Dear IKEA-people

Dear IKEA people,

Weren’t taxes once meant as a kind of crowd funding avant la lettre to pay for things as schools, healthcare, science and support for charities like the Animal Ambulance and other rather useful things?

The reason I write you is the following: I came across a cry for help from the Animal Ambulance in Amsterdam. They were asking for funds to replace their vehicle that had become so outdated that is was insane to use it any longer. the people that work there as volunteers offer true value to society and they expect nothing in return but a friendly smile.

Ambulance

…. so we at the Ministry of Contra-Diction have a request for you: We – the society (you customers) – think it’s tame dat you pay (almost) no taxes, for instance in the Netherlands.

Because MegaCorps like IKEA, Nestlé, Coca Cola, Google and Starbucks pay no taxes the society – your customers – gets caught in a trap where doing the right thing is no longer possible because of lack of funds. If IKEA would take time to look further into the future than 1 quarter you can imagine how disastrous this will work out in the long run.

Ruben L. Oppenheimer ‏drew this informatie schema on februari 13th for your customers.

Oppenheimer
His Tweet

“By combining loopholes in several countries IKEA avoided paying 1 billion in taxes.”

1 thousand million. Or to keep it in animal ambulance terms : 25.000 ambulances.

The consequences are felt in many areas of society. Medical care, education, scientific research, the arts are not cash restrained any longer. No, they are on the brink of collapse. And that must not be a good business environment. Right?

Is that what you want? Create a society void of any volunteers, only consumers waiting for the next Easter Sunday to go on a buying frenzy?

So this is our call to you: we are offering our friendly hand to come join us and run a society. How much fun is that?

Take another look at this fantastic documentary about the Tax-Free tour:  De Tax Free Tour – Tegenlicht
… and think again in the boardroom….and guide your fellow multinationals back on track of being truly socially engaged, not just by reporting just enough CSR to keep shareholder meetings quiet – stop the Taxfreetour!

Kind regards
Doris Voss – Minister of Contra-Diction

 

PS. It would be truly sympathetic but because of the urgency actually necessary to sponsor that Animal Ambulance. It’s a drop in your well funded bucket and will have a huge effect against animal suffering. Via this link you can make a donation and your accountants will even find a legal way to subtract the donation from that tiny amount of taxes to be paid …. so be it.

[paypal_donation_button]

Beste mensen van Ikea

Beste mensen van IKEA,

Was belasting niet eigenlijk bedoeld als een soort crowdfunding voor zorg, onderwijs, wetenschap, de ondersteuning van goede doelen zoals bijvoorbeeld de Dierenambulance en andere best nuttige zaken?

Aanleiding voor mijn brief aan jullie is het volgende:  Ik kwam laatst toevallig een oproep van de Dierenambulance tegen:

Spaar mee voor de nieuwe dierenambulance!

Door Stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam

Ambulance

…en heb dus als Minister van Tegenspraak een verzoek aan jullie:  We  – de samenleving als geheel (jullie klanten) – vinden het een beetje flauw dat jullie geen (of zeer weinig) belasting betalen, bijvoorbeeld in Nederland.

Doordat mega bedrijfsleven zoals IKEA, Nestlé, Coca-Cola, Starbucks geen belasting betalen komt de samenleving – (jullie klanten) klem te zitten en als je dat als bedrijf zoals bijvoorbeeld IKEA even een paar stapjes verder doordenkt dan jullie eigen neus lang is, zie je dat dat voor jullie, voor ons allemaal, desastreus uitpakt.

Ruben L. Oppenheimer ‏maakte op 13 februari deze inzichtelijke schets voor jullie en ons (jullie klanten).

Oppenheimer
Zijn Tweet
‘Door allerlei regelingen in verschillende landen te combineren, heeft IKEA 1 miljard belastingen kunnen vermijden.”

De gevolgen zijn in talrijke steunpilaren van onze samenleving te voelen. Zorg onderwijs, wetenschap, kunst en cultuur zitten niet alleen maar een beetje krap – nee de boel staat op instorten en als de boel instort is dat voor jullie ook geen fijn zaken meer doen. Toch?

Klein voorbeeld, kijk nou eens naar de Dierenambulance. In goede tijden kreeg de Dierenambulance naast steun en toeverlaat vanuit de overheid (subsidies) ook veel steun van vrijwilligers en harde werkers.
Nadat bedrijven zoals  IKEA, Nestlé, Coca-Cola, Starbucks via slimme constructies ervoor gekozen hebben om geen (bijna geen) belasting meer te betalen is overheid blut en zijn talrijke belangrijke subsidies terug getrokken. De Dierenambulance staat dus letterlijk op instorten (hun busje is op) en hulpbehoevende dieren moeten dan maar in de kou blijven zitten omdat er geen hulp komt.

Willen jullie dat?? Ik kan me haast niet voorstellen, dat dat jullie insteek zal blijven.

Dus dit is onze oproep aan jullie – we reiken jullie onze burgerhand en nodigen uit om weer meer te doen. Hoe leuk is dat?!

Kijk nog een goed naar deze documentaire van Tegenlicht – Kijktip, De Tax Free Tour – Tegenlicht
…en  krab in het vervolg eerst achter je bestuurlijke oren en geef andere bedrijven een innovatief, maatschappelijk verantwoord sympathiek voorbeeld – stop de Taxfreetour!

Met vriendelijke groet,
Doris Voss

PS: Het zal sympathiek zijn maar i.v.m. de urgentie eigenlijk ook noodzakelijk, om een nieuwe auto aan de Dieren-ambulance te sponsoren. Dat is een kleine moeite voor jullie en zal een groot effect hebben tegen Dierenleed… (Zie de bijlage van de Dierenambulance als je wilt )
Via deze link zouden jullie bijvoorbeeld de resterende 25.000 euro over kunnen maken. De Dierenambulance heeft een AMBI-status en dus zouden jullie de donatie ook nog legaal via jullie accountant op de Zuid-As netjes kunnen laten aftrekken van het restantje te betalen belastingen……
[paypal_donation_button]

Re: vacature Kinderombudsman

Beste Reinier van Zutphen,

We wilden even terugkomen op onze uitnodiging voor functioneringsgesprek van 3-2 en onze daaropvolgende brief.  Waarschijnlijk  door de perikelen rondom de kwestie “Kinderombudsman” heeft u nog  niet willen of kunnen reageren.

