Examenvragen JoGG

Nu de eindexamens achter de rug zijn is het tijd voor een paar examenvragen voor onze vrienden van Schuttelaar en JoGG. We gebruiken hetzelfde examen als in 2015 omdat daar nooit antwoorden op zijn ingeleverd. We vullen het examen aan met vragen uit 2016.

Naam graag rechtsboven op elk vel samen met kandidaatsnummer, examenduur 2 uur. Succes!

Op welke manier draagt JoGG bij aan het maken van beleid?
1) Hoe zou in de toekomst gewaarborgd kunnen worden dat het programma JoGG niet als argument wordt gebruikt om maar niets te hoeven doen aan structureel beleid?
(Bron : Martijn van Rijn tijdens een interview met betrekking op frisdrank belasting)

 

JoGG bestuurders, hun andere banen
2) Waarop is de keuze om juist Philippe den Ouden als directeur van de Federatie van de Nederlandse levensmiddel industrie als bestuurder van de stichting JoGG in te zetten gebaseerd?

 

Relatie JoGG met industrie
Wat was de relatie van de stichting Vrienden op Gezond Gewicht t/m 2015 met betrekking tot
3.1) JoGG
3.2) Convenanten 2005 – 2015
3.3) vanaf 2015 met de stichting Jongeren op gezond Gewicht en de Epode / JoGG PPS partners?

3.4) Hoe verliepen donaties van bv. Coca-Cola, Nestlé, MARS e.a JoGG-partners via de stichting Vrienden op Gezond Gewicht naar het programma JoGG / Convenanten?

3.4.1) Zijn de financielle jaarverslagen van de stichting Vrienden op Gezond Gewicht van de afgelopen jaren in te zien?

3.4.2) Wat zijn de afspraken met private partijen over sponsoring aan de stichting Jongeren op Gezond Gewicht.

3.4.3) Wat zijn de afspraken met de internationale Epode met de stichting JoGG met betrekking tot
* het landelijke programma ‘Alles is Gezondheid’
* de stichting Jongeren op Gezond Gewicht?

Jaarlijks opschuiven ambities – relatie met andere programma’s die niet als doel hebben beleid te maken en te borgen
4) Hoe onderscheiden zich de ambities van het landelijke programma ‘Alles is Gezondheid’ t/m 2032 van de ambities van vorige JoGG gerelateerde programma’s :
* Langer Gezond Leven 2004-2007
* Gezond Gewicht  2005 – 2010
* JOGG  2010 –  2015 )  ?
4.1) Wat is de relatie van het landelijke programma ‘Alles is Gezondheid’ met de stichting Jongeren op Gezond Gewicht?

4.2) Hoeveel programmabudget is de komende jaren gereserveerd voor:
* het landelijke programma ‘Alles is Gezondheid’
* de stichting Jongeren op Gezond Gewicht?

5) Wat zijn de consequenties als gestelde ambities van beide programma’s t/m 2032 niet gehaald worden?

6) Wie zijn de partijen, die effectmeting doen van JoGG en aan JoGG gerelateerde programma zoals bv.  :
* Langer Gezond Leven 2004-2007,
* Gezond Gewicht  2005 – 2010,
* JOGG  2010 –  2015
* maar ook het Pact Gezond Gewicht Amsterdam en het landelijke Alles is Gezondheid?

6.1) Zijn deze partijen ook direct of indirect aan het programma JoGG of de stichting Jongeren op Gezond Gewicht gerelateerd?

6.2) Zijn deze programma’s / partijen ook aan de internationale EPODE gerelateerd?

Wat doet JoGG zelf nu echt?
7) Wat deed JoGG zelf in de JoGG Gemeenten en wat deden zelfstandige programma’s stichtingen los van JoGG?

7.1) Is het juist, dat JoGG zelf eigenlijk zelf weinig doet behalve het bundelen van burgerinitiatieven / stichtingen?

