie van de vorige JoGG site niet meer via de nieuwe JoGG site terug te lezen?

 

9.1) Waar zijn informatie over Convenanten & JoGG van de periode 2005 – 2015 terug te lezen?

 

10) Waarom zijn vragen / aandachtspunten vanuit de samenleving / diverse artikel niet in de JoGG jaarverslagen verwerkt?

 

10.1) is de aanname juist, dat kamerleden onvolledig door de JoGG jaarverslagen geïnformeerd zijn?

 

11) Een van de kernambities van Convenanten en JoGG vanaf 2005 was:
– Gezond Eten en drinken op scholen een makkelijke keuze te maken / toegankelijk te maken.
– Publiek Private Samenwerking vooral met MKB vorm te willen geven
– In nauw afstemming met Gemeentes, buurten, ouders, scholen de draagvlak maar ook de inhoudt van het programma JoGG zelf te evaluieren.

 

11.1) Hoe passen deze ambities bij de terughoudende houding van JoGG partijen / bestuurders om niet op vragen aandachtspunten over JoGG te reageren?

 

12) Is het juist, dat preventie- educatieprojecten die niet onder de paraplu van JoGG vallen vanaf 2010 niet meer kunnen rekenen op afstemming / samenwerking met Gemeenten /Ministeries en dat JoGG dus ipv “verbinding zoeken met de samenleving” in realiteit gebruik wordt om burger-initiatieven “buitenshuis” te houden?

 

13) Waarom worden bij de evaluatie over Convenanten & JoGG vragen vanuit de samenleving niet verwerkt?

 

14) Maakt het telkens kiezen van nieuwe programma’s / programmanamen het niet erg ingewikkeld om resultaat met betrekking op Convenant & JoGG terug te kunnen volgen?

 

15) Voor hoeveel vierkante meter werd in 2013 aan het communicatie bureau Schuttelaar / tegelijkertijd verhuurder van de Convenanten & Het Vinkje / Jogg kantoorruimtes voor 3,5 ton aan huur betaald?

 

16) Welk budget werd vanuit Convenanten & JoGG vanaf 2005 aan JoGG bestuurders, het communicatie bureau Schuttelaar, de Balanstop  en communicatie middelen besteed?

 

17) Bedoelt JoGG met “haakt aan bij grootstedelijke sportevenementen” Olympic Moves?

 

18) Wat doet JoGG nog meer dan “aanhaken bij wat er toch al vanuit de samenleving opgestart wordt” en waarom gaat naar dat “aanhaken” miljoenen overheidsgeld?

 

Banencarrousel: 
19) Is de hechte samenwerking tussen Coca-Cola, Het Ministerie VWS en JoGG vanaf 2005 niet eigenlijk een beetje gek?

20) Therese Noorlander was tot 2015 dé PPS expert binnen het Ministerie VWS & JoGG ( zie bvb  Gezonde schoolkantines, Voedingscentrum & , 2013: Ook  en  zetten zich in voor gezonder aanbod.. 

 ) 

en ook betrokken bij JoGG – en #OlympicMoves: Mag Coca-Cola ook in 2016 in Nederland in samenwerking met CocaCola + VWS + VORaad + Achmea + nocnsf + KNVB + + + Jeugdsportfonds reclame op scholen maken? 

Schermafbeelding 2015-09-22 om 18.01.29

21) Wie is na het aftreden van Paul Rosenmöller als voorzitter van Convenanten en JoGG verantwoordelijk voor met de JoGG PPS gemaakte contracten? (Niemand?)

22) Waarom is informatie 2005-2015 ondanks de toegezegde transparantie (ivm PPS) niet meer toegankelijk?

When science meets policy (ingekorte versie)

(van typo’s ontdane en van links en plaatjes voorziene versie van onze reactie op Foodlog)

cropped-Govenrment.jpgEigenlijk wilden wij helemaal geen reactie meer geven op het hoofdredactionele commentaar van Foodlog vanwege de toon ervan, maar bij deze toch onze reactie omdat de discussie te belangrijk is om zonder ons commentaar uit te doven.

We hadden de afgelopen jaren al geprobeerd om alles uit te leggen, o.a. middels dit stuk maar hierop als aanvulling het volgende:

Door het item van Arjan Lubach over JoGG en de daarop volgende media-aandacht werd duidelijk dat de manier waarop JoGG de juichende resultaten uit Zwolle presenteerde (minder dan een 1% effect in 6 jaar tijd) niet echt gedeeld wordt in de samenleving. Er zijn nogal wat vragen over de integrale aanpak van JoGG die gebaseerd is op de internationale Epode aanpak.

Zoals vele anderen hebben wij ook vragen over Publiek Private Samenwerking, constructies met partners, de geschiedenis van Epode, maar hierover binnenkort meer. Er wordt op Foodlog al weer gesuggereerd dat er nu genoeg gezeurd is en dat we nu door moeten. Nee, want dat gebeurt hier elke keer op dit en andere gezellige Foodblogs. Foodlog zou de problemen met JoGG in juli 2014 wel even uitzoeken. Die aankondiging was veel belovend maar volgens óns is er niets uitgezocht, toch?

 

Screen Shot 2015-10-12 at 17.06.54

We werden er door iemand op geattendeerd dat Foodlog hier schreef dat Doris Voss van “Tijd voor Eten” maar weer soep moest gaan uitdelen met de soeplepel in Amsterdam. Deze kwalificatie van Doris zou ze natuurlijk als belediging van alle werkende moeders in Nederland kunnen zien maar Foodlog heeft totaal niet in de gaten wat er het afgelopen jaar allemaal voor werk is gaan zitten in het uitzoeken van de complexiteit van het Vinkjes-preventielabyrint. Geen idee heeft men hoeveel echt werk dat is dat zonder budget verzet is.

Ontrafelen

We zijn benaderd door o.a. Paul Rosenmöller die input wilde (voor niets uiteraard) over wat er moest verbeteren. Daarnaast talloze gesprekken met o.a. Carla Faber, gemeenteraadsleden, etc. Den Haag lijkt klaar voor een Kamerdebat over JoGG. Doris had het ook best druk als onofficieel ‘toefluisteraar’ voor diverse items over Convenanten & JoGG. Men neemt graag een onofficieel kijkje in ons rijke kennisdossier. Maar genoeg gezeurd Doris, laat maar zien hoe we soep moeten maken op school. Er wordt totaal ontkend hoe complex dit probleem is en hoe muurvast het in elkaar steekt. Dus het blijft tijd voor vragen. En dit is de belangrijkste:

HOE KOMT HET DAT JAAP ALTIJD ALTIJD DE JUISTE DINGEN DOET EN ZEGT EN ZICH TEGELIJKERTIJD NIET UITSPREEKT TEGEN EPODE EN JOGG?

Hoe komt dat? Waarom communiceren Jaap en Paul niet over hun bezoek aan het Epode jaarcongres EOF2015 in Brussel. Wat deden ze daar? Waar is publieke verantwoording over wat JoGG achter de schermen doet?  Hoe komt het dat Jaap Seidell publiekelijk altijd precies de juiste dingen doet en zegt (columns in het FD, Boeken, spreekbeurten) maar waarom gebruikt hij zijn stem niet om zich uit te spreken tegen fundamentele problemen van Epode en JoGG? Het was weer Zwolle voor en na in Brussel:

Screen Shot 2015-10-12 at 19.24.06

 

Mijn vermoeden is dat de basis waarop het Europese preventiebeleid onderzoek gebaseerd is, namelijk het onderzoeksbellenblaasluchtfietskasteel van Windesheim, VU & Epode, zwaar leunt op het succes van het project “JoGG Zwolle” . Dus als Jaap zich tegen JoGG Zwolle keert dan stort het hele Europese Epode onderzoeksbouwwerk als een plumpudding in elkaar, want dan is er niets meer, niets. (lees twee tot drie keer tot de boodschap helder is)

Jaap zegt als geen ander de juiste dingen, is DE autoriteit rond obesitas maar het probleem van Jaap (en het luchtkasteel) is dat Jaap nog niet in de buurt van een kokende moeder, lokale boer, ROC-kok is geweest, zoals te zien is in de publicatie van de Triodos foundation hieronder. Hij heeft geen benul van de weerbarstige realiteit van ouders en scholen en besturen want hij is geen politicus, socioloog of werkloze op zoek naar een startplek. Hij heeft geen idee wat er allemaal bij komt kijken om gezond eten op scholen uitgerold te krijgen.