Ik begrijp dat goed want het is ook allemaal eng wat nu loskomt. Maar ja, u kunt niet blijven zeggen ‚foute vraag’ zoals als tegen de journalist van het Jeugdjournaal.

Dat zou als besluiteloos kunnen overkomen en dat past niet bij uw huidige functie. Jammer voor u wel dat het eerste proefjaar nog net niet afgelopen was.

Het negeren van de petitie was op zijn zachts gezegd strategisch niet handig.
Niet handig van u maar ik ben ook teleurgesteld in de Tweede Kamer.

Zeer teleurstellend dat u deze kans niet hebt gepakt, het had een feest voor politici en burgers kunnen worden, iets wat we juist nu zo hard nodig hadden.

Als ministers van Tegenspraak bezien we het slagveld dat je aangericht hebt met de kwestie Kinderombudsman. We hebben het heel even aangekeken maar nu U in uw vacature vraagt om een kloon van Marc Dullaert die niet Mark Dullaert mag heten moeten we ingrijpen in verband met uw disfunctioneren, spijtig maar het is niet anders en ik hoop dat u daar begrip voor kunt opbrengen in het algemeen belang van serieuze zaken.

We zetten u dus op non actief, of als u dat niet duidelijk genoeg vindt: YOU’RE FIRED!

We gaan ons nu richten op de chaos die achtergelaten is, geen hard feelings overigens want U heeft wel het nodige in een stroomversnelling gebracht. Het is in ieder geval duidelijk geworden dat een ombudsman geen hiërarchische baas moet hebben.
Per definitie niet en ik zal mij met de Eerste Kamer beraden om dit foutje in de wetgeving spoedig recht te trekken.

Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen zal ik met nadruk aan de installatie van een kinderombudscollectief werken. Deze club met vrije, geschikte, vakkundige mensen geesten die het werk van Marc Dullaert zullen voortzetten en niet de hele dag bezig zijn met het feestje van de baas te vieren. Daarvoor is het dossier veel te ernstig.

We begrijpen dat het niet leuk is om je geldschieter voortdurend te wijzen op schendingen van Europese Kinderverdragen en zo, maar dat is nou eenmaal je job, je kan niet met iedereen vriendjes zijn.

Het vormen van zo’n collectief heeft wel enige tijd nodig en daarom zijn we zo vrij geweest om Marc Dullaert aan te wijzen als plaatsvervangende Nationale Ombudsman. Hij neemt de touwtjes dus nu even per direct over.
Je hoeft je bureau trouwens niet leeg te ruimen want juist de ondersta la is voor hem het meest interessant. Haal de laptop en de recente interne mails voor het gemak maar ook even weer uit de prullenmand.

Met de heer Marc Dullaert aan het roer kan de sollicitatieprocedure snel afgehandeld worden, het kinderombudsbureau losgekoppeld worden en verhuizen naar een lobbyvrije locatie ergens ver weg van Den Haag en als hij daar behoefte aan heeft mag hij een beroep doen op het Ministerie van Tegenspraak, altijd paraat om dwars te denken,

Met Kindvriendelijke groet,

Doris Voss, Lars Boelen, Mieke van Stigt, Wouter Scherphof

Ministers van Tegenspraak

Satire, no joke

Ps. memo to self : we zullen de ontstane situatie rondom de perikelen kinderombudsman snel bespreken met de Tweede Kamer, de Eerste Kamer (wetgeving Ombudsman klopt niet ) én met…. ja met wie eigenlijk – bij nader inzien is ook dat een puntje van aandacht. Niemand regeert?

Open brief aan Marc Dullaert

Geachte Marc Dullaert,

Mijn naam is Doris Voss en ik heb u tijdens de presentatie van het boek ‘Alles over pesten’ van Mieke van Stigt een keer zien spreken. Zoals velen waardeer ik uw belangrijk werk zeer.

U doet uw werk altijd zeer gedreven en u was ook niet bang om, als dat nodig was, kritisch te zijn, ‘tegen te spreken’. We hebben u mee mogen maken als onafhankelijke denker en zouden u graag gesteund willen zien!

De 10.000 handtekeningen van de Petitie vandaag laten zien dat mensen met u meeleven maar ook dat mensen iets in uw verhaal bij zichzelf herkennen?

Immers, kritisch nadenken wordt uit steeds meer organisaties gebannen. Veel liever geeft men de burgers de schuld van allerlei systeemproblemen.

Nu blijkt dat u bij de huidige Nationale Ombudsman op minder enthousiasme en ondersteuning hebt kunnen rekenen. Met velen schok ik enorm toen ik van het besluit van Reinier van Zutphen hoorde. De Petitie om uw aanstelling veilig te stellen is niet voor niets een groot succes.

Ik ben een tijdje geleden met een aantal gelijkgestemden en vrienden “Ministerie van Tegenspraak” begonnen. We komen allemaal uit verschillende werkvelden. Wat ons verbindt is de wil om te proberen om onze samenleving op weg te helpen naar een betere toekomst.
Echte verandering tot stand brengen wordt binnen gevestigde instanties immers maar zelden gewaardeerd. Te vaak gaat het verdienmodel vóór de belangen van de burgers. Het gaat er dan niet meer om welk probleem op te lossen, maar hoe je zoveel mogelijk aan dat probleem kunt verdienen.Het Ministerie van Tegenspraak is na onze start vorig voorjaar momenteel met reces.  We hadden vanaf het begin geen budget, we wilden onafhankelijk kunnen werken en zijn daarom ook nooit op zoek gegaan naar sponsoren. We keken altijd een beetje jaloers naar de ombudsmannen die echte problemen bespreekbaar mochten maken zonder dat dat hun businessmodel nadelig beïnvloedde. Achteraf is gebleken dat het werken zonder budget / en zonder verdienmodel niet vol te houden is. We zijn daarom nu met reces maar staan te trappelen om een doorstart te kunnen maken.

