Brief aan de Paus

Lieve Paus, geachtte Heilige Vader,

 

Mijn naam is Doris Voss en ik woon in Amsterdam, Nederland. Ik schrijf u niet vanuit enige organisatie maar als burger.

 

Zoals U wellicht gehoord heeft hebben burgers hier in Nederland recent een rechtszaak tegen de Nederlandse staat gewonnen waarin de rechter de regering opdraagt om haar klimaatbeloftes gestand te doen.

Ik weet zeker dat uw ambities rondom de zo nodige verbetering van het klimaat de rechter heeft geholpen om dit wijze besluit te nemen.

Nu is het echter zo, dat onze regering overweegt om in beroep te gaan. Maar er is naar mijn mening helemaal geen tijd meer om te treuzelen!

Nu heb heb ik een verzoek aan u.

In september of oktober willen wij een kleine bijeenkomst organiseren hier in Amsterdam met o.a.

kunstenaar Daan Roosegaarde de onlangs op scpetaculaire manier Nederland onder water visualiseerde (Film,  Waterlicht Museumplein

  • Jon Gnarr ( t/m 2014) die als burgermeester van Reijkjavik uitzonderlijk goed werk verricht rondom de aanpak van energieverzorging van de ijslandse hoofdstad
  • Leonado di Caprio, als acteur en ook burger die zich inzet voor klimaatzaken, om hulp vragen als spreker in de Oude Kerk.
  • Doris Voss als Minister van Tegenspraak

We zouden onze Minister President willen uitnodigen om op die avond van ons als vertegenwoordigers van burgerbelangen ons verzoek aan te nemen om niet in beroep te gaan op de uitspraak van de Klimaatzaak. (Dutch civilians win their Climate Class action lawsuit….Now What?) 

Waterlicht

(visualisatie van Nederland onder water (c) Daan Roosegaarde 2015)

 

Het is ons intense geloof dat, als we NU de regering het juiste zetje geven, de wereldwijde omslag naar echt duurzaam denken gegeven kan worden.

 

Ik wil U vragen of U Naomi Klein, uw duurzaamheidsapostel, kunt vragen of ze ons wil komen ondersteunen.  De combinatie “gewonnen klimaatzaak” en “Naomi Klein namens de Paus” en de samenstelling van aanwezigen en de setting in het ‘Waterlicht’ van Daan Roosengaarde in de Oude Kerk zal wereldwijd de aandacht trekken voor de goede zaak.

 

Als Mevrouw Klein in de oude Kerk in Amsterdam de burgerpetitie aan onze Minister President zou overhandigen zou dat juist die vlinderslag zijn, die nodig is om een orkaan van bewustzijn te veroorzaken en de hele wereld aan een slimmer en beter klimaatbeleid  te laten werken.

 

Wij vragen Uw steun om dit initiatief tot een wereldwijd succes te maken,

 

Hartelijke groet,

 

Uw Doris