(en hij verzuimt om te noemen dat het succesvolle schoolproject ’t Koggeschip in Amsterdam West Doris’ project was).

Ik mailde Jaap hierover al in december 2013:

=============================================================

From: Doris Voss
Sent: vrijdag 13 december 2013 16:41
To: Seidell, J.C.
Subject: Is hier sprake van een misverstand?

Beste Jaap,

Terugkomend op mijn tweet van vanmiddag, mijn vraag aan u over uw samenwerking met moeders op scholen in Amsterdam:

“..Seidell is zelf betrokken bij projecten op basisscholen waar moeders onder schooltijd maaltijden bereiden voor de leerlingen. Dit doen ze onder begeleiding van koks die werken met verse producten. “…..

(Link naar Triodos foundation)

stuur ik als aanvullend ook even een mail, die ik april 2013 heb ontvangen en waarover ik destijds al verbaasd was. Is hier sprake van een misverstand?

Het werk van ‘Tijd voor Eten’ was gericht op een aantal scholen, waaronder ‘t Koggeschip en de Prof. Kramerschool op het Staalmanplein. Destijds werkte ik in Amsterdam vanuit mijn functie als projectleider Lunchen op scholen bij de GGD Amsterdam zoals u weet.

Te zien via deze link

U deed soortgelijk werk op scholen in Amsterdam Nieuw-West?

Met vriendelijke groet,

Doris

en de mail waaraan ik refereerde:

Van: XXX@parool.nl>
Datum: 10 april 2013 15:41:01 GMT+02:00
Aan: Tijd voor eten
Onderwerp: Contactformulier via www.tijdvooreten.nl

Naam: XXXXXX
Organisatie: Het Parool
Emailadres: XXXX@parool.nl

Vraag: Beste mevrouw Voss, Ik ben bezig met een artikel en sprak daarvoor Jaap Seidell. Hij vertelde me toen over een commissie waarin hij samen met u werkt om verschillende scholen van warme maaltijden te voorzien. Ik vroeg me af hoeveel scholen op dit moment in Amsterdam tijdens de lunch leerlingen van een warme maaltijd voorzien. Denkt u dat dit aantal in de toekomst gaat stijgen? Ik hoor graag van u,

met vriendelijke groet, XXXX

==========================================================

Jaap KAN zich niet uitspreken tegen JoGG want het is zijn eigen onderzoek, het hele miljoenenkostende JoGG pratende pakkencircuit is gebaseerd op de daling van overgewicht in Zwolle gedurende 6 jaar van 11,5% naar 10,5%, waarbij de onderzoekers nota bene zelf zeggen dat de daling in gewicht niet bewezen door JoGG komt, zie het VN-stuk.

 

Maar first things first

Als we willen komen tot een structureel beleid rond eten op scholen dan moeten we het hebben over fundamentele kwesties. Daarom pleiten we voor een Kamerdebat. Daarbij hoort het in kaart brengen van de huidige spelers. Wat kan Jaap hier als waardevolle wetenschapper aan bijdragen? Wat zou hij vanaf nu moeten doen om juist deze ontwikkeling niet meer in de weg te zitten?

“De meest doeltreffende manier om gedrag te veranderen is mensen in een nieuwe organisatorische setting te plaatsen, die nieuwe rollen, verantwoordelijkheden en relaties met zich meebrengt, maar met een goedgevulde Europese subsidiepot is dat natuurlijk geen optie”

Naar ons idee is de enige weg dat de huidige players afstand nemen van Epode/JoGG en dat we daarna een veldverkenning doen. Dus Jaap, Paul en Philip, nu even niet.

Wat wil Nederland met de miljoenen die nu nog naar JoGG gaan? Dáár moeten het debat over gaan. Wij vanuit de budgetloze stichting “Tijd voor Eten werken” werken al jaren aan een structureel beleid rond de implementatie van gezond eten op scholen met als doel dat Kinderopvangorganistaties samen met ouders en scholen en overheid tot een structureel beleid kunnen komen om dit integraal aan te pakken.

Dus:

 1. Vanuit het Ministerie van Tegenspraak zullen wij een werkdocument maken dat moet dienen als input voor een fundamentele publieke discussie over de funding van JoGG en aanverwant onderzoek. Dit gaan we uitwerken een beleid voorbereidend stuk en aanbieden voor een Kamerdebat.
 2. Vanuit de stichting Tijd Voor Eten zullen we over twee/drie maanden komen met een herstart van onze basisaanpak (5 punten) zoals we in 2011 door de komst van JoGG (!!) hebben moet laten vallen:
 • Gezonde voeding voor kinderen
 • Duurzame landbouw/ voedselvoorziening, gebruikmaken van zo veel mogelijk streekproducten
 • Opleiding en werkgelegenheid, ( met name voor kansarme vrouwen
 • Sluitende dag arrangementen
 • Ontwikkeling van duurzame schoolgebouwen waar kinderen de hele dag goed ‘onder dak’ zijn

Wij burgers hebben recht op echt wetenschappelijk onderzoek, zonder inmenging van Coca-Cola en Nestlé, en structurele plannen die onze samenleving verder helpen. Daar hoort bij dat we problemen benoemen en durven aan te pakken. Rottende vis stinkt bij de kop zeggen ze in Duitsland, het is niet leuk om je vriendjes op hun falen aan te spreken maar het moet Dick.

Update mei 2016:

In dit stukje van de Correspondent suggereert Jaap dat het niet tot stand komen van structurele aanpak van eten op scholen (beleid ) te wijten is aan weerstand bij ouders en politici. Onze indruk is dat door programma’s als JoGG, Epode, Alles is Gezondheid, Proefgroen  steeds maar gesuggereerd wordt dat deze programma’s werken aan een structurele aanpak. Dat is feitelijk niet juist. Door de samenwerking met partijen als Coca Cola en Nestle gaat het beleidsgetruezel als maar door.

 
Ons vermoeden wordt gesteund door dit soort ontwikkelingen: langjarige contracten van scholen met cateraars of multinationals, dat is wat in de weg zit. Hiervoor hebben JoGG partijen (o.a. lobbyist FNLI) die hier toezicht op houden gezorgt dat er geen beleid komt. JoGG, Alles is gezondheid, Pact Gezond gewicht, Het Vinkje zijn allemaal groen ogende en andere aan elkaar verwante programma’s zijn wolven in schaapskleren die echte innovatie en beleid in de weg staan. We moeten ophouden met beleidsgetreuzel. Het zijn telkens dezelfde spelers die voor gelijke ambities met nieuw programmabudget keer op keer zelfevaluerend bij elkaar komen. Het oogt als preventieprogramma maar het tegenovergestelde is waar, het is beleidsgetreuzel, het verdienmodel van zelfevaluerend onderzoek.

Mvg,

Het Ministerie van Tegenspraak

Doris Voss

Lars Boelen

Wouter Scherphof

Mieke van Stigt

Het Vinkje, Hamvragen (ingekort)

MVO-rapportenfabriek Schuttelaar organiseerde op 21 april 2016 het “Vinkjes Debat”. Ondanks onze uitgesproken mening over de Vinkjes was er vanuit Het Ministerie van Tegenspraak geen afvaardiging.