We zouden u zeer graag als Mede Minister willen adopteren 😉 en zouden u willen uitnodigen om ons team te versterken.

In beginsel gaat het alleen om een ererol, die u zelf op eigen manier kunt invullen. Ons doel is om op allerlei gebieden een “Minister” te hebben, die kritisch is naar wat er zich in de samenleving afspeelt en die de belangen van alle burgers behartigt.
We hebben anders dan gevestigde instanties geen budget maar tegelijkertijd hebben wij ook geen last van ‘oude banden’ of verantwoordelijkheden naar sponsoren.Mocht u het Ministerie van Tegenspraak (toch) niet als de meest geschikte plek zien om uw werk voort te zetten dan begrijpen we dat natuurlijk maar willen nu in ieder geval onze steun en bewondering uitspreken.

Hartelijk dank voor uw inzet voor de samenleving en vriendelijke groet,
Doris Voss

Minister van Tegenspraak en Tijd voor Eten

en Mede Ministers
Mieke van Stigt (Minister van Tegenspraak en Demystificatie)
Lars Boelen (Minister van Tegenspraak en Gezond Verstand)
Wouter Scherphof. (Minister van Tegenspraak en Er is eerst minder onderzoek nodig)

Ministerie van Tegenspraak.
Tegenspraak is belangrijk, want zonder Tegenspraak geen Samenspraak

Het Ministerie is met reces!

In verband met chronische onderbezetting en de uitputting van de budgetten (onze nul euro zijn nu echt op) gaat het Ministerie even met reces. Hoewel de dagelijkse krantenkoppen duidelijk blijven maken dat een lobby voor echte burgerbelangen nodig is kunnen we niet blijven leven van aanmoedigingen van onze achterban. Geen populisme maar wat frisse Tegenspraak aan de ronde tafels waar de Philip den Ouden’s, Paul Rosenmöllers en Henk Kamps en Ben van Beurdens van deze wereld bepalen wat goed is voor ons, onze jeugd en de planeet, dat was onze droom. Maar Coca Cola, Nestlé, Unilever en Shell krijgen alle deuren open bij Ministers en Kamerleden waar die voor burgers met ernstige vragen gesloten blijven want wie betaalt bepaalt.

We blijven lobbyisten voor de goede zaak en jullie kunnen ons volgen op Twitter waar we onze strijd voortzetten

@LarsBoelen

@TijdvoorEten

@MiekevanStigt

@WScherphof

Bedankt voor de vele inspirerende gedachtewisselingen die we met jullie hadden en tot ooit!

Lars Boelen, Doris Voss, Mieke van Stigt en Wouter Scherphof

JoGG : When science meets policy in Europe

(van typo’s ontdane en van links en plaatjes voorziene versie van onze reactie op Foodlog)

cropped-Govenrment.jpg

Beste Foodloggers, JoGG’ers, Paul Rosenmöller, Jaap Seidell en belangstellenden,

Eigenlijk wilden wij helemaal geen reactie meer geven op de Hoofdredacteur (jammer eigenlijk omdat hier best zeer interessante input te vinden is!) van dit blog vanwege de toon ervan, maar bij deze toch onze reactie omdat de discussie te belangrijk is om zonder ons commentaar uit te doven.

We hadden de afgelopen jaren al geprobeerd om alles uit te leggen, o.a. middels dit stuk maar hierop als aanvulling het volgende:

Door het item van Arjan Lubach over JoGG en de daarop volgende media-aandacht werd duidelijk dat de manier waarop JoGG de juichende resultaten uit Zwolle presenteerde (minder dan een 1% effect in 6 jaar tijd) niet echt gedeeld wordt in de samenleving. Er zijn nogal wat vragen over de integrale aanpak van JoGG die gebaseerd is op de internationale Epode aanpak.

Zoals vele anderen hebben wij ook vragen over Publiek Private Samenwerking, constructies met partners, de geschiedenis van Epode, maar hierover binnenkort meer. Er wordt hier op dit blog al weer gesuggereerd dat er nu genoeg gezeurd is en dat we nu door moeten. Nee, want dat gebeurt hier elke keer op dit en andere gezellige Foodblogs. Dick zou de problemen met JoGG in juli 2014 wel even uitzoeken. Die aankondiging was veel belovend maar volgens óns is er niets uitgezocht. Dick?

 

Screen Shot 2015-10-12 at 17.06.54

We werden er door iemand op geattendeerd dat Dick hier schreef dat Doris maar weer soep moest gaan uitdelen met de soeplepel in Amsterdam. Deze kwalificatie van Doris zou Doris natuurlijk als belediging van alle werkende moeders in Nederland kunnen zien maar Dick heeft totaal niet in de gaten wat er het afgelopen jaar allemaal voor werk is gaan zitten in het uitzoeken van de complexiteit van het Vinkjes-preventielabyrint. Geen idee heeft ie hoeveel echt werk dat is dat zonder budget verzet is.

Ontrafelen

We zijn benaderd door o.a. Paul Rosenmöller die input wilde (voor niets uiteraard) over wat er moest verbeteren. Daarnaast talloze gesprekken met o.a. Carla Faber, gemeenteraadsleden, Den Haag lijkt klaar voor een Kamerdebat over JoGG. Doris had het ook best druk als onofficieel ‘toefluisteraar’ voor diverse items over Convenanten & JoGG. Men neemt graag een onofficieel kijkje in ons rijke kennisdossier. Maar genoeg gezeurd Doris, laat maar zien hoe we soep moeten maken op school. Er wordt totaal ontkend hoe complex dit probleem is en hoe muurvast het in elkaar steekt. Dus het blijft tijd voor vragen. En dit is de belangrijkste:

HOE KOMT HET DAT JAAP ALTIJD ALTIJD DE JUISTE DINGEN DOET EN ZEGT EN ZICH TEGELIJKERTIJD NIET UITSPREEKT TEGEN EPODE EN JOGG?

