Petitie : Volksmotie van Wantrouwen

Deze petitie dient vooral voor herstel van vertrouwen in de politiek. Bij voldoende reactie zou er toch vertrouwen moeten zijn bij de Kamerleden om wél een Motie van Wantrouwen in te dienen namens de burgers.

We hebben vanuit het Ministerie van Tegenspraak te lang onze mond gehouden (druk, druk, druk en geen budget). Ons uiteindelijke doel is te komen tot Samenspraak. Want zonder de nodige Tegenspraak wordt de bevolking – en dus onze volksvertegenwoordigers – nooit meer serieus genomen. We vinden het tijd worden voor een gepaste tik op de vingers – van onze volksvertegenwoordigers – die nu even de weg kwijt geraakt schijnen te zijn. (Zie debat gisteren en bijbehorende afgewezen moties)

Tegenspraak

Burgertegenspraak moet een plek gegeven worden om te voorkomen dat we nog een keer in een collectieve Parlementaire Amnesie terechtkomen.  Tegenspraak als middel om ordening te brengen in dit Publiek Private slappe VVD akkoord.

Chaos

Op vele terreinen heerst er beleidschaos. We willen middels Tegenspraak ook de Memo’s en het gepolder boven tafel krijgen in Het voedingsdossier (Infiltratie CocaCola in Voedingscentrum), Het Zorgdossier, De Wietzaak, Het Tabakdossier, Het Klimaatdossier (inmengingen Shell, Exxon, KLM), Het Kledingdossier (Spijkerbroeken van €5) want overal heerst de neoliberale geur van de Mark(twerking).

Wiebes

Mark moet weg maar we rijken Wiebes voor deze éne keer nog een hand om met ons mee te doen. We zagen bij hem de afgelopen maanden bemoedigende ontwikkelingen in zijn denken. Hij is een mens met potentie, om de draad juister op te pakken. Hij zit nu verstrikt in onderlinge afspraken waar hijzelf zonder onze steun niet uit zal komen.

We willen hem graag de gelegenheid geven om zijn kennis van gang van zaken voor de betere zaken in te zetten. We zien dat hij ook echt moeite heeft (we zien zijn ongemak) om bij de waarheid te blijven.

Bij Rutte is hiervan nog niets beproeven. Met hem zouden we dan – met zijn huidige houding – voorlopig ook niet samen willen. Vandaar deze petitie voor een Volksmotie van wantrouwen. Maar mocht Mark Rutte laten blijken, dat ook hij de draad als volksvertegenwoordiger weer zou willen oppakken dan zullen na herstel van vertrouwen de situatie opnieuw kunnen bekijken. 

Herstel Balans

De motie zou gelijk geld vrij moeten maken om de burgervolksvertegenwoordigers vrij te kunnen maken van hun huidige werkzaamheden om kennis en kunde ter beschikking te stellen aan de overbelaste Collega Ministeries.

[Total_Soft_Poll id=”2″]