Deze keer was het de wens van de industrie om vanuit Schuttelaar (de eigenaar van o.a. Het Vinkje, JOGG, de stichting Ikkiesbewust en de JOGG substichting Vrienden van Gezond Gewicht) om anders dan de afgelopen 20 jaar de indruk te wekken ook ‘tegenstanders’ aan het woord te laten.

Mijn indruk was echter dat dit geen echt debat zou worden maar meer een bijeenkomst die kon dienen als Kodak-momentje om te laten zien dat Schuttelaar niet, zoals de afgelopen 20 jaar, Tegenspraak stug negeert. Want tot nog toe wordt rumoer uit de samenleving per definitie niet verwerkt in verslagen over bijeenkomsten. Die verslagen zijn een opsomming van Cherry-picked succesjes. Want als je voor veel geld MVO-greenwasher Schuttelaar inhuurt wil je natuurlijk wel een leuk verhaal krijgen.

Zoals de MVO jaarverslagen van hun “partners” zoals bijvoorbeeld JOGG, Het Vinkje en de MVO-tak van Coca-Cola, de Federatie Nedelandse Levenmiddelen Industrie FNLI en bijbehorende andere té grote bedrijven.

En ja hoor, via deze link is te lezen: Het Vinkjes Debat heeft het doel… om ook in de toekomst succesvol te blijven…
Dit debat draagt dus ten onrechte de naam “debat” en is een ouderwets Schuttelaar PR-feestje met als enige doel het verdienmodel te verdedigen en veilig te stellen.

Waarom is het zo belangrijk om het Vinkje door te laten modderen?

De internationale doorverkoop van het merk “Het Vinkje” is het primaire doel en dat mag niet in gevaar gebracht worden. Deze internationale uitrol berust op de mythe van het succes van het Vinkje in NL. Hetzelfde geldt voor het Schuttelaar & partners gezondheids keurmerk “JoGG” (Internationale merknaam  : Epode®)

Hoe kom ik tot deze inschatting? 

De debatvragen worden namelijk beperkt tot deze drie:

We kondigden al eerder aan dat het debat zal gaan over drie vragen:

1) – wat deed Vinkje goed?

2) – wat deed Vinkje fout?

3) – hoe moet Vinkje veranderen om het in de toekomst beter te doen?

Dit klinkt niet als een juiste insteek voor een debat met open uitkomst maar meer naar Noord Koreaanse toestanden of de jaarlijkse bijeenkomst van Putin met een strak programma.
Het doet mij dan ook een beetje teveel denken aan de door Schuttelaar georganiseerde jaarlijkse terugkerende ‘JoGG Balanstops’ (2005-2015)

JoGG’ers & partners ( bedrijfsleven, overheid en semi-overheid) kwamen daar met een aantal met de hand geselecteerde “burgers” (burgerinitiatieven ) bij elkaar om:

 1. De jaarlijks verschijnende JoGG / Schuttelaar jaarverslagen te vieren maar ook om
 2. Gezellig “samen te denken” middels hippe workshops en werkgroepjes

Dat alles natuurlijk van uw belastinggeld.

In de hoop op een participatie-opdracht deed men braaf mee en werden de vragen nooit te scherp gesteld. Het moest allemaal positief zijn. Met stippen voor verantwoording afleggen veilig ver weg op de horizon.
Het moest bij het in beeld brengen van positieve pilots blijven maar vooral niet in de buurt komen van voor de PPS-partijen storend beleid tegen  drank en snoep of over in de buurt van scholen komen. VWS heeft namelijk al jaren structureel last van beleidsangst.

De geïnteresseerden, deels verontwaardigde burgers, schooldirecteuren of burgerinitiatieven zoals ook ik destijds namens Tijd voor Eten, konden even hun woordje doen maar in het vervolg werd de inbreng van burgers netjes niet gebruikt.

Ik had keer op keer ergens in februari in voorbereiding op de balanstops weer even de illusie dat de lessen wellicht verwerkt zouden worden maar in het vervolg werd er stug en netjes niets mee gedaan.

De jaarverslagen van deze JoGG & Convenanten bijeenkomsten (2005 – 2015) zijn inmiddels niet meer na te lezen omdat alle informatie over Convenanten en JoGG met de komst van de nieuwe JoGG website in 2016 naar de digitale prullenmand zijn verplaatst wat eigenlijk best schandalig is.

Met de komst van de stichting Jongeren op Gezond Gewicht (Schuttelaar) en de opvolger van dat programma JoGG in 2015 stopten de balanstops en wordt nu in maart het door JoGG & partners georganiseerde #kennisfestival gevierd. Zelfde laken, zelfde slimme communicatiemannen in pak.

Waarom maak ik me eigenlijk zo druk over JoGG en Het Vinkje vraagt u zich inmiddels af? Dat komt omdat JoGG het enige ministerieel geaccrediteerde obesitaspreventie-programma is waar sinds 2005 100% van het obesitaspreventiebudget van VWS naar toe gaat. Van 2005 tot 2033 gaat het jaarlijks om 3,5 miljoen PLUS het onderzoeksbudget, dus minstens 100 miljoen euro, zonder resultaat, terwijl dat geld heel goed gebruikt zou kunnen worden om, bijvoorbeeld, op scholen belangrijk gezondheidswerk te kunnen doen.

Terug naar Het Vinkjes debat

Ik ben heel benieuwd naar wie er zoal in de zaal zitten straks om tegengas te geven. Vanuit de wetenschap hoeven we niet veel te verachten want die zit met z’n  langjarige onderzoeksprogramma’s vanuit het Sarphati Insitute (inmiddels tot 2023) fijn te evalueren en wil vooral geen ruzie met het Ministerie van VWS of het Voedingscentrum, die hun onderzoeken financieren. We verwachtten eigenlijk dat de crème de la crème van de voedselwetenschap net als oud Shelltopman van der Veer op zijn pensioen wacht en dan “een boekje open zal doen” over de macht van de levensmiddelenlobby.

We hebben nu even geen zin om te luisteren naar precies de juiste kritische noot op het podium in Nederland maar gewoon weer de “bewustwordingscampagnes zijn uiterst effectief in Zwolle”-verhalen op het buitenlandse podium. Wat is eigenlijk de rol van de wetenschap? Lid zijn van de wetenschappelijke raad achter JoGG, het Vinkje, langjarige nutteloze evaluatietrajecten van door CoCaCola bedachte bewustwordingscampagnes? Is het om EU-subsidies veilig te stellen? Is het gewoon een verdienmodel geworden, het bedrijfsleven betaalt beter dan de overheid?

De industrie zal natuurlijk niet komen mopperen want die verdienen goud geld met hun Chocomel met Vinkje en ze gaan natuurlijk niet op hun eigen feestje mopperen.

En de Foodbloggers komen ook niet mopperen want die zitten te wachten op betaalde opdrachten om een leuk boekje voor het voedingscentrum of het Ministerie van VWS te mogen schrijven.

Het wordt dus een zorgvuldig geënsceneerd toneelstukje in een zaaltje waar “Tegenspraak” in goede banen geleid wordt zodat alle verdienmodellen precies genoeg spreektijd krijgen en er weer net genoeg veilige stippen op de horizon staan.

Schuttelaar houdt zo dus eigenlijk de regie over de Tegenspraak.

De input die het Ministerie van Tegenspraak aan de organisatie mee zou willen geven (maar we komen dus niet) is deze:

Waarom wordt de Hamvraag niet gesteld?

De hamvraag is waarom de overheid überhaupt doorgaat met de Vinkjes. Het is allang duidelijk dat de burger ze niet snapt. Wat moet iemand met doosjes rozijntjes die de verstandige keuze zijn in deze productgroep? Welke productgroep, die van “rozijnvriendjes”? What the Fuck?

De hamvraag is dus:

Hoe krijgen we die fokking vinkjes weg? 

Het antwoord is: niet. De overheid (minister Schippers) kiest keer op keer voor de belangen van bedrijven. En de vage beloften van minder zout, minder suiker. Die keer op keer niet waargemaakt worden.