Hoe komt dat? Waarom communiceren Jaap en Paul niet over hun bezoek aan het Epode jaarcongres EOF2015 in Brussel. Wat deden ze daar? Waar is publieke verantwoording over wat JoGG achter de schermen doet?  Hoe komt het dat Jaap Seidell publiekelijk altijd precies de juiste dingen doet en zegt (columns in het FD, Boeken, spreekbeurten) maar waarom gebruikt hij zijn stem niet om zich uit te spreken tegen fundamentele problemen van Epode en JoGG? Het was weer Zwolle voor en na in Brussel:

Screen Shot 2015-10-12 at 19.24.06

 

Mijn vermoeden is dat de basis waarop het Europese preventiebeleid onderzoek gebaseerd is, namelijk het onderzoeksbellenblaasluchtfietskasteel van Windesheim, VU & Epode, zwaar leunt op het succes van het project “JoGG Zwolle” . Dus als Jaap zich tegen JoGG Zwolle keert dan stort het hele Europese Epode onderzoeksbouwwerk als een plumpudding in elkaar, want dan is er niets meer, niets. (lees twee tot drie keer tot de boodschap helder is)

Jaap zegt als geen ander de juiste dingen, is DE autoriteit rond obesitas maar het probleem van Jaap (en het luchtkasteel) is dat Jaap nog niet in de buurt van een kokende moeder, lokale boer, ROC-kok is geweest, zoals te zien is in de publicatie van de Triodos foundation hieronder. Hij heeft geen benul van de weerbarstige realiteit van ouders en scholen en besturen want hij is geen politicus, socioloog of werkloze op zoek naar een startplek. Hij heeft geen idee wat er allemaal bij komt kijken om gezond eten op scholen uitgerold te krijgen.

(en hij verzuimt om te noemen dat het succesvolle schoolproject ’t Koggeschip in Amsterdam West Doris’ project was).

Ik mailde Jaap hierover al in december 2013:

=============================================================

From: Doris Voss
Sent: vrijdag 13 december 2013 16:41
To: Seidell, J.C.
Subject: Is hier sprake van een misverstand?

Beste Jaap,

Terugkomend op mijn tweet van vanmiddag, mijn vraag aan u over uw samenwerking met moeders op scholen in Amsterdam:

“..Seidell is zelf betrokken bij projecten op basisscholen waar moeders onder schooltijd maaltijden bereiden voor de leerlingen. Dit doen ze onder begeleiding van koks die werken met verse producten. “…..

(Link naar Triodos foundation)

stuur ik als aanvullend ook even een mail, die ik april 2013 heb ontvangen en waarover ik destijds al verbaasd was. Is hier sprake van een misverstand?

Het werk van ‘Tijd voor Eten’ was gericht op een aantal scholen, waaronder ‘t Koggeschip en de Prof. Kramerschool op het Staalmanplein. Destijds werkte ik in Amsterdam vanuit mijn functie als projectleider Lunchen op scholen bij de GGD Amsterdam zoals u weet.

Te zien via deze link

U deed soortgelijk werk op scholen in Amsterdam Nieuw-West?

Met vriendelijke groet,

Doris

en de mail waaraan ik refereerde:

Van: XXX@parool.nl>
Datum: 10 april 2013 15:41:01 GMT+02:00
Aan: Tijd voor eten
Onderwerp: Contactformulier via www.tijdvooreten.nl

Naam: XXXXXX
Organisatie: Het Parool
Emailadres: XXXX@parool.nl

Vraag: Beste mevrouw Voss, Ik ben bezig met een artikel en sprak daarvoor Jaap Seidell. Hij vertelde me toen over een commissie waarin hij samen met u werkt om verschillende scholen van warme maaltijden te voorzien. Ik vroeg me af hoeveel scholen op dit moment in Amsterdam tijdens de lunch leerlingen van een warme maaltijd voorzien. Denkt u dat dit aantal in de toekomst gaat stijgen? Ik hoor graag van u,

met vriendelijke groet, XXXX

==========================================================

Jaap KAN zich niet uitspreken tegen JoGG want het is zijn eigen onderzoek, het hele miljoenenkostende JoGG pratende pakkencircuit is gebaseerd op de daling van overgewicht in Zwolle gedurende 6 jaar van 11,5% naar 10,5%, waarbij de onderzoekers nota bene zelf zeggen dat de daling in gewicht niet bewezen door JoGG komt, zie het VN-stuk.

 

Maar first things first

Als we willen komen tot een structureel beleid rond eten op scholen dan moeten we het hebben over fundamentele kwesties. Daarom pleiten we voor een Kamerdebat. Daarbij hoort het in kaart brengen van de huidige spelers. Wat kan Jaap hier als waardevolle wetenschapper aan bijdragen? Wat zou hij vanaf nu moeten doen om juist deze ontwikkeling niet meer in de weg te zitten?

“De meest doeltreffende manier om gedrag te veranderen is mensen in een nieuwe organisatorische setting te plaatsen, die nieuwe rollen, verantwoordelijkheden en relaties met zich meebrengt, maar met een goedgevulde Europese subsidiepot is dat natuurlijk geen optie”

Naar ons idee is de enige weg dat de huidige players afstand nemen van Epode/JoGG en dat we daarna een veldverkenning doen. Dus Jaap, Paul en Philip, nu even niet.

Wat wil Nederland met de miljoenen die nu nog naar JoGG gaan? Dáár moeten het debat over gaan. Wij vanuit de budgetloze stichting “Tijd voor Eten werken” werken al jaren aan een structureel beleid rond de implementatie van gezond eten op scholen met als doel dat Kinderopvangorganistaties samen met ouders en scholen en overheid tot een structureel beleid kunnen komen om dit integraal aan te pakken.