7.2) Hoe worden de stichtingen / burgerinitiatieven, activiteiten op scholen in buurten die onder de paraplus van JoGG vallen, gefinancierd?

8) Wie betaalt de activiteiten van de stichtingen, die onder de paraplu van JoGG vielen/vallen?

 

Transparantie budgetverantwoording & vragen uit de samenleving
9) Waarom is alle informatie van de vorige JoGG site niet meer via de nieuwe JoGG site terug te lezen?

 

9.1) Waar zijn informatie over Convenanten & JoGG van de periode 2005 – 2015 terug te lezen?

 

10) Waarom zijn vragen / aandachtspunten vanuit de samenleving / diverse artikel niet in de JoGG jaarverslagen verwerkt?

 

10.1) is de aanname juist, dat kamerleden onvolledig door de JoGG jaarverslagen geïnformeerd zijn?

 

11) Een van de kernambities van Convenanten en JoGG vanaf 2005 was:
– Gezond Eten en drinken op scholen een makkelijke keuze te maken / toegankelijk te maken.
– Publiek Private Samenwerking vooral met MKB vorm te willen geven
– In nauw afstemming met Gemeentes, buurten, ouders, scholen de draagvlak maar ook de inhoudt van het programma JoGG zelf te evaluieren.

 

11.1) Hoe passen deze ambities bij de terughoudende houding van JoGG partijen / bestuurders om niet op vragen aandachtspunten over JoGG te reageren?

 

12) Is het juist, dat preventie- educatieprojecten die niet onder de paraplu van JoGG vallen vanaf 2010 niet meer kunnen rekenen op afstemming / samenwerking met Gemeenten /Ministeries en dat JoGG dus ipv “verbinding zoeken met de samenleving” in realiteit gebruik wordt om burger-initiatieven “buitenshuis” te houden?

 

13) Waarom worden bij de evaluatie over Convenanten & JoGG vragen vanuit de samenleving niet verwerkt?

 

14) Maakt het telkens kiezen van nieuwe programma’s / programmanamen het niet erg ingewikkeld om resultaat met betrekking op Convenant & JoGG terug te kunnen volgen?

 

15) Voor hoeveel vierkante meter werd in 2013 aan het communicatie bureau Schuttelaar / tegelijkertijd verhuurder van de Convenanten & Het Vinkje / Jogg kantoorruimtes voor 3,5 ton aan huur betaald?

 

16) Welk budget werd vanuit Convenanten & JoGG vanaf 2005 aan JoGG bestuurders, het communicatie bureau Schuttelaar, de Balanstop  en communicatie middelen besteed?

 

17) Bedoelt JoGG met “haakt aan bij grootstedelijke sportevenementen” Olympic Moves?

 

18) Wat doet JoGG nog meer dan “aanhaken bij wat er toch al vanuit de samenleving opgestart wordt” en waarom gaat naar dat “aanhaken” miljoenen overheidsgeld?

 

Banencarrousel: 
19) Is de hechte samenwerking tussen Coca-Cola, Het Ministerie VWS en JoGG vanaf 2005 niet eigenlijk een beetje gek?

20) Therese Noorlander was tot 2015 dé PPS expert binnen het Ministerie VWS & JoGG ( zie bvb  Gezonde schoolkantines, Voedingscentrum & , 2013: Ook  en  zetten zich in voor gezonder aanbod.. 

 ) 

en ook betrokken bij JoGG – en #OlympicMoves: Mag Coca-Cola ook in 2016 in Nederland in samenwerking met CocaCola + VWS + VORaad + Achmea + nocnsf + KNVB + + + Jeugdsportfonds reclame op scholen maken? 

Schermafbeelding 2015-09-22 om 18.01.29

21) Wie is na het aftreden van Paul Rosenmöller als voorzitter van Convenanten en JoGG verantwoordelijk voor met de JoGG PPS gemaakte contracten? (Niemand?)

22) Waarom is informatie 2005-2015 ondanks de toegezegde transparantie (ivm PPS) niet meer toegankelijk?