Hoe kan dit? De overheid dient toch te zorgen voor haar burgers? Dat was destijds de reden dat we de macht van de koningen hebben ingeperkt (bij de Akte van Verlatinghe, in 1581 om precies te zijn, hebben we de macht van Filips de Tweede ingeperkt, een staatshoofd dient zijn land en niet andersom!)

Maar die les zijn ze daar in Den Haag een beetje aan het vergeten. In plaats van de burger dienen ze de macht van de bedrijven. Vanuit het gelóóf (op ervaring berust dit beslist niet) dat die bedrijven vanzelf het belang van ons land en dús van de burger zullen dienen. Maar ondertussen beginnen die bedrijven onze overheid over te nemen. Zo is het Voedingscentrum een legitimatievoertuig geworden, gesponsord door de industrie om alles wat Unilever en Nestlé “voedsel” noemen legaal in de winkel te mogen verkopen.

De overheid noemt zich “terugtredend”. En ja, ze treden terug, ten opzichte van de bedrijven. Want de terugtredende overheid is ten ene male niet in staat effectief op te treden tegen de lobbykracht van het agro-industriële complex. Maar ten opzichte van de burger is de overheid allesbehalve terugtredend: zo krijgt de burger alle shitload op zijn bord.

Overgoten met een forse saus van ideologie. Deze ideologie laat ons geloven dat wij zelf de keuzes maken. Terwijl, wat valt er nog te kiezen? Wie begrijpt er nog iets in voedingsland, waarin zelfs alle professoren met elkaar de vloer aanvegen?

Dus, als we dan toch bij de Vinkjes blijven, dan stellen we een nieuw vinkje voor.

DE RODE VINK

Gewoon driekwart van de zooi die in de supermarkt én daarbuiten te koop is, voorzien van een label met:

Pas op, bedacht eten, alleen in geval van nood nuttigen!! 

Als je dat durft, dan ben je een overheid die opkomt voor de gezondheid van haar burgers. Mars en CocaCola kunnen heel goed hun eigen broek ophouden, daar hebben ze geen door de overheid betaalde Groene en Blauwe Vinkjes voor nodig.

Waarom geen verbod op frisdrank en snacks in scholen? Die hebben we toch ook niet op lagere scholen? Gewoon doortrekken die lijn: in onderwijsinstellingen geen fast food.

Maar ja, dat wordt natuurlijk direct van tafel geveegd. Zolang je met gezond-verstandvragen in de hoek geduwd wordt van het voedseljihadisme is er geen ruimte voor echte Tegenspraak op Vinkjeswitwascongressen. Maar wij van het Ministerie van Tegenspraak willen best tien stapjes minder radicaal: Het Stoplicht van Lubach

Kijk, dan maak je al meters.

Het wordt tijd voor een gezonde overheid.

Wat zouden de lessen uit het bovenstaande kunnen zijn?

Als je voedingsbeleid echt wilt beïnvloeden moet je eerst snappen hoe beleid NIET tot stand komt.

Het wordt tijd voor Tegenspraak.

Want zonder Tegenspraak geen Samenspraak.

Met vriendelijke groet,

Doris Voss, Minister van Tegenspraak

Lars Boelen, Minister van Tegenspraak

Mieke van Stigt, Minister van Taalpurisme

VinkjeOverzicht3* kantoren Schuttelaar in Den Haag, Wageningen, Brussel …… (en binnenkort andere lobbyhoofdsteden?

Het Vinkje – De hamvraag wordt niet gesteld

MVO-rapportenfabriek Schuttelaar organiseert op 21 april a.s. het “Vinkjes Debat”. Ondanks onze uitgesproken mening over de Vinkjes zal er  vanuit Het Ministerie van Tegenspraak geen afvaardiging afreizen naar Leiden.

Waarom niet? 
Om te beginnen kan ik niet op zo’n korte termijn. Ik heb pas op 15 april** 14 april 22:45  een uitnodiging gekregen. Maar daarnaast en  vooral denk ik ook niets nuttigs bij te kunnen dragen aan het beoogde debat.

Waarom denk ik dat? 

Het Vinkje & Schuttelaar hebben de heer Veerman (van Foodlog) ingehuurd om een Debat te organiseren.

Deze keer specifiek met de wens om vanuit Schuttelaar (de eigenaar van o.a. Het Vinkje, JOGG, de stichting Ikkiesbewust en de JOGG substichting Vrienden van Gezond Gewicht) om anders dan de afgelopen 20 jaar de indruk te wekken ook ‘tegenstanders’ aan het woord te laten.

Mijn indruk is echter dat dit geen echt debat zal worden maar meer een nepbijeenkomst die zal dienen als Kodak-momentje om te laten zien dat Schuttelaar niet, zoals de afgelopen 20 jaar, Tegenspraak stug negeert. Want tot nog toe wordt rumoer uit de samenleving per definitie niet verwerkt in verslagen over bijeenkomsten. Die verslagen zijn een opsomming van Cherry-picked succesjes. Want als je voor veel geld MVO-greenwasher Schuttelaar inhuurt wil je natuurlijk wel een leuk verhaal krijgen.

Zoals de MVO jaarverslagen van hun “partners” zoals bijvoorbeeld JOGG, Het Vinkje en de MVO-tak van Coca-Cola, de Federatie Nedelandse Levenmiddelen Industrie FNLI en bijbehorende andere té grote bedrijven.

En ja hoor, via deze link is te lezen: Het Vinkjes Debat heeft het doel… om ook in de toekomst succesvol te blijven…
Dit debat draagt dus ten onrechte de naam “debat” en is een ouderwets Schuttelaar PR feestje met als enige doel het verdienmodel te verdedigen en veilig te stellen.

Waarom is het zo belangrijk om het Vinkje door te laten modderen?

De internationale doorverkoop van het merk “Het Vinkje” is het primaire doel en dat mag niet in gevaar gebracht worden. Deze international uitrol berust op de mythe van het succes van het Vinkje in NL. Hetzelfde geldt voor het Schuttelaar & partners gezondheids keurmerk “JoGG” (Internationale naam : Epode)

Hoe kom ik tot deze inschatting? 

Ik had al zo’n idee toen ik via via van het debat had gehoord. Maar in de mail van vanochtend van Dick Veerman is het beoogde debatdoel niet moeilijk te raden:

De debatvragen worden nu al beperkt tot deze drie:

We kondigden al eerder aan dat het debat zal gaan over drie vragen:

1) – wat deed Vinkje goed?

2) – wat deed Vinkje fout?

3) – hoe moet Vinkje veranderen om het in de toekomst beter te doen?

Dit klinkt niet als een juiste insteek voor een debat met open uitkomst maar meer naar Noord Koreaanse toestanden of de jaarlijkse nepbijeenkomst van Putin met een strak programma.
Het doet mij dan ook een beetje denken aan de door Schuttelaar georganiseerde jaarlijkse terugkerende ‘JoGG Balanstops’ (2005-2015)

JoGG’ers & partners ( bedrijfsleven, overheid en semi-overheid) kwamen met een aantal met de hand geselecteerde “burgers” (burgerinitiatieven ) bij elkaar om

 1. De jaarlijks verschijnende JoGG / Schuttelar jaarverslagen te vieren maar ook om
 2. Gezellig “samen te denken” middels hippe workshops en werkgroepjes

Dat alles natuurlijk van uw belastinggeld.

In de hoop op een participatie opdracht deed men braaf mee en werden de vragen nooit te scherp gesteld. Het moest allemaal positief zijn. Met stippen voor verantwoording veilig ver weg op de horizon.
Het moest bij het in beeld brengen van positieve pilots blijven maar vooral niet in de buurt komen van voor de pps partijen storend beleid met betrekking op drank en snoep of over in de buurt van scholen komen. VWS heeft namelijk al jaren structureel last van beleidsangst.