Dus:

 1. Vanuit het Ministerie van Tegenspraak zullen wij een werkdocument maken dat moet dienen als input voor een fundamentele publieke discussie over de funding van JoGG en aanverwant onderzoek. Dit gaan we uitwerken een beleid voorbereidend stuk en aanbieden voor een Kamerdebat.
 2. Vanuit de stichting Tijd Voor Eten zullen we over twee/drie maanden komen met een herstart van onze basisaanpak (5 punten) zoals we in 2011 door de komst van JoGG (!!) hebben moet laten vallen:
 • Gezonde voeding voor kinderen
 • Duurzame landbouw/ voedselvoorziening, gebruikmaken van zo veel mogelijk streekproducten
 • Opleiding en werkgelegenheid, ( met name voor kansarme vrouwen
 • Sluitende dag arrangementen
 • Ontwikkeling van duurzame schoolgebouwen waar kinderen de hele dag goed ‘onder dak’ zijn

Wij burgers hebben recht op echt wetenschappelijk onderzoek, zonder inmenging van Coca-Cola en Nestlé, en structurele plannen die onze samenleving verder helpen. Daar hoort bij dat we problemen benoemen en durven aan te pakken. Rottende vis stinkt bij de kop zeggen ze in Duitsland, het is niet leuk om je vriendjes op hun falen aan te spreken maar het moet Dick.

Mvg,

Het Ministerie van Tegenspraak

 

Doris Voss

Lars Boelen

Wouter Scherphof

Mieke van Stigt

Coca Cola demands FIFA reforms (so its image in schools stays clean)

Today Coca Cola and Mc Donald’s together came out with an international press release to urge mr. Blatter to step down as chairman of FIFA in order to start a cleansing of the institute. Corruption is so widespread within FIFA that the negative energy pouring out of the subject is starting to hurt the carefully crafted corporate images of the two fast food giants.

I thought that this was a very intersting statement from the two. They’re pouring billions of dollars into advertising campaings and sports funding with the single goal of creating a mindset in (young) customers that drinking Coke and eating Big Mac’s is part of a healthy lifestyle if you make the right #choices. They are actively opposing government policies that would tax sugar, ban soda-dispensers from high schools or prevent funding of “research” that would prove the benefits of learning consumers to “choose” the right foods and drinks.

if Coca Cola and Mc Donald’s were sincere in their statements they would also

 • Stop funding scientific “research” related to food and sugar
 • Remove all Coke dispensers from high schools
 • Stop funding anything sport related
 • Stop funding community programs that battle obesity

but they are not.

Funding of Epode, the global community based anti-Obestitas platform, is not shown in their CSR reports. Mc Donald’s gives away hamburgers to my children in the sports shop when we buy new sporting clothes.

These two giants of sugar and fat hurt our children’s health every day and their well funded lobbyists know the route to members of parliament who only read the glossy CSR-reports. Policy ideas that would hurt their core business don’t even make it to draft state, let alone legislation.

Coca Cola and Mc Donald’s are far, far worse than mr Blatter when it comes to corrupting the minds of young consumers. But the shiny red and yellow logo’s will soon push that inconvenient truth to the background because we have all these happy commercials to help us remeber we have #choices.

Choose Happiness? Choose something else than red and yellow.

 

 

Voorstel van het Ministerie om de werkloosheid (en zo) op te lossen

Wij van het Ministerie doen niet alleen aan nieuwerwetse luchtfietserij, we lossen ook wel eens een echt probleem op. De werkloosheid en het slechte image van het UWV bijvoorbeeld.

Eerst maar de 600.000 werklozen helpen.

De banken staan 200 miljard euro bij ons in het krijt (met zoveel is de staatsschuld verhoogd om de roekeloze geldwolven van ABN, Fortis en de anderen te redden). Dat is veel geld, weggetoverd in een CBS-statistiekje. Minister Dijsselbloem wil dolgraag ABN verkopen en de aandelen cashen tegen miljarden verlies, maar wij zeggen, niets daarvan, afbetelan die schuld! Want als je het bedrag oppakt en in een excel bestandje stopt dan gebeuren er ineens hele rare dingen mee:

Screen Shot 2015-09-18 at 17.49.36

Oftewel, als we de banken 16 jaar de tijd geven om hun schuld aan ons af te lossen, dan moeten ze €12,5 miljard per jaar terugbetalen. Hiervan kun je 625.000 fulltime banen betalen die €12,50 per uur betalen. Aangezien we in dit plan alle salarissen tot €12,50 per uur onbelast laten is dit ok het netto salaris.

Het UWV een leuk bedrijf maken

Als tegenprestatie vragen we HELEMAAL NIETS. Het UWV mag zijn mislukte IT systeem van 3 miljard bij het vuil zetten. De taak wordt om mensen die iets willen doen te faciliteren. Het kan een talencursus zijn, of een eigen bedrijf, of maakt niet uit wat. Hun enige doel wordt om mensen blijer de deur uit te laten gaan dan ze naar binnen gingen. Als ze dat niet lukt dan doeken we het UWV op.

Die 600.000 mensen gaan natuurlijk eerst allemaal 3 weken op vakantie (trekt de horeca dat qua personeel?) en vervolgens gaan al die mensen doen waar ze zin in hebben: hun kinderen opvoeden, in de bibliotheek helpen, burgerbuddie worden van een nieuwlander, eigen zaak starten, noem maar op.

Velen zullen van de weeromstuit tegen leuke banen oplopen en meer gaan verdienen en dus hun uitkering niet meer willen. Banken hebben hier een enorm belang, want de deal die we met ze maken is deze: als ze volledige werkgelegenheid weten te bereiken voor minder dan 12,5 miljard, dan mogen ze het restant houden.

Mooi he, dat we als regering de bankvergunningen op de plank hebben liggen. Kwestie van memo’tje rondsturen en klaar is kees.

Morgen beginnen we. Gefeliciteerd UWV-slaven, uw drama is ten einde! Tot #Maandag!

 

Het Ministerie van Tegenspraak

Lars Boelen

Doris Voss

 

Ps. “Ja maren” die we maandag oppakken: Mensen die nu minder dan €12,50 verdienen helpen.

Alternatieve Troonrede 2015

Government

Landgenoten,

We staan aan de vooravond van een revolutie. We gaan namelijk rechtzetten wat in 50 jaar onherstelbaar beschadigd is geraakt en we gaan van ons land een nieuw gidsland maken. De nieuwe speerpunten zijn:
– Een einde aan de TaxFreeTour
– 140 km/h voor elektrische voertuigen, brandstofvoertuigen naar 100 km/h
– we schaffen het jeugdloon af, integraal. Ouders werken, kinderen gaan naar school
– landelijke campagne “Gezond Eten doe je met echt voedsel”

En verder komt er een Deltaplan Arbeid, Zorg en Preventie om ons land bij de hand nemen en uit het moeras van 50 jaar corporatisme en lobbycratie te leiden. Dit was trouwens mijn laatste troonrede want ik vind aan oude koetsen sleutelen veel leuker dan voorlezen. Het ga U goed!

