Ethische Commissies

Naast het realiseren van goed georganiseerde Tegenspraak (want zonder Tegenspraak geen Samenspraak) zullen we ons vanuit Ministerie van Tegenspraak middels ‘ethische commissies’ ook met de besluitvorming van belangrijke maatschappelijke vraagstukken bezig houden.

De bedoeling is om Burgers, professionals, bedrijfsleven op deze manier de mogelijkheid te geven om hun steentje bij te kunnen dragen, richting te kunnen geven aan voor ons allemaal belangrijke vraagstukken.
Zoals besluitvorming nu verloopt worden wij als maatschappij nu te vaak met de consequenties van genomen besluiten geconfronteerd als het kalf al in de put gevallen is.
We willen politici dan ook niet langer alleen laten met al de flinke klussen en lossen enden en een handje helpen middels de expertise van Burgers, professionals, bedrijfsleven zodat nog meer grote maatschappelijke ongelukken in de toekomst hopelijk voorkomen kunnen worden.

Maar ook omdat zeuren achteraf altijd makkelijk is en wij dus vooraf aan besluitvorming graag een helpend handje aan onze democratie willen rijken.

Bij grote belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals Publiek Private Samenwerking / belastingontwijking, zorg&welzijn, regelgeving rond privacy etc. moeten vragen gesteld worden die niet voor alle betrokken partijen even voor de hand liggend zijn:

 • Ethische kwestie Volgende Minster van Volksgezondheid
 • Hoe zorgen we ervoor, dat de volgende Minister van onze Volksgezondheid, democratisch in het belang van burgers wordt gekozen?
 • Ethische kwestie klimaat  CO2-vraagstukken
  • Hoe zorgen we ervoor dat de oplossing van de een niet het probleem van de ander wordt?
 • Ethische kwesties rond e-Health
  • Het wordt tijd om over verdienmodellen in de zorg na te denken. Hoe komen wij tot marktwerking in balans met sociaal rendement? Bijvoorbeeld bij het bzrgcongres noemde Nelie Kroes Über als het voorbeeld voor e-Health. Maar Über laat nou juist zien hoe het NIET moet. Welke vragen moeten eerst beantwoord worden zodat niet alle borgmedewerkers werkloos worden zoals nu de taxichauffeurs. Als de borgmedewerker betrokken wordt in het e-Health project dan kan er gestuurd worden op hun wensen en worden medewerkers en cliënten blij van de toekomst. Dus door gebruik te maken van een ethische commissie zorg je ervoor dat vernieuwing op een efficiënte manier kan plaatsvinden. Misverstanden bijtijds voorkomen en efficient gebruik maken van nieuwe technologieën.
 • Ethische kwestie Congres / debatindustrie
  • Willen we nog meer beleidsbudget naar Reclamebureau Schuttelaar (#OFH16 #VinkjesDebat #Balanstop)
 • Ethische kwestie Bestuurderloze auto’s
  • Kiest de software in geval van nood voor het doodrijden van het kind of de opa?
 • Ethische kwestie Publiek Private Samenwerking
  • In de praktijk mondt PPS te vaak uit in PPPP: Public Passified, Private Profits
 • Ethische kwestie TTIP
  • De schaalgrootte van beleid moet passen bij burger en MKB. Megacorp kan toch prima voor zichzelf zorgen?
 • Ethische kwestie Eten op scholen
  • Hoe gaan je om met PPS, Cateraars, Ouders, Scholen
  • Moet er niet eerst meer beleid komen ipv meer onderzoek?
 • Ethische kwestie Medisch Leiderschap gedragsverandering gaat over ambivalentie: vanuit acute bevrediging naar uitstel  voor resultaat
 • Ethische kwestie Alles over Pesten
  • ALLES over pesten
 • Ethische kwestie Meer of minder onderzoek

Kortom, bij de organisatie van uw Kick-off congres en fotomoment, ook even aan het Ministerie voor de verschillende Ethische Commissies denken voor de moeilijke vragen.

We zullen per speerpunt een afsluitend document aan belanghebbenden en besluitnemende partijen min of meer feestelijk uitreiken.
Niet vergeten, Tegenspraak is belangrijk – want zonder Tegenspraak geen Samenspraak!