De geïnteresseerden, deels verontwaardigde burgers, schooldirecteuren of burgerinitiatieven zoals ook ik destijds namens Tijd voor Eten, konden even hun woordje doen maar in het vervolg werd de inbreng van burgers netjes niet gebruikt.

Ik had keer op keer ergens in februari in voorbereiding op de balanstops weer even de illusie, dat de lessen wellicht verwerkt zouden worden maar in het vervolg werd er stug en netjes niets mee gedaan.

De jaarverslagen van deze JoGG & Convenanten bijeenkomsten (2005 – 2015) zijn inmiddels niet meer na te lezen omdat alle informatie over Convenanten en JoGG met de komst van de nieuwe JoGG website in 2016 naar de digitale prullenmand zijn verplaatst wat eigenlijk best schandalig is.

Met de komst van de stichting Jongeren op Gezond Gewicht (Schuttelaar) en de opvolger van dat programma JoGG in 2015 stopten de balanstops en wordt nu in maart het door JoGG & partners georganiseerde #kennisfestival gevierd. Zelfde laken, zelfde slimme communicatiemannen in pak.

Waarom maak ik me eigenlijk zo druk over JoGG en Het Vinkje vraagt u zich inmiddels af? Dat komt omdat JoGG het enige ministerieel geaccrediteerde obesitaspreventie-programma is waar sinds 2005 100% van het obesitaspreventiebudget van VWS naar toe gaat. Van 2005 tot 2033 gaat het jaarlijks om 3,5 miljoen PLUS het onderzoek budget, dus minstens 100 miljoen euro, zonder resultaat, terwijl dat geld heel goed gebruikt zou kunnen worden om, bijvoorbeeld, op scholen belangrijk gezondheidswerk te kunnen doen.

 

Terug naar Het Vinkjes debat

Ik ben heel benieuwd naar wie er zoal in de zaal zitten straks om tegengas te geven. Vanuit de wetenschap hoeven we niet veel te verachten want die zit met z’n  langjarige onderzoeksprogramma’s vanuit het Sarphati Insitute (inmiddels tot 2023) fijn te evalueren en wil vooral geen ruzie met het Ministerie van VWS of het Voedingscentrum, die hun onderzoeken financieren. We verwachtten eigenlijk dat de crème de la crème van de voedselwetenschap net als oud Shelltopman van der Veer op zijn pensioen wacht en dan “een boekje open zal doen” over de macht van de levensmiddelenlobby.

We hebben nu even geen zin om te luisteren naar precies de juiste kritische noot op het podium in Nederland maar gewoon weer de “bewustwordingscampagnes zijn uiterst effectief in Zwolle”-verhalen op het buitenlandse podium. Wat is eigenlijk de rol van de wetenschap? Lid zijn van de wetenschappelijke raad achter JoGG, het Vinkje, langjarige nutteloze evaluatietrajecten van door CoCaCola bedachte bewustwordingscampagnes? Is het om EU-subsidies veilig te stellen? Is het gewoon een verdienmodel geworden, het bedrijfsleven betaalt beter dan de overheid?

De industrie zal natuurlijk niet komen mopperen want die verdienen goud geld met hun Chocomel met Vinkje en ze gaan natuurlijk niet op hun eigen feestje mopperen.

En de Foodbloggers komen ook niet mopperen want die zitten te wachten op betaalde opdrachten om een leuk boekje voor het voedingscentrum of het Ministerie van VWS te mogen schrijven.

Het wordt dus een zorgvuldig geënsceneerd toneelstukje in een zaaltje waar “Tegenspraak” in goede banen geleid wordt zodat alle verdienmodellen precies genoeg spreektijd krijgen en er weer net genoeg veilige stippen op de horizon staan.

Schuttelaar houdt zo dus  eigenlijk de regie over de Tegenspraak.

De input die het Ministerie van Tegenspraak aan de organisatie mee zou willen geven (maar we komen dus niet) is deze:

Waarom wordt de Hamvraag niet gesteld?

De hamvraag is waarom de overheid überhaupt doorgaat met de Vinkjes. Het is allang duidelijk dat de burger ze niet snapt. Wat moet iemand met doosjes rozijntjes die de verstandige keuze zijn in deze productgroep? Welke productgroep, die van “rozijnvriendjes”? What the Fuck?

De hamvraag is dus:

Hoe krijgen we die fokking vinkjes weg? 

Het antwoord is: niet. De overheid (minister Schippers) kiest keer op keer voor de belangen van bedrijven. En de vage beloften van minder zout, minder suiker. Die keer op keer niet waargemaakt worden.

Hoe kan dit? De overheid dient toch te zorgen voor haar burgers? Dat was destijds de reden dat we de macht van de koningen hebben ingeperkt (bij de Akte van Verlatinghe, in 1581 om precies te zijn, hebben we de macht van Filips de Tweede ingeperkt, een staatshoofd dient zijn land en niet andersom!)

Maar die les zijn ze daar in Den Haag een beetje aan het vergeten. In plaats van de burger dienen ze de macht van de bedrijven. Vanuit het gelóóf (op ervaring berust dit beslist niet) dat die bedrijven vanzelf het belang van ons land en dús van de burger zullen dienen. Maar ondertussen beginnen die bedrijven onze overheid over te nemen. Zo is het Voedingscentrum is een legitimatievoertuig geworden, gesponsord door de industrie om alles wat Unilever en Nestlé “voedsel” noemen legaal in de winkel te mogen verkopen.

De overheid noemt zich “terugtredend”. En ja, ze treden terug, ten opzichte van de bedrijven. Want de terugtredende overheid is ten ene male niet in staat effectief op te treden tegen de lobbykracht van het agro-industriële complex. Maar ten opzichte van de burger is de overheid allesbehalve terugtredend: zo krijgt de burger alle shitload op zijn bord.

Overgoten met een forse saus van ideologie. Deze ideologie laat ons geloven dat wij zelf de keuzes maken. Terwijl, wat valt er nog te kiezen? Wie begrijpt er nog iets in voedingsland, waarin zelfs alle professoren met elkaar de vloer aanvegen?

Dus, als we dan toch bij de Vinkjes blijven, dan stellen we een nieuw vinkje voor.

DE RODE VINK

Gewoon driekwart van de zooi die in de supermarkt én daarbuiten te koop is, voorzien van een label met:

Pas op, bedacht eten, alleen in geval van nood nuttigen!! 

Als je dat durft, dan ben je een overheid die opkomt voor de gezondheid van haar burgers. Mars en CocaCola kunnen heel goed hun eigen broek ophouden, daar hebben ze geen door de overheid betaalde Groene en Blauwe Vinkjes voor nodig.

Waarom geen verbod op frisdrank en snacks in scholen? Die hebben we toch ook niet op lagere scholen? Gewoon doortrekken die lijn: in onderwijsinstellingen geen fast food.

Maar ja, dat wordt natuurlijk direct van tafel geveegd. Zolang je met gezond-verstandvragen in de hoek geduwd wordt van het voedseljihadisme is er geen ruimte voor echte Tegenspraak op Vinkjeswitwascongressen. Maar wij van het Ministerie van Tegenspraak willen best tien stapjes minder radicaal: Het Stoplicht van Lubach

Kijk, dan maak je al meters.

Het wordt tijd voor een gezonde overheid.

Wat zouden de lessen uit het bovenstaande kunnen zijn?

Als je voedingsbeleid echt wilt beïnvloeden moet je eerst snappen hoe beleid NIET tot stand komt.

Het wordt tijd voor Tegenspraak.

Want zonder Tegenspraak geen Samenspraak.