 

Deze Troonrede is voorgekauwd door

Minister van Tegenspraak Doris Voss &

Minister van Tegenspraak Lars Boelen

Landgenoten, Tijd voor een integrale aanpak! Deltacommissaris ‘#economie, #onderwijs & #preventie’

Government

Landgenoten, ik heb heel wat op mijn lever vandaag, pak een bak koffie en ga er even voor zitten.

Wat een groot en klein verdriet weer in de wereld! Maar ik kan er zo weinig mee. Ik begin echt vast te lopen met al die ouddenkers om me heen.We kampen met leegloop in Groningen en Limburg maar we staan met lege handen als we oplossingen willen implementeren. Terwijl Merkel de meest gedreven vluchtelingen voor onze neus wegkaapt. Kippenvel krijg ik van die vrouw, 3000 nieuwe echte banen alleen al om het immigratiegolfje in goede banen te leiden, wat een klasse. En wij maar mopperen in onze polderlokaaltjes.

Screen Shot 2015-09-10 at 16.09.35

 

Groot en Klein leed

De werknemers in het rijke Beieren staan in Munchen nota benen te applaudisseren voor de nieuwe ingenieurs en lassers die gratis het land binnenkomen. Ik krijg straks weer de kneuzen toegewezen en mag hier dan weer uitleggen dat de asielzoekers echt niet “onze banen”  inpikken in de aardbeienpluk. Bondskanselier Merkel weet wanneer zich een kans voordoet en neemt het hele land op sleeptouw. Zucht.

Over naar het kleine leed. Oudere werknemers die na decennia werken ontslagen worden komen in een door mij en mijn voorgangers geautomatiseerde carroussel van digitale formulieren en virtuele ambtenaren terecht. Ik was echt getroffen door dit verhaal van een ervaringsspecialist in de Volkskrant. Ik moet hoognodig iets gaan doen met de ervaring van dat soort mensen. Uitgekotst, boordevol ervaring maar ongeschikt om door mijn UWV-worstenfabriek in een MacJob geperst te worden. En dan zeker de meneer van #Maandag voor 20% extra inhuren om die puinzooi weer recht te breien. 3 duizend miljoen euro is daar in het putje weggespoeld. Ik moet trouwens eens navraag laten doen naar die 3 miljard, dat kan toch haast niet want van dat geld hadden we het werkloosheidsprobleem met nieuw beleid op kunnen lossen.

Screen Shot 2015-09-10 at 16.01.10

Volkskrant artikel over ervaring met UWV

 

Vastgeroeste instituties

Weet je, ik ben aan de ene kant hartstikke jaloers op mijn voorgangers. Zo’n Jan Peter Balkende, die praatjes houdt over hoe het allemaal eigenlijk anders moet, over leven in een moderne samenleving…. Grrrrr, dat had ie moeten doen toen hij Minister President was. Vrij denken, dat kan je pas doen als je niet gebonden bent, maar het is wel wat we nodig hebben om onze vastgeroeste instituties wakker te schudden.

Screen Shot 2015-09-10 at 16.26.11

Maar goed we zitten nu eenmaal met de rampzalige besluiten en adviezen van mijn voorgangers waardoor het UWV nu de meest gehate instantie van Nederland is geworden. Aan mij nu de taak om daar voor de volgende verkiezingen een flinke draai ten goede aan te geven. En we gaan het UWV dus in zijn kracht zetten, teugels los, targets overboord, frisdenkers aan boord.

Wat dat betreft ben ik heel blij met Tof Thissen als eerste man bij Werkgelegenheid. Ik geef hem even wat ideetjes mee die ik opdoe bij mijn regelmatige wandelingetje door de samenleving.

1) Afschaffen jeugdloon

Dat jeugdloon is een van de grootste fundamentele weeffouten in ons huidige systeem. Deze week is dan wel besloten om er wat aan te gaan doen maar de bezem moet er echt doorheen. Ik heb de nodige jongeren gesproken en het is me echt duidelijk geworden wat er mis is. Het jeugdloon stamt nog uit de meester/gezel tijd waarin een groentje het vak moest leren van een ervaren kracht. Dat werkte uitstekend en was ook prima te verantwoorden.

Maar inmiddels zijn er hele bedrijfstakken die draaien op jongeren, er is geen volwassene meer te bekennen in de horeca, de supermarkt, call-centers. Het werk kenmerkt zich door zeer korte de inleertijd, na 4 uur inwerken ben je pro. Ook wordt het werk gedaan in sectoren waar geld zat is maar waar er door moordende concurrentie een voortdurende race to the bottom is. Ik heb werkschema’s van jongeren gezien waarin 16 jarigen tot 2 uur ’s nachts bestek poetsen voor €3,50 bruto per uur in de chicste hipstertent van Nederland. De betreffende kinderen kreeg geen echt werkschema mee waarin de extreem lange werkdagen stonden omdat het “roosterprogramma er uit lag”. Convenient, want de schema’s op papier zouden directe input voor een zaak van de arbeidsinspectie zijn geweest. Als ze al zouden komen opdagen trouwens. Want die arbeidsinspectie weet het maar zit achter z’n digitale invulschermen weggedoken omdat de 3 miljard nog altijd geen werkend systeem heeft opgeleverd.

Wat er daarom gaat gebeuren is dat het jeugdloon afgeschaft wordt en het minimumloon naar €12,50 netto gaat. Hierdoor kan iemand die 40 uur werkt €2000 netto per maand verdienen. Hij/zij kan daarvan de huur betalen en gezond eten en aan de maatschappij meedoen. Er is geen Supermarkt die failliet gaat want alle concurrenten hebben hetzelfde probleem en er is geen filiaal dat naar Bangladesh verhuist omdat de vakkenvullers daar goedkoper zijn. Omdat er geen concurrentievoordeel meer is door de goedkoopste 16-jarige in te zetten zullen er weer fulltime banen voor volwassenen ontstaan die zo voor hun kinderen kunnen gaan zorgen die weer tijd hebben voor huiswerk en vrienden. Die jongeren hoeven ook niet meer om half drie ’s nachts bij McDonalds een nepmaaltijd te gaan halen.