 

Met vriendelijke groet,

Doris Voss, Minister van Tegenspraak

Lars Boelen, Minister van Tegenspraak

Mieke van Stigt, Minister van Taalpurisme

### Deze publicatie mag niet op FoodLog  gebruikt worden omdat we geen goede ervaringen hebben met de toon en verdraaitechnieken van de beheerder. Het is te tijdsintensief om dat allemaal te volgen en recht te breien ###

VinkjeOverzicht3* kantoren Schuttelaar in Den Haag, Wageningen, Brussel …… (en binnenkort andere lobbyhoofdsteden? )

** (rectificatie op verzoek van D. Veerman die deze enige misser in het volgende stuk graag ‘naar waarheid’ aangepast zag)

Landgenoten : 1 April Toespraak – Richting Oplossingen

Landgenoten,

Vandaag eindigt de aanstellingstermijn van Marc Dullaert en ik sliep er al een paar dagen onrustig van.

De petitie met meer dan 40.000 handtekeningen had een feest voor burgers én politici kunnen worden maar het pakte helaas anders uit. Treurig. Heel treurig is dat.

Ik was al bang, dat Paul Rosenmöller als nieuwe Kinderombudsman voorgedragen zou geworden.
Die man heeft vanuit zijn functies voor Schuttelaar, als trekker van de lobbykar en zijn multinationale MVO Partners zoals Coca-Cola, zich binnen het obesitasgebeuren als trippel-A beleidsremmer kunnen bewijzen … en dus was ik bang, dat hij ‘de nieuwe’ zou worden.

Die man kan toch niet eeuwig blijven leunen op zijn groene en sociaal betrokken imago, dat zal ooit toch slijten? Daar gaat onze mooie democratie! Treurig. Heel treurig is dat.

Het moest maar eens afgelopen zijn met “halfvolle glazen” en “stippen op de horizon” die steeds maar stippen blijven en via geijkte (Schuttelaar) jaarverslagen als “succes” aan ons goedgelovige politici verkocht worden.
Ik voel mij genaaid en voel mij soms als (oprechte) politicus meer en meer ongelukkig achter de feiten aanlopen. Ik ga daarom ook een tijdje extra verlof aanvragen – maar hierover straks meer.

Nee… dat nare idee gaan we maar snel van ons wegduwen.

Maar fijn, ik heb vernomen, dat de nieuw Ombudsman een vrouw wordt. Bij nader inzien geef ik een voorkeur aan kandidate NR.2 – want zijn heeft een net activistisch verleden en kwam destijds (als ik het mij goed herinner) al voor Mauro op?

‘Activisme’ mag ten slotte niet als contra indicatie voor de functie kinderombudsman ingezet worden. Dat zou té idioot zijn.

Inzicht
Tijdens mijn Paasreces-heroverwegingen kwam ik van de week plotseling wel tot een helder inzicht dat ik met U zal delen:
ik vroeg mij al een tijdje af, waarom wij toch zo weinig verandering tot stand kunnen brengen. Waarom is dat zo?
Waarom helpen zinnige, scherpe en bovendien erg geestige items van Lubach, Kassa, Radar, Keuringsdienst van Waarden over bijvoorbeeld Het Vinkje, TTiPP, JOGG, de taxfreetour van Starbucks niet om de zo broodnodige omslag tot stand te brengen?
Waarom glijden onthullingen in de Volkskrant en NRC, het werk van onze dappere burgertwitteraars vanuit hun achterkamertjes en zelfs Kamervragen keer op keer af als water van het teflon van onze overheidslobbyorganisaties als JOGG, NAM, Het Vinkje enzovoort?

Dat komt, bedacht ik, omdat de rest van de wereld (Lobby/Brussel), de zakenpartners van Schuttelaar bijvoorbeeld, maar ook de door de “taxfreetour” van topsalarissen voorziene CEO’s van mega bedrijven geen letter Nederlands lezen of verstaan en dus ook Zondag met Lubach en terechte vragen vanuit onze democratische media niet kunnen begrijpen.

Zo simpel is het. Zo’n reclamebureau als MVO Monopolist Schuttelaar  van de voedingsmiddelenindustrie, dat zich slim het imago van ‘MVO preventie obesitas – klimaat kwesties – verantwoorde kleding duurzaamheidshulpje’ heeft aangemeten, gaat de multinationale markt op in Brussel. Ze weten Mevrouw Clemencé Ross, voormalig Staas van VWS en inmiddels voor Het Vinkje in dienst bij Schuttelaar zelf, op het Europese Podium – richting EU potjes – te tillen.

Daar gaat onze mooie democratie. Treurig. Heel treurig is dat.

Stress
Ik krijg daar dus ook stress van als Minister President. Ik dacht dat ik echt wat kon bereiken. Ik geloof heilig in kracht van de lokale democratie. Maar de samenwerking tussen PvdA en VVD was toch geen goed plan, blijkt nu. Want als die twee vriendjes worden dan kan er per definitie geen wrijving meer zijn. De randjes (links en rechts) worden versterkt omdat PvdA en VVD geen ruzie meer maken. Wilders wordt hierdoor sterker. Ik moet hier echt wat mee voor de volgende verkiezingen.

Want zonder tegenspraak geen samenspraak zei Tof Thissen al aan tafel bij #Buitenhof. (19:33)

Zonder tegenspraak wordt het hier niet alleen doodsaai maar ook bloedlink.
Per direct installeer ik dus het Ministerie van Tegenspraak maar ook hierover binnenkort meer.

Ik had ook het idee dat de Tweede Kamer zo nu en dan op een gezonde manier (begrijp me niet verkeerd) door samenleving op vingers getikt wordt, daar hield ik wel van want dat hield me scherp.

Met het Paasreces had ik weer wat tijd voor reflectie en ik vroeg me af waarom Het Vinkje/Jogg (misschien beetje een lullig voorbeeld) wel op de goede manier op vingers getikt was.
Maar ik kwam tot een schokkend inzicht: oud-staatssecretaris van VWS Clémence Ross is voorzitter geworden van de internationale Choices Stichting en werkt nu dus gezamenlijk met Minister Schippers (stiekem) aan de wereldwijde doorverkoop van het verdienmodel “Het Vinkje” – en dat ook nog (verdomme) met behulp van EU potjes. Taxfree en met ANBI-status en al.
Dat kan toch niet en ik begin mij én als politicus én als burger een beetje kapot te schamen.

Daar ben ik toch geen  politicus voor geworden?

Oud-politici die internationaal aan het lobbyen slaan, daar moeten we iets mee. Het ergst is nog dat deze lui schijt hebben aan de lokale (landelijke) politieke discussie om dat ze WETEN dat hun zakenpartners (en EU potjes goedkeurende bureaucraten) mensen toch geen Nederlands spreken.
De wereld van de congressen is een circus apart geworden – en geen mens daar heeft ooit van de Volkskrant, Het NRC, Follow The money of Lubach gehoord.

Waarheid
En het is nóg erger. Het gáát helemaal niet meer om de waarheid, om kritisch denken, om de gezondheid van de burger. Niet alleen is ziekte in ons zorgstelsel een verdienmodel geworden, gezondheid is dat óók. En waarom zou je als bedrijf genoegen nemen met alleen winst, als je via beleid ook belastinggeld kunt binnenhalen? Waarmee je bovendien in één klap alle drempels weghaalt voor nog meer winst?
Het zijn echt alle vliegen in één klap. De Lobbycratie in Brussel weet dat allang. Kritiek is alleen maar vermakelijk, zij hebben de macht.

Alarm
OMBUDSALARM in de breedste zin van woord dus. Het ontbreekt aan toezicht, de hele democratie gaat naar de mallemoer.

Ik stel daarom voor dat we opnieuw beleidsmeters gaan maken. Wat kunnen we doen?
* Installatie van Mark Dullaert als interim minister president, ik heb teveel losse eindjes die ik even moet vastknopen, na de uitzending over Dullaert in Nieuwsuur van 03-2016 ben ik ervan overtuigd dat hij ‘de juiste’ is.
* Ministers Schippers maakt het te bont, op non actief met ‘r, timeout. Ik moet haar heroverwegen want ze is allang flierefluitend op weg naar de volgende topfunctie in het bedrijfsleven. Dit i.v.m. de keukentafeldeals met haar echtgenote, de kwestie met de potjes crème bij Linda de Mol en ‘zomergasten’ waren de druppel. De emmer stroomt over.
* Schippers wordt opgevolgd door interim minister van volksgezondheid Wanda de Kanter
* Installatie van het ministerie van Afbraak
* De old boys moeten weg, ik word er zo verdrietig van
* Schuttelaer moet kiezen : communicatiebureau of lobbyclub, niet beiden
* Installatie van het ministerie van Tegenspraak, want zonder Tegenspraak geen samenspraak
* UWV wordt opgedoekt, ondanks dat Tof goed werkt heeft geleverd. Het apparaat deugt gewoon niet.* De 6,5 miljard van het UWV die dan overblijft wordt geïnvesteerd in megadeltaplan “Rethink Werk” : een werkweek van 25 uur wordt de nieuwe norm, zodat veel meer mensen de kans krijgen om mee te doen
terug na de eigenlijke bedoeling – het scheppen van banen – ipv enkel het bijhouden van werkeloosheid en het voeren van talloze (mega-dure) Hoger Beroep procedures tegen hun klanten. Kost allemaal handen vol geld, is inefficiënt en zorgt voor veel ellende én bij het UWV én bij de door ons Kabinet notabene wegbezuinigde mensen thuis. Het UWV krijgt dus een nieuwe naam en een nieuwe kerntaak en wordt weer helper ipv ‘ in de weg zitter’. Iedereen blijer.

* Vergroening en verduurzaming samen met vluchtelingenwerk. We gaan ook nauw samenwerken met het Arbeidsamt’ in Duitsland en gaan straks proberen voor de overtocht van mensen uit Syrië en Turkije de krachten te bundelen. ( e-learnig in de Vluchtelingen-kampen bijvoorbeeld – veel zinnigs is op dat gebied nog te bedenken>

Merkel had goede ideeën en we hebben haar té lang in de tocht laten staan. Zijn moet nu echt vlug steun krijgen van anderen dan van enkel Erdoğan.

PS:  Tof Thissen wordt wel Minister van het mega delta banen plan en krijgt een card blanché voor de 6.5 miljard nu dat hij (van afgelopen mei UWV directeur) weet hoe het niet moet.

 

Hartelijk groet, Mark

Satire , no Joke

 

Doris Voss

Lars Boelen

Mieke van Stigt

Wouter Scherphof

—————

* Vergroening en verduurzaming samen met vluchtelingenwerk

PS. We gaan verplicht geschiedenis, schone kunsten en filosofielessen op scholen flink uitbreiden.  Een mooi voorbeeld hoe dat bijvoorbeeld ook in het Engels zou kunnen is te zien via deze voorbeelden van “The school of life”.

The School of Life – Developing Emotional Intelligence (Alain Botton, (Philosopher and The school of life founder ) gaan we structureel inhuren als adviseur voor algemene zaken én onderwijs kwestie voor maandag ochtenden, het eerste kopje denkkoffie samen.
Ik ga bij hem tijdens mijn ‘time out’ een opleiding volgen. London heerlijk, ook daar was ik nog niet aan toe gekomen namelijk.

PPS, Memo to Self:
Ik wil tijdens deze lessen vooral ook het gedachtegoed van Johan Cruiff voort laten leven en benoem bij deze 14 t/m 16 april tot drie Nationale feestdagen  14 = JOHAN en één dag is niet voldoende – we maken er gelijk een drie daagse van

Beste mensen van Ikea

Beste mensen van IKEA,

Was belasting niet eigenlijk bedoeld als een soort crowdfunding voor zorg, onderwijs, wetenschap, de ondersteuning van goede doelen zoals bijvoorbeeld de Dierenambulance en andere best nuttige zaken?

Aanleiding voor mijn brief aan jullie is het volgende:  Ik kwam laatst toevallig een oproep van de Dierenambulance tegen:

Spaar mee voor de nieuwe dierenambulance!

Door Stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam

Ambulance

…en heb dus als Minister van Tegenspraak een verzoek aan jullie:  We  – de samenleving als geheel (jullie klanten) – vinden het een beetje flauw dat jullie geen (of zeer weinig) belasting betalen, bijvoorbeeld in Nederland.

Doordat mega bedrijfsleven zoals IKEA, Nestlé, Coca-Cola, Starbucks geen belasting betalen komt de samenleving – (jullie klanten) klem te zitten en als je dat als bedrijf zoals bijvoorbeeld IKEA even een paar stapjes verder doordenkt dan jullie eigen neus lang is, zie je dat dat voor jullie, voor ons allemaal, desastreus uitpakt.

Ruben L. Oppenheimer ‏maakte op 13 februari deze inzichtelijke schets voor jullie en ons (jullie klanten).

Oppenheimer
Zijn Tweet
‘Door allerlei regelingen in verschillende landen te combineren, heeft IKEA 1 miljard belastingen kunnen vermijden.”

De gevolgen zijn in talrijke steunpilaren van onze samenleving te voelen. Zorg onderwijs, wetenschap, kunst en cultuur zitten niet alleen maar een beetje krap – nee de boel staat op instorten en als de boel instort is dat voor jullie ook geen fijn zaken meer doen. Toch?

Klein voorbeeld, kijk nou eens naar de Dierenambulance. In goede tijden kreeg de Dierenambulance naast steun en toeverlaat vanuit de overheid (subsidies) ook veel steun van vrijwilligers en harde werkers.
Nadat bedrijven zoals  IKEA, Nestlé, Coca-Cola, Starbucks via slimme constructies ervoor gekozen hebben om geen (bijna geen) belasting meer te betalen is overheid blut en zijn talrijke belangrijke subsidies terug getrokken. De Dierenambulance staat dus letterlijk op instorten (hun busje is op) en hulpbehoevende dieren moeten dan maar in de kou blijven zitten omdat er geen hulp komt.

Willen jullie dat?? Ik kan me haast niet voorstellen, dat dat jullie insteek zal blijven.

Dus dit is onze oproep aan jullie – we reiken jullie onze burgerhand en nodigen uit om weer meer te doen. Hoe leuk is dat?!

Kijk nog een goed naar deze documentaire van Tegenlicht – Kijktip, De Tax Free Tour – Tegenlicht
…en  krab in het vervolg eerst achter je bestuurlijke oren en geef andere bedrijven een innovatief, maatschappelijk verantwoord sympathiek voorbeeld – stop de Taxfreetour!

Met vriendelijke groet,
Doris Voss

PS: Het zal sympathiek zijn maar i.v.m. de urgentie eigenlijk ook noodzakelijk, om een nieuwe auto aan de Dieren-ambulance te sponsoren. Dat is een kleine moeite voor jullie en zal een groot effect hebben tegen Dierenleed… (Zie de bijlage van de Dierenambulance als je wilt )
Via deze link zouden jullie bijvoorbeeld de resterende 25.000 euro over kunnen maken. De Dierenambulance heeft een AMBI-status en dus zouden jullie de donatie ook nog legaal via jullie accountant op de Zuid-As netjes kunnen laten aftrekken van het restantje te betalen belastingen……
[paypal_donation_button]

Re: vacature Kinderombudsman

Beste Reinier van Zutphen,

We wilden even terugkomen op onze uitnodiging voor functioneringsgesprek van 3-2 en onze daaropvolgende brief.  Waarschijnlijk  door de perikelen rondom de kwestie “Kinderombudsman” heeft u nog  niet willen of kunnen reageren.

Ik begrijp dat goed want het is ook allemaal eng wat nu loskomt. Maar ja, u kunt niet blijven zeggen ‚foute vraag’ zoals als tegen de journalist van het Jeugdjournaal.

Dat zou als besluiteloos kunnen overkomen en dat past niet bij uw huidige functie. Jammer voor u wel dat het eerste proefjaar nog net niet afgelopen was.

Het negeren van de petitie was op zijn zachts gezegd strategisch niet handig.
Niet handig van u maar ik ben ook teleurgesteld in de Tweede Kamer.