Wat er in die race to the bottom vergeten wordt is dat er nu dus een hele generatie ontstaat die zich tussen 14 en 18 kapotwerkt, school laat versloffen, iPhones koopt en daarna afgeserveerd wordt. Er ontstaat geen nieuwe voorraad goed verdienende consumenten maar een legertje opgebrande jongeren zonder perspectief. Henri Ford zag dat begin vorige eeuw als heel duidelijk: als je je personeel meer gaat betalen gaan ze ook meer auto’s kopen. Nederland is zichzelf aan het kapotmaken met z’n jeugdwerk. En geen VVD’er die er wat van zegt.

2) Hipster healthfood restaurants op de plek van vermoeide snackbars.

De jeugd heeft een plek nodig om echt lekker lokaal eten te nuttigen terwijl Pa en Ma druk zijn met de zaak. Achter de toonbank professioneel opgeleide asielzoekers die eten bereiden op authentiek mediterrane, oosterse wijze. Ik loop al een tijdje rond met dat idee maar JoGG heeft alle banden met de lokale ondernemers doorgesneden te faveure van Nestlé en Coca Cola…. Paul maar eens vragen om te komen praten want het schiet maar niet op met het halen van doelen van JoGG ondanks de ronkende jaarverslagen die Schuttelaar voor ze maakt. Trouwens, ik kan die jaarverslagen nergens meer op de website vinden, hebben ze wat te verbergen of zo? Toch maar eens laten onderzoeken waarom JoGG voor 400.000 euro per jaar een kantoortje huurt op de etage waar ook het Vinkje en andere Gezondheidsstikkerplakkers zitten.

3) De boefjes van de goede doelen maffia aanpakken

Ik moet er toch nog een keer op terugkomen…Al jarenlang is het volledige overheidsbudget voor obesitaspreventie naar JoGG gegaan (of naar haar rechtsvoorgangers, die club wijzigt elke keer z’n naam als zelfgeformuleerde doelen niet gehaald zijn). De drijvende krachten achter JoGG, Prof Dr. Jaap Seijdel en Paul Rosenmöller, verkondigen keer op keer op congressen dat de overheid beleid moet maken om te voorkomen dat onze jeugd ontploft. Maar elke keer als ze zichzelf evalueren is de conclusie dat er nog meer budget naar JoGG moet omdat de doelen niet gehaald zijn. Ooit was het doel van het convenant gezond gewicht om met het budget echte banen te creëren in de gezond eten industrie. Koks op scholen die tomatensoep maken van tomaten van lokale kwekers, dat werk. Ik zie mbt JoGG echter alleen maar berichten over Coca Cola die Olypmic Moves promoot op scholen met grote Cola Rode posters en jongeren bewust maakt van het feit dat ze uit de Cola automaat op school ook Light kunnen kiezen. En dat terwijl Light nog slechter voor je is dan gewonen suiker. Nee, het moet anders, echt anders. Ik zat van de week naar de Choices Reclame van Coke op TV te kijken en ik verwachtte elk moment het JoGG logo en Groene Vinkje onder in beeld, zo erg is het al gesteld. Vanmorgen stond in de krant dat alle Nederlandse Cardiologen Frisdrank achter slot en grendel bij de Slijter willen. Kijk, dat is een ferm standpunt. Die kant wil ik op, beleidsmeters maken. We gaan de bezem er door halen.

Onderwijs en VWS maken nu al 25 jaar ruzie, over waar de Lunch op School (en andere complexe vraagstukken zoals pesten) belegd moet worden. Ze komen niet verder dan dat vrijwillige (werkende?) ouders – of scholen dat er ook nog wel zonder enkel budget bij kunnen doen. Vooral geen overheidsbeleid. En ze komen er dus niet uit. Met Rosenmöller als voorzitter van de VO-raad die alle beleid uit handen heeft gegeven en te pas en te onpas roept ‘ beleid is aan de scholen en ouders zelf..’ is er niets bereikt. Dan gaan we nu conclusies trekken en behoort deze schone taak blijkbaar wat complexer / integraler opgepakt te worden. Tof kan dat – als Delta Commissaris op het snijvlak ‘economie – onderwijs – preventie’

4) Vergroening Belastingen a la Wintzen

Eckart Wintzen zei het zo mooi, we moeten onttrekken aan de Aarde belasten en belasting op arbeid verlagen. Op die manier gaan we op een heel andere manier om met de Aarde. Dat zijn eigenlijk kleine beleidsmeters maar wel met een groot effect, maar we komen er niet aan toe door de Lobby van de Zuid As die niet verder kunnen kijken dan hun volgende Ferrari.

Goed verdienen is helemaal niet erg maar we moeten zorgen dat de kloof tussen arm en rijk niet groter wordt, want dan loopt de boel vast.

Belasting was toch ooit een soort crowdfunding voor zorg, onderwijs, wetenschap en dijken. Best nuttige zaken eigenlijk. Nu innen we belasting van arme burgers die het niet kunnen ontduiken om megalomane UWV-luchtkastelen te laten bouwen. Al dat geld verdwijnt in de zakken van de handige jongens en meisjes van de ICT. Als conservatief kan ik dat prima verdedigen maar als would be-liberaal kan ik daar toch niet langer achter staan.

5) De Taxfreetour wordt aangepakt

Apple was plotseling even negatief in het nieuws door de actie van de directeur van de Stadsschouwburg in Amsterdam. De vraag die publiekelijk geteld werd is “Wat doet Apple voor de vluchtelingen?”. Pikant detail is dat het spandoek recht tegenover de Apple Store met Glazen Trap hing. Al mijn conservatieve fractiegenoten buitelden over elkaar heen omdat Apple nu eens een succesvol bedrijf is wat netjes belasting betaalt, dus hoe haalt een gesubsidieerde instelling het in z’n hoofd. Punt is alleen dat Apple net als Bono en Nestlé er de randjes afloopt en hun volledig te goeder trouw opererende Zuid-As-advocaten en belastingadviseurs in dienst heeft die hun belastingaangifte net iets gelijker weet te laten behandelen door meneer Wiebes dan Jan-ZZP.

Als Meneer Ivy en meneer Cook nu eens iets echt groots zouden doen dan zouden ze de lotgenoten van de uit Homs, Syrië afkomstige Steve Jobs eer aandoen en dit initiatief van een paar Berlijnse studenten adopteren en alle vluchtelingen wereldwijd een gratis opleiding aanbieden in het land van toevlucht.

 

Thinktank : Deltaplan Arbeid

We gaan het arbeidsmarktprobleem dus aanpakken. We gaan geen 600.000 euro’s meer investeren in Jaimy Olivers hippe opleidingsstations voor 16 jongeren waar alleen goeiedoelenslimmerikken in grachtenpandjes beter van worden, nee we gaan ook hier echte beleidsmeters maken.

Als eerste gaan we en eind maken aan de Tax-free tour. Want als Ikea, Nestle, Apple, Starbucks en Amazon belasting zouden betalen dan zou er ook geld zijn voor beleid. De bedrijven kunnen dus kiezen voor 10% belasting betalen of verkassen.

Dan gaan we de vluchtelingen die iets in hun mars hebben helpen met werkvergunningen. Zodra ze binnenkomen vragen we ze om zich in te zetten in een van de 100.000 vacatures die we volgens VNO hebben.

Dan gaan we een beroep doen op de enorme pool van uitgebrande 50+’ers. Deze mensen pasten niet meer in de oude “nieuwe economie”. SAP en WBS-codes, management by spreadsheet, KPI’s ze hebben het allemaal zien komen. De jaarlijkse nieuwe peoplemanager wist het ook niet meer, de productiviteit bleef maar dalen maar hij had in ieder geval alle functioneringsgesprekken op tijd gevoerd en de spreadsheets gevuld dus aan hem kon het niet liggen.

Nee, al die vakmensen gaan we weer vragen om de bedrijven waar ze weggestuurd zijn te helpen omdenken, om er weer aan de maatschappij bijdragende clubs van te maken. Een soort nieuwe ondernemingsraad maar dan extern: elk bedrijf moet een bepaald quotum dwarsdenkers aanstellen om het bedrijf terug op de sociale rails te krijgen.

Ik durf dat wel centraal te regelen want de account-managers van #Maandag die al die reorganisaties begeleiden en de, de afdeling hoger beroep bij het UWV die ontslagen vervolgens jarenlang blijven achtervolgen met al dan niet terechte inhoudingen wegens vormfoutjes……het vernietigt de sociale infrastructuur van ons land. Toen ik jong was zeiden we gekscherend “don’t trust anybody above 30”, nu denk ik wel eens met al die snelle jongens: onder de 30 zijn ze ook niet meer te vertrouwen.

Hoe we dan wel burgers kunnen betrekken bij het vernieuwen van de samenleving? Ik denk aan een soort Tegenspraak Sharktank  waarin burgers met plannen kort en bondig een landelijk probleem kunnen aankaarten en budget kunnen krijgen. Een burgerpanel (geen BN’ers, geen politici, geen old boys and girls) wijst goede ideeën aan die budget krijgen om het uit te werken.

Ik zoek nog iemand die de Delta Comissaris Arbeidsmarktvernieuwing gaat leiden maar ik denk eigenlijk aan Tof, een vers iemand van buiten die nu al dapper poogt de oude beleidsmuren en dogma’s van het UWV te slechten. Zo iemand hebben we nodig als minister van Werkgelegenheid die carte blanche, inter/extra/departementaal aan de slag kan gaan. Stel je voor dat we het oorspronkelijke liberale idee nieuw leven in kunnen blazen: een overheid die samenwerkt met vernieuwende bedrijven om het beste voor de samenleving te bewerkstelligen, wow! En dan heel het huidige conservatieve kwebbelbeleid kunnen dumpen. Een Deltaminister van werkzaken die als groene mentor het bedrijfsleven op sleeptouw neemt….jummie. Weer een beetje normen en waarden, klein beetje Balkenende, maar dan voor de overheid.

Ja, hoe langer ik er over nadenk hoe zekerder ik het weet! We moeten van de bedrijfslobby in zijn huidige vorm af. Ik kan gewoon niet meer tegen het geldgeweld van die lui op. En onze verouderde overlegstructuren zijn zo verstrengeld met het bedrijfsleven dat dat echt een hele kluif wordt. Maar het moet! Publiek Private Samenwerking 2.0 gaat het helemaal worden.

Bedrijven mogen wettelijk geregeld alleen maar samenwerken met de overheid en met de burgers maar alleen als het veld waar ze zich voor inzetten helemaal niets met hun corebusiness te maken heeft. Ik noem het kruisbestuiving om beleidsmeters te maken, denk maar eens mee:

 • KPN als sponsor voeding en pestvrije scholen
 • Albert Heijn sponsort werkgelegenheidstrajecten maar niet in de foodsector
 • Shell sponsort kinderboerderijen
 • Unilever als sponsor van activisten voor legale wietteelt
 • Philip Morris als sponsor daklozenproblematiek
 • Coca Cola als partner van lokale windenergie plannen

Kijk! Dan worden die partnerships geloofwaardig, beide partijen enthousiast. De jaarverslagen hoeven niet meer door het marketingbureau van de witwasindustrie geschreven te worden omdat er niets meer witgewassen hoeft te worden!

Ik las vanmorgen: “As het oude dreigt om te vallen moet je het een zetje geven”. Dat gaan we dan maar eens doen.

Hé, dat lucht op! Ja, we gaan het zo gewoon doen: UWV op de schop, Deltaplan arbeid, aanpak Lobbycratie, samen sterk!

Bedankt voor jullie tijd weer, ik moet aan de slag

Mark Rutte

 

Satire, no joke