Zeer teleurstellend dat u deze kans niet hebt gepakt, het had een feest voor politici en burgers kunnen worden, iets wat we juist nu zo hard nodig hadden.

Als ministers van Tegenspraak bezien we het slagveld dat je aangericht hebt met de kwestie Kinderombudsman. We hebben het heel even aangekeken maar nu U in uw vacature vraagt om een kloon van Marc Dullaert die niet Mark Dullaert mag heten moeten we ingrijpen in verband met uw disfunctioneren, spijtig maar het is niet anders en ik hoop dat u daar begrip voor kunt opbrengen in het algemeen belang van serieuze zaken.

We zetten u dus op non actief, of als u dat niet duidelijk genoeg vindt: YOU’RE FIRED!

We gaan ons nu richten op de chaos die achtergelaten is, geen hard feelings overigens want U heeft wel het nodige in een stroomversnelling gebracht. Het is in ieder geval duidelijk geworden dat een ombudsman geen hiërarchische baas moet hebben.
Per definitie niet en ik zal mij met de Eerste Kamer beraden om dit foutje in de wetgeving spoedig recht te trekken.

Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen zal ik met nadruk aan de installatie van een kinderombudscollectief werken. Deze club met vrije, geschikte, vakkundige mensen geesten die het werk van Marc Dullaert zullen voortzetten en niet de hele dag bezig zijn met het feestje van de baas te vieren. Daarvoor is het dossier veel te ernstig.

We begrijpen dat het niet leuk is om je geldschieter voortdurend te wijzen op schendingen van Europese Kinderverdragen en zo, maar dat is nou eenmaal je job, je kan niet met iedereen vriendjes zijn.

Het vormen van zo’n collectief heeft wel enige tijd nodig en daarom zijn we zo vrij geweest om Marc Dullaert aan te wijzen als plaatsvervangende Nationale Ombudsman. Hij neemt de touwtjes dus nu even per direct over.
Je hoeft je bureau trouwens niet leeg te ruimen want juist de ondersta la is voor hem het meest interessant. Haal de laptop en de recente interne mails voor het gemak maar ook even weer uit de prullenmand.

Met de heer Marc Dullaert aan het roer kan de sollicitatieprocedure snel afgehandeld worden, het kinderombudsbureau losgekoppeld worden en verhuizen naar een lobbyvrije locatie ergens ver weg van Den Haag en als hij daar behoefte aan heeft mag hij een beroep doen op het Ministerie van Tegenspraak, altijd paraat om dwars te denken,

Met Kindvriendelijke groet,

Doris Voss, Lars Boelen, Mieke van Stigt, Wouter Scherphof

Ministers van Tegenspraak

Satire, no joke

Ps. memo to self : we zullen de ontstane situatie rondom de perikelen kinderombudsman snel bespreken met de Tweede Kamer, de Eerste Kamer (wetgeving Ombudsman klopt niet ) én met…. ja met wie eigenlijk – bij nader inzien is ook dat een puntje van aandacht. Niemand regeert?

Open brief aan Marc Dullaert

Geachte Marc Dullaert,

Mijn naam is Doris Voss en ik heb u tijdens de presentatie van het boek ‘Alles over pesten’ van Mieke van Stigt een keer zien spreken. Zoals velen waardeer ik uw belangrijk werk zeer.

U doet uw werk altijd zeer gedreven en u was ook niet bang om, als dat nodig was, kritisch te zijn, ‘tegen te spreken’. We hebben u mee mogen maken als onafhankelijke denker en zouden u graag gesteund willen zien!

De 10.000 handtekeningen van de Petitie vandaag laten zien dat mensen met u meeleven maar ook dat mensen iets in uw verhaal bij zichzelf herkennen?

Immers, kritisch nadenken wordt uit steeds meer organisaties gebannen. Veel liever geeft men de burgers de schuld van allerlei systeemproblemen.

Nu blijkt dat u bij de huidige Nationale Ombudsman op minder enthousiasme en ondersteuning hebt kunnen rekenen. Met velen schok ik enorm toen ik van het besluit van Reinier van Zutphen hoorde. De Petitie om uw aanstelling veilig te stellen is niet voor niets een groot succes.

Ik ben een tijdje geleden met een aantal gelijkgestemden en vrienden “Ministerie van Tegenspraak” begonnen. We komen allemaal uit verschillende werkvelden. Wat ons verbindt is de wil om te proberen om onze samenleving op weg te helpen naar een betere toekomst.
Echte verandering tot stand brengen wordt binnen gevestigde instanties immers maar zelden gewaardeerd. Te vaak gaat het verdienmodel vóór de belangen van de burgers. Het gaat er dan niet meer om welk probleem op te lossen, maar hoe je zoveel mogelijk aan dat probleem kunt verdienen.Het Ministerie van Tegenspraak is na onze start vorig voorjaar momenteel met reces.  We hadden vanaf het begin geen budget, we wilden onafhankelijk kunnen werken en zijn daarom ook nooit op zoek gegaan naar sponsoren. We keken altijd een beetje jaloers naar de ombudsmannen die echte problemen bespreekbaar mochten maken zonder dat dat hun businessmodel nadelig beïnvloedde. Achteraf is gebleken dat het werken zonder budget / en zonder verdienmodel niet vol te houden is. We zijn daarom nu met reces maar staan te trappelen om een doorstart te kunnen maken.

We zouden u zeer graag als Mede Minister willen adopteren 😉 en zouden u willen uitnodigen om ons team te versterken.

In beginsel gaat het alleen om een ererol, die u zelf op eigen manier kunt invullen. Ons doel is om op allerlei gebieden een “Minister” te hebben, die kritisch is naar wat er zich in de samenleving afspeelt en die de belangen van alle burgers behartigt.
We hebben anders dan gevestigde instanties geen budget maar tegelijkertijd hebben wij ook geen last van ‘oude banden’ of verantwoordelijkheden naar sponsoren.Mocht u het Ministerie van Tegenspraak (toch) niet als de meest geschikte plek zien om uw werk voort te zetten dan begrijpen we dat natuurlijk maar willen nu in ieder geval onze steun en bewondering uitspreken.

Hartelijk dank voor uw inzet voor de samenleving en vriendelijke groet,
Doris Voss

Minister van Tegenspraak en Tijd voor Eten

en Mede Ministers
Mieke van Stigt (Minister van Tegenspraak en Demystificatie)
Lars Boelen (Minister van Tegenspraak en Gezond Verstand)
Wouter Scherphof. (Minister van Tegenspraak en Er is eerst minder onderzoek nodig)

Ministerie van Tegenspraak.
Tegenspraak is belangrijk, want zonder Tegenspraak geen Samenspraak

Het Ministerie is met reces!

In verband met chronische onderbezetting en de uitputting van de budgetten (onze nul euro zijn nu echt op) gaat het Ministerie even met reces. Hoewel de dagelijkse krantenkoppen duidelijk blijven maken dat een lobby voor echte burgerbelangen nodig is kunnen we niet blijven leven van aanmoedigingen van onze achterban. Geen populisme maar wat frisse Tegenspraak aan de ronde tafels waar de Philip den Ouden’s, Paul Rosenmöllers en Henk Kamps en Ben van Beurdens van deze wereld bepalen wat goed is voor ons, onze jeugd en de planeet, dat was onze droom. Maar Coca Cola, Nestlé, Unilever en Shell krijgen alle deuren open bij Ministers en Kamerleden waar die voor burgers met ernstige vragen gesloten blijven want wie betaalt bepaalt.

We blijven lobbyisten voor de goede zaak en jullie kunnen ons volgen op Twitter waar we onze strijd voortzetten

@LarsBoelen

@TijdvoorEten

@MiekevanStigt

@WScherphof

Bedankt voor de vele inspirerende gedachtewisselingen die we met jullie hadden en tot ooit!

Lars Boelen, Doris Voss, Mieke van Stigt en Wouter